Bilaketa

Erabiltzaileak euskal zuzenbide zibilari buruzko gairen bat kontsultatu nahi badu, honako sistema hauetatik bat aukera dezake:
Bilaketa librea Bilaketa azkarra Bilaketa gidatua

Erabiltzaileak, lehenengo eta behin, aukeratu behar du ea kontsulta zuzenbide zibilari buruzkoa den edo zuzenbide fiskalari buruzkoa.

Bilaketaren emaitzak: Zuzenbide zibila

Artikuluak: 404 emaitza

 • 3/ 1992 Legea. 1. artikulua - Foru-zuzenbidearen iturriak

  ATARIKO IDAZPURUA FORU-ZUZENBIDEAREN ITURBURUAK

  1. atala

  1. Lege honetako aginduek, ohiturak eta bere tradizioaren arauera mamitzen duten zuzenbide-oinarri orokorrek osatzen dute Euskal Herriko Lurraldeen Foru-Zuzenbide Zibila.

  2. Nabarmena ez den ohitura frogatu egin beharko da.

 • 3/ 1992 Legea. 2. artikulua - Jurisprudentzia

  2. atala

  Epaigintzak osatuko du Bizkaiko Foru-Zuzenbide Zibila, berori ulertu eta ezartzerakoan Euskadiko Zuzentza

  Auzitegi Nagusiak eman ditzan jarraituzko erizpideekin.

 • 3/ 1992 Legea. 3. artikulua - Ordezko zuzenbidea

  3. atala

  1. Foru-arau ezargarririk ez balego, Kode Zibila eta gainerantzeko ezarpen orokorreko erabakiak ezarriko lirateke zuzenbide osagarri bezala.

  2. Zuzenbide osagarriaren ezarpena Foru-Zuzenbide Zibilaren oinarriei egokitu beharko zaie.

 • 3/ 1992 Legea. 4. artikulua - Askatasun zibila

  4. atala

  Euskal Herriko Foru-Zuzenbidean tradiziozko den askatasun zibilaren oinarriaren arauera, legeak esku-emaile direla jotzen da eta eurotatik datozen eskubideei uko egitea baliozkoa izango da, beti ere herriaren onaren zein gizarteerabidearen aurkakoa ez bada eta beste inori kalterik ez badio egiten.

 • 3/ 1992 Legea. 5. artikulua - Lurralde-eremua (Bizkaia)

  LEHENENGO LIBURUA BIZKAIKO FORU ZIBILA LEHENENGO TITULUA FORU-ARAUEN EZARPENAZ LEHENENGO ATALBURUA Ezarpen-eremua

  LEHENENGO SAILA Lurralde-eremua

  5. atala

  Foru honek, Bizkaiko Lurraldeko berezko legeria zibila denez, bere osotasunean izango du indarra Lur Lauan.

 • 3/ 1992 Legea. 6. artikulua - Lur laua edo lurralde foruduna (Bizkaia)

  6.atala

  Lur Laua deritzo Bizkaiko Lurralde osoari, Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio,

  Markina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete eta Plentzia hirietako eta Urduña ziutateko alde forugabekoa eta

  Bilboko gaurregungo udal mugarte osoa kanpoan utzita.

  Kanpoan utzitako lurraldean legeria zibil orokorra izango da ezargarri, Foru hau ezargarri den guztietan izan ezik.

 • 3/ 1992 Legea. 7. artikulua - Lurralde forugabea (Bizkaia)

  7.atala

  Aurreko atalean aipatutako lurralde forugabekoa hiri bakoitzaren jatorrizko hirigunearen gaurregungo lurrak eta Foru hau indarrean sar dadinean indarreko hirigintza-planen arauera «hirilur» bezala sailkatuta egon daitezen bere albokoek osatuko dute.

 • 3/ 1992 Legea. 8. artikulua - Hirigintza-aldarazpenak (Bizkaia)

  8.atala

  Hirigintza-planen osteragoko aldaketek ez dute aldaeraziko lurralde forugabekoaren luze-zabalera.

 • 3/ 1992 Legea. 9. artikulua - Aldarazpen administratiboak (Bizkaia)

  9.atala

  Administrazioak egindako Bizkaiko udalen muga-aldaketek ez dute aldaeraziko lurraldeotan ezarri beharreko

  Zuzenbide Zibila.

  Hiriren bati erantsirik dagoen aintzina Elizate izandakoren bat Hiri horretatik bananduko balitz, berez eta besterik gabe berreskuratuko luke zeukan jatorrizko elizate-izaera.

 • 3/ 1992 Legea. 10. artikulua - Hiribilduek aukera egitea (Bizkaia)

  10. atala

  1. Legeria zibil orokorra ezargarri duten udalerriek Foru zibil hau euren lurralde guztian ezar dadin aukera egin ahal izango dute, 1630.eko Konkordiaren indarrez eta Konstituzioaren erabaki gehigarrietako lehenengoan eta Euskal

  Herriko Autonomia-Estatutuaren 10.5. atalean agintzen denaren arauera, honakook betez gero.

  a) Udalbatzarraren erabakia, aurkako baino aldeko botu gehiagoz.

  b) Bizkaiko Batzar Nagusien eritzia entzutea.

  c) Herritarrek onartzea, Udalak deitutako erreferendumean emandako botu baliodunen gehiengoa aldeko izanda.

  d) Eusko Legebiltzarraren lege bidez onartzea.

  2. Asmo horrek aurrera egingo ez balu, bost urtegarrenera arte ezingo litzaioke berriro ekin.

 • 3/ 1992 Legea. 11. artikulua - Hiribilduek aukera egin eta horren ondore juridikoak (Bizkaia)

  11. atala

  Bertako herritarrek aurreko atalean zehaztutako urrats guztiekin agerturiko borondatearen ondorioz Foru hau oso-osorik ezartzen bada Hiri bateko lurralde forugabekoan, foru-herritasun zibila lortuko dute zuzen-zuzen.

  Aurreko atalean agindutakoaren arauera ezargarri izan dadin legeria berriak ez du aldaeraziko ordura arteko ezkontzen ondasun-jaurpidea, ezkontza-hitzarmenetan horrela erabakitzen ez baldin badute behintzat.

  Pertsonen arteko eta oinordetza-kontuko harremanetan, aldibaterako erabakietan agintzen dena ezarriko da.

 • 3/ 1992 Legea. 12. artikulua - Auzotasun zibila: bizkaitar forudunak eta forugabeak (Bizkaia)

  B IGARREN SAILA Pertsona-eremua

  12. atala

  Foru zibil honen ondorioetarako, Bizkaiko Lurraldeko herritasun zibila dutenak dira bizkaitarrak.

  Foru-lurraldeko herritasun zibila duena da forudun edo infantzoia.

 • 3/ 1992 Legea. 13. artikulua - Bizkaitar forugabeak: testamentu mankomunatua eta komisario bidezko testamentua (Bizkaia)

  13. atala

  Bizkaitar forugabekoek elkarrekin edo ermandadean edota eskuordeko bidez egin dezakete testamentua, Foru honetako aginduen esanera.

 • 3/ 1992 Legea. 14. artikulua - Auzotasun zibila, agerkai publikoetan (Bizkaia)

  14. atala

  Bizkaitarrek egin ditzaten Eskribau-agirietan euren herritasun zibila, forudun ala forugabeko diren eta, hala badagokie, zein ezkontza-jaurpide duten jaso beharko da, eurek adierazitakoaren arauera.

  Agiria egin nahi duenak berak adierazten ez badu, eta bestelako frogarik ezean, jaio zen tokiari dagokion herritasun zibila duela ulertuko da eta, halaber, senar-emazteen ondasunen jaurpidea elkarrekin izan duten azkeneko bizilekuaren tokiari legez dagokiona dela, edo horrelakorik ez bada, ezkontza egin zen tokikoa.

 • 3/ 1992 Legea. 15. artikulua - Egintzak eta kontratuak euskaraz (Bizkaia)

  15. atala

  Foru Zibil honek arautzen dituen ekintza eta hitzarmenak euskaraz egin daitezke.

  Ekintza edo hitzarmenok Eskribau aurrean egin eta Eskribauak euskaraz ez badaki, eskritura egin nahi duenak aukeratutako itzultzaile bat beharko da, bere aginduak gaztelaniara itzul ditzan, eta agiria hizkuntza bietan idatziko da

  Eskribautza-araudiak ezartzen duen bezala, beti ere indarrean dagoen hizkuntzari buruzko legeriak besterik agintzen ez badu.

 • 3/ 1992 Legea. 16. artikulua - Lege zibilen arteko gatazkak (Bizkaia)

  BIGARREN ATALBURUA Legeen gatazkak

  16. atala

  Berariazko araurik ez balego, Bizkai barruan legebide desberdinak batera egoteak biztu ditzan lege-gatazkak arau orokorrak erabilita ebatziko lirateke, erakunde bakoitzaren izaeraren arauera.

  Atzerritarrek bizkaitar forudunen herritasuna izango dute Espainiartasuna hartzerakoan lurralde forudunean administrazio-herritasuna badute, espainiartzeko espedientean aurkako aukerarik adierazi ezean.

 • 3/ 1992 Legea. 17. artikulua - Tronkalitatea: kontzeptua, mugak eta ondore juridikoak (Bizkaia)

  BIGARREN IDAZPURUA TRONKALA

  17. atala

  1. Onibarren jabetza tronkalekoa da. Tronkalaren izate horrekin etxaguntza familia barruan gordetzen da.

  2. Tronkalaren indarrez, onibarren jabeak ezin ditzake onibarrok erabili tronkaleko senideen eskubideak kontutan izan gabe.

  3. Tronkaleko senideen eskubideei kalte egin diezaieten erabilpen-ekintzen aurka egin daiteke, Foru Zibil honetan agindutako moduan eta bertan esandako ondorioekin.

 • 3/ 1992 Legea. 18. artikulua - Senidetasun tronkala (Bizkaia)

  18. atala

  Tronkaleko senidetasuna Lur Lauean dagoen onibarrari begira zehaztuko da beti.

 • 3/ 1992 Legea. 19. artikulua - Ondasun tronkalak (Bizkaia)

  19. atala

  Tronkalari begira, onibar dira hurrengoen gaineko jabetza zein gauzen gaineko bestelako gozamen-eskubideak.

  1. Lurra eta lur gainean eraiki, landatu eta ereindako edozer.

  Aurreko lerroaldian aipatutakoei lotutako zein batutako ondasun mugikorrak ere onibartzat joko dira, kalterik gabe banandu ahal izan eta banatuta eskualdatzen direnean izan ezik.

  Eskuratu gabeko frutuak, lurrarekin batera eskualdatzen ez diren landarak eta ebakitzeko saltzen diren zuhaitzak ez dira tronkalekoak izango.

  2. Elizateko sepulturak.

 • 3/ 1992 Legea. 20. artikulua - Senide tronkeroak (Bizkaia)

  20. atala

  Honako hauek dira tronkaleko senide.

  1. Beherako belaun-lerroan, seme-alabak eta gainerantzeko ondorengoak, baita ordekoak ere.

  2. Gorakoan, tronkalaren jatorritik datorren belaun-lerroko aurrekoak.

  3. Baita bizirik dirauen aita edo ama ere, ezkontza bitartean erosi edo irabazitako eta bietako bat hildakoan bion seme-alabek jarauntsitako ondasunetarako, Foru honetako 85. atalean ezartzen den gordekizunaren eragozpenik gabe.

  4. Alboko belaun-lerroan, onibarren jatorritik datorren aitaren edo amaren belaun-lerroko senideak.

  Seme zein alaba ordeentzako, tronkaleko senidetasuna seme-alabatzakoa guraso ordearen odoleko semea edo alaba balitz bezala zehaztuko da, gorako zein alboko belaun-lerroan.

 • 3/ 1992 Legea. 21. artikulua – Tronkalitate-lerroa eta -gradua (Bizkaia)

  21. atala

  Beherako belaun-lerroan, tronkaleko senidetasunak jarraitu egiten du belaunez-belaun, maila-mugarik gabe.

  Gorakoan, tronkaleko senidetasuna jatorriko onibarra lehenengoz eduki zuen aurrekoan bukatzen da.

  Alboko belaun-lerroan, odolkidetasuneko laugarren belaun-maila zibileraino iristen da, laugarren hori ere barruan dela.

 • 3/ 1992 Legea. 22. artikulua - Ondasun tronkalak eskuratzeko titulua (Bizkaia)

  22. atala

  Hurrengook dira tronkalekoak.

  1. Beherako belaun-lerroari dagokionez, Lur Lauean dauden onibar guztiak, edonola eskuratuak direla, kanpokoengandik eskuratuak izan arren.

  2. Gorako eta alboko belaun-lerroei dagokienez, Lur Lauean dauden eta oinordekoaren eta oinordetzailearen oin berekoak diren onibar guztiak, oinordetzaileak kanpokoengandik eskuratuak barruan direla.

  «Inter vivos» erako eskualdaketetan «oinordeko» eta «oinordetzaile» berben ordez «eskuratzaile» eta «eskualdatzaile» erabiliko dira.

  3. Tronkaleko ondasunen truke zein ordezkotzan hartzea eskatzen duen beste ordainbidezko bideren batez eskuratutako

  Lur Lauean dauden onibarrak.

 • 3/ 1992 Legea. 23. artikulua – Tronkalitatearen ondoriozko eskubideak eta betebeharrak (Bizkaia)

  23. atala

  Tronkaletik datozen eskubide eta betekizunak Bizkaiko herritar zibil guztiei dagozkie, bizkaitar direnez.

  Tronkalaren beraren izaeragatik, bizkaitar-herritasuna galtzeak ez ditu ezertan murriztuko beraren indarrez izandako eskubide eta betekizunak.

 • 3/ 1992 Legea. 24. artikulua - Ondasun tronkalak xedatzeko egintzak (Bizkaia)

  24. Atala

  Tronkaleko ondasunak kanpoko inori zein eskualdatzailearen lehentasunezko belauneko ez den inolako senideri eskualdatzeko dohaineko ekintzak, «inter vivos» edo «mortis causa» zkoak, berez izango dira lege-baliogabekoak.

 • 3/ 1992 Legea. 25. artikulua - Bizkaitar forugabeak eta tronkalitatea (Bizkaia)

  25. Atala

  Bizkaitar forudun ez direnek askatasuna dute tronkaleko ondasunak lehentasunezko belauneko tronkaleko edozeini dohain eskualdatzeko, baina hartzaileak ezingo du hartukizunik izan tronkaleko ez diren ondasunetan, ondasunokin gainontzeko senipartedunei euren legezko seniparte laburra eman arte.

 • 3/ 1992 Legea. 26. artikulua - Baserria doan eskualdatzea (Bizkaia)

  26. Atala

  Baserria gainerantzekoekin dohain eskualdatzerakoan, besterik esan ezean, altzariak, abereak, lanabesak eta ustiapenezarkinak sartuko dira.

 • 3/ 1992 Legea. 27. artikulua - Ondasunen oinordekoa izendatzea (Bizkaia)

  HIRUGARREN IDAZPURUA OINORDETZAK Erabaki orokorrak

  27. Atala

  Oinordekoa, tronkaleko ondasunak izan edo ez izan, testamentuz, legez, oinordetza-itunez, ezkontza-hitzarmenez zein dohaintza-eskrituraz izenda daiteke.

 • 3/ 1992 Legea. 28. artikulua – “Senide tronkeroak” orokorrean izendatzea (Bizkaia)

  28. Atala

  «Tronkaleko senideak» esaten denean besterik gabe, eurei dagokien oinaren belaun-lerrotik testamenturik gabeko oinordetzara deituriko senideak direla ulertu behar da.

 • 3/ 1992 Legea. 29. artikulua - Testamentua egiteko moduak (Bizkaia)

  LEHENENGO ATALBURUA Testamentu bidezko oinordetza

  LEHENENGO SAILA Testamentuak orokorrean

  29. Atala

  Legeria zibil orokorrean araututako testamentu-moduez gain, «hil-buruko» testamentua ere onartzen da lurralde forudunean.

 • 3/ 1992 Legea. 30. artikulua - Lekukoak, notario-testamentuetan (Bizkaia)

  30. atala

  Bizkaiko lurralde guztian Eskribau aurrean egindako ezein testamentutan ez da lekukorik behar izango, testamentuegileak berak edo egiaztatzen duen Eskribauak horrela eskatzen ez badute behintzat.

 • 3/ 1992 Legea. 31. artikulua - «Hil-buruko» testamentua: kontzeptua (Bizkaia)

  B IGARREN SAILA

  «Hil-buruko» testamentua

  31. atala

  Hil zorian dagoenak testamentua egin dezake hiru lekukoren aurrean, bai ahoz bai idatziz.

  Testamentu hori indarrik gabe geratuko da egilea hiltzeko arriskutik atera eta bi hilabetegarrenean. Testamentu-egile hori epe horren barruan hilez gero ere indarrik gabe geratuko da testamentua, baldin heriotza osteko hiru hilabeteen barruan egiaztaerazten ez bada, ihardunbide-legeek agintzen duten moduan.

  Testamentu-egilea hilteko arriskutik atera baina beste testamenturik egiteko ezgai geratuko balitz, egiaztaerazteko epea hiru hilabetekoa izango litzateke, testamentua egin zenetik kontatzen hasita.

  Testamentua epaile batek egiaztaerazi ostean, Eskribau-liburuan jasoeraziko da.

 • 3/ 1992 Legea. 32. artikulua - Testamentu-ahalordea: kontzeptua (Bizkaia)

  H IRUGARREN SAILA Testamentua egiteko poderea eta eskuorde-bidezko testamentua

  32. atala

  Testamentu-egileak eskuordeko bati edo batzuri eman diezaieke oinordekoa izendatu eta ondasunak banatzeko ardura, eta ondasunon oinordetza-eskualdaketa dela eta, berari dagozkion beste ahalbide guztiak.

 • 3/1992 Legea. 33. artikulua - Komisarioa izendatzea (Bizkaia)

  33. atala

  Eskuordekoa Eskribau aurrean egindako testamentu bidez izendatu behar da.

  Senar-emazteek, ezkondu aurretik zein ezkondu ostean, elkar izenda dezakete eskuordeko ezkontza-hitzarmenean edo oinordetza-itunean. «Alkar-poderosoa» deritzo senar-emazteen arteko izendapen horri.

 • 3/1992 Legea. 34. artikulua - Komisarioaren eta oinordekoaren gaitasuna (Bizkaia)

  34. atala

  Eskuordeko izendatutakoak behar den besteko gaitasuna izan beharko du testamentua egiteko poderea gauzatzeko orduan.

  Oinordeko izendatutakoak jaraunsteko gai izan beharko du gauzatze horren orduan edo oinordetzailea hiltzen denean. Baldintzapeko zein fideikomiso-izendapenak kanpoan geratzen dira.

 • 3/1992 Legea. 35. artikulua - Komisarioaren ahalmenak (Bizkaia)

  35. atala

  Eskuordekoak eskuordetzaileak poderea ematerakoan berariaz agindutakoari zehatz jarraituaz beteko du bere ardura eta, berariaz agindu gabekoetan, Foru honetako aginduen arauera oinordetzaileari dagozkion ahalmenak izango ditu.

 • 3/1992 Legea. 36. artikulua - Komisarioak egin beharreko inbentarioa (Bizkaia)

  36. atala

  Edonola ere, eskuordekoak oinordetzaren ondasun, eskubide, zor eta betekizun guztien zerrenda egin beharko du behin eskuordetzailea hil eta eskuordeko izendatu duela jakiten duenetik sei hilabeteko epe barruan, eta oinordeko ustezkoak zerrenda horrek dioenaren jakitun jarri beharko ditu.

 • 3/1992 Legea. 37. artikulua - Izendatzailearen testamentua ezeztatzea (Bizkaia)

  37. atala

  Eskuordekoak ezin izango du eskuordetzailearen testamentua osorik edo bere zatirik ezereztu, horretarako baimena berariaz eman ez baldin badio behintzat.

 • 3/1992 Legea. 38. artikulua - Komisarioari ondasunak adjudikatzea (Bizkaia)

  38. atala

  Eskuordekoak, oinordetzaileak testamentu bidez eman diezaizkion ondasunak beretzat har ditzake, baita testamenturik gabeko oinordetzan edo testamentu-poderea gauzatu ezean legozkiokeenak ere.

  Hartukizunok 62. eta 64. ataletan agindutakoei lotuta egin beharko dira.

 • 3/1992 Legea. 39. artikulua - Komisarioaren karguak zein ezaugarri duen (Bizkaia)

  39. atala

  Eskuordekoaren ardura borondatezkoa eta dohainekoa izango da beti eta dagozkion ahalmenak, amankomunekoak zein baterakoak egiteko izan, norberarenak eta eskualdaezinak dira.

  Eskuordekoak eskuordetzailearen jarauntsiaren albazea eta kontulari-banatzailea izenda ditzake.

 • 3/ 1992 Legea. 40. artikulua - Jarauntsia ordezkatu eta administratzea (Bizkaia)

  40. atala

  Oinordetzara deitu eta jarauntsia onartu bitartean, testamentu-egileak testamentuan bertan izendatutako pertsona izango da jarauntsiaren ordezkari eta administratzaile, eman diezaizkion ahalmenekin eta ezarri diezaizkion erantzunbeharrekin.

  Inor izendatzen ez bada, alargunak ordezkatu eta administratuko du jarauntsia eta, alargunik ezean, eskuordekoak berak.

 • 3/ 1992 Legea. 41. artikulua - Mantenua eta testamentu-ahalordea (Bizkaia)

  41. atala

  Testamentu-poderea gauzatu arte, oinordetzailearen seme-alabei eta horretarako legezko eskubidea duten ondorengo guztiei mantenua zor zaie jarauntsi-ondasunen etekinen kontura, horretara behartutako pertsonarik ez badute.

 • 3/1992 Legea. 42. artikulua - Tutoretza edo kuradoretza (Bizkaia)

  42. atala

  Eskuordekoa oinordetzailearen adingabeko edo ezgai diren seme-alabei eta gainerantzeko horrelako ondorengoei tutoretza edo kuradoretza jartzera behartuta dago.

 • 3/1992 Legea. 43. artikulua - Komisario anitz izatea (Bizkaia)

  43. atala

  Eskuordekoek amankomunean ihardungo dute, testamentuan bertan besterik adierazten ez bada. Gehiengoz hartuko dituzte erabakiak eta, berdinean, lehenengo izendatutakoak erabakiko du.

 • 3/ 1992 Legea. 44. artikulua - Testamentu-ahalordearen epea (Bizkaia)

  44. atala

  Eskuordetzaileak testamentu-poderea gauzatzeko epea ezar dezake. Eskuordekoa alarguna balitz, poderea eperik gabe edo bizialdirako eman diezaioke.

  Eperik jarri ezean, testamentu-egilea hil zenetik, edo epaileak hil dela adierazten duenetik, urtebetekoa izango da, ondorengo ustezko guztiak gara-adinekoak badira; ez badira, gara-adinera denak heltzen direnean hasiko da epe hori, ondorengook burujabe egitea ez dela nahikoa izango horretarako.

 • 3/1992 Legea. 45. artikulua - Komisarioak egintza anitz burutzea (Bizkaia)

  45. atala

  Eskuordekoak ekintza edo eskritura bakarrean edo bat baino gehiagotan gauza dezake testamentu-poderea, testamentu-egileak besterik agindu ezean.

 • 3/ 1992 Legea. 46. artikulua - Testamentu-ahalordea nola egikaritu (Bizkaia)

  46. atala

  Eskuordekoak, «inter vivos» edo «mortis causa» ekintzetan gauza dezake testamentu-poderea, ondasun guztietarako edo batzurentzako, legeak testamentu-egile ororentzat ezartzen dituen mugak baino ez dituela izango.

  Alargunak bere testamentuan gauza dezake hildakoak emandako testamentu-poderea, baina bien seme-alaba eta ondorengoen artean baino ezingo du banatu. Horrela bada, ezkontidearen izenean egindako banaketa ezeztagarria dela adieraz dezake, berariaz, eskuordekoak.

 • 3/1992 Legea. 47. artikulua - Komisarioaren xedapenak ezeztaezinak izatea (Bizkaia)

  47. atala

  Eskuordekoak testamentu-poderea erabiliz egin ditzan banaketak ezeztu ezinekoak izango dira, aurreko ataleko azkenengo zatian araututakoan izan ezik.

 • 3/ 1992 Legea. 48. artikulua - Testamentu-ahalordea azkentzea (Bizkaia)

  48. atala

  Testamentu-poderea honakootan iraungiko da.

  1. Gauzatzeko jarri zaion epea bukatutakoan.

  2. Eskuordekoari heriotza, ezintasuna edo ezgaitasuna etorri zaiolako.

  3. Eskuordekoa ezkontidea bada, testamentu-poderea egin ostean ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-eskea egin dadinean.

  4. Eskuordekoa ezkontidea izanda, hau berriro ezkondu dadinean, beste batekin ezkondu-bizimodua daramanean edo ezkontzatik kanpo seme-alabarik izan dezanean, testamentu-egileak besterik adierazi ez badu behintzat.

  5. Uko egiteagatik.

  6. Jaraunsteko ezgaitzen duten gaiztakerietakoren bat egiten badio eskuordekoak oinordetzaileari edo bere ondorengoei.

  7. Poderean bertan agertzen den beste arrazoiren bategatik.

  8. Podere-emaileak ezeztatuta.

 • 3/ 1992 Legea. 49. artikulua - Testamentu mankomunatua: kontzeptua (Bizkaia)

  L AUGARREN SAILA Ermandadeko edo elkarrekiko testamentua

  49. Atala

  Senar-emazteek biek batera erabaki dezakete euren ondasunei buruz testamentua elkarrekin edo ermandadean eginda.

  Testamentu hori Eskribau aurrean baino ezin daiteke egin.

 • 3/1992 Legea. 50. artikulua - Alderdi guztiek testamentu mankomunatua batera ezeztatu edo aldaraztea (Bizkaia)

  50. Atala

  Elkarrekin edo ermandadean egindako testamentua ezeztatu edo aldatu egin dezakete senar-emazteek biek batera,

  Eskribau aurrean egindako beste testamentu edo oinordetza-itun batez.

 • 3/ 1992 Legea. 51. artikulua - Alderdi batek ezeztatzea (Bizkaia)

  51. atala

  Senar-emazteetariko batek ere ezezta dezake bere aldetik elkarrekin edo ermandadean egindako testamentua, besteari modu egiazkoan jakinerazita. Hori gabe, ezeztapenak ez du indarrik izango.

  Alde batak elkarrekin edo ermandadean egindako testamentua edo bere ataletakoren bat ezeztatzen bada, testamentu osoa geratuko da indargalduta.

 • 3/ 1992 Legea. 52. artikulua - Ezeztatzeko ezintasuna (Bizkaia)

  52. Atala

  Senar-emazteetariko bat elkarrekin edo ermandadean egindako testamentua egin eta urtebete baino lehenago hiltzen bada, alargunak ezin izango du ezeztatu bion ondasunen gaineko erabakirik.

 • 3/ 1992 Legea. 53. artikulua - Nahitaezko oinordekoak (Bizkaia)

  BIGARREN ATALBURUA Derrigorrezko oinordekoak

  53. Atala

  Derrigorrezko oinordekoak ondoko hurrenkeraren arauera deituak izango dira, tronkalekoetarako aginduta dagoenaren kalterik gabe.

  1. Seme-alabak, ordekoak barruan direla, eta gainerantzeko ondorengoak.

  2. Gurasoak eta beste aurrekoak.

 • 3/ 1992 Legea. 54. artikulua - Xedatzeko askatasuna (Bizkaia)

  54. atala

  Testamentu-egileak askatasun guztiz bana ditzake derrigorrezko oinordetza osatzen duten ondasunak aurreko atalean aipatutako lerro bakoitzeko oinordekoen artean, edo euretarik bakarra aukeratu besteak baztertuta, baita belaun-maila urrunagokoa hurbilagokoa baino nahiago izan ere.

  Derrigorrezko oinordekoak inongo berariazko bazterketa-esamolderik gabe bazter daitezke, beti ere testamentu-egileak oinordetzarik gabe lagatzeko borondatea argi erakutsi badu.

  Baztertu gabeko ondorengo baten ondorengoak haren ordezko dira oinordetzan. Bestela, nahi ez dela testamentuan aipatu gabeko inor balego gutxien hartu duen belaun-maila bereko ondorengoaren besteko zatia eskatzeko eskubidea izango luke.

 • 3/ 1992 Legea. 55. artikulua - Senipartea eta tronkalitatea, ondorengoen kasuan (Bizkaia)

  55. Atala

  Testamentu-egilearen ondasun guztien lau bostenek osatzen dute ondorengoen senipartea.

  Beste bostena askatasunez bana daiteke, horretarako tronkaleko ez den nahiko ondasunik baldin badago.

 • 3/ 1992 Legea. 56. artikulua - Senipartea eta tronkalitatea, aurrekoen kasuan (Bizkaia)

  56. Atala

  Aurrekoen senipartea testamentuegilearen ondasun guztien erdiak osatzen du. Beste erdia askatasunez banatzekoa da, tronkaleko ondasunak ez badira behintzat.

 • 3/ 1992 Legea. 57. artikulua - Tronkalitatea, aurrekoen kasuan eta albokoen kasuan (Bizkaia)

  57. atala

  Tronkaleko ondasunei dagokienean, belaun-lerro bakoitzeko tronkaleko aurrekoak bakoitzaren belaun-lerrotik datozenetarako izango dira oinordeko, 20. ataleko 3. zatian agindutakoaren kalterik gabe.

  Tronkaleko aurrekorik ez badago, testamentu-egileak izendatutako tronkaleko alboko senideak izango dira oinordeko tronkaleko ondasunetan eta aipatu gabekoak isilbidez baztertuta daudela ulertuko da. Alde honetatik alboko senideei banatutako ondasunek ez dute gutxituko testamentu-egileak askatasunez bana dezakeen zatia.

 • 3/1992 Legea. 58. artikulua - Alargunak jarauntsiaren gainean dituen eskubideak (Bizkaia)

  58. atala

  Alargunak oinordetzailearen ondasun guztien erdiaren gozamena izango luke, ondorengoekin edo aurrekoekin batera balego.

  Ondorengo zein aurrekorik ez balego, ondasun guztien bi herenaren gozamena izango luke.

  Azkenengoz, oinordetzailearen bi belaun-lerroetako tronkaleko ondasunen gainean jarriko da gozamena, lerrootako bakoitzaren edukiaren heinean.

  Alargunaren gozamena, tronkaleko ondasunen pentzu denean, eskudiruko kapital baten truke alda dezakete tronkaleko senideek. Alargunak askatasunez erabil dezake dirutza hori eta berori dela eta, ez du gordekizuna jartzeko eta atzera emateko beharkizunik izango hurrengo lerroaldean aipatzen den moduan ezeztatzen bada gozamen hori.

  Alargunaren gozamen-eskubidea ezereztu egingo da berriro ezkontzen bada, edo beste batekin ezkondu-bizimodua badarama, edo ezkondu denboran zein ostean ezkontzatik kanpoko umerik izaten badu, testamentuegileak besterik agindu ezean behintzat.

 • 3/1992 Legea. 59. artikulua - Alargunak jarauntsiaren gaineko eskubiderik ez izatea (Bizkaia)

  59. atala

  Jarauntsian ez du oinordeko izateko eskubiderik edukiko berari egotzi dakiokeen arrazoiagatik dibortziatutako edo banandutako ezkontideak.

 • 3/1992 Legea. 60. artikulua - Senipartearen edo ondasun tronkalen gaineko zamak nahiz kargak (Bizkaia)

  60. atala

  Ezin izango zaie seme-alabei, ondorengoei edo aurrekoei askatasunez banatzeko zatia baino ordezpen edo karga handiagorik ezarri, beste derrigorrezko oinordekoen alde ez bada.

  Tronkaleko ondasunen gainean ere ezin izango da ordezpen edo kargarik ezarri, belaun-lerro bereko tronkaleko senideren baten alde ez bada.

  Alargunari aitortutako eskubideak eta bere alde ezarritako gozamen-eskubide orokorraren agintzak ez diote eragingo senipartearen edo tronkaleko ondasunen ukitu-ezinari.

 • 3/1992 Legea. 61. artikulua - Alargunak gozamen unibertsala izatea (Bizkaia)

  61. atala

  Testamentu-egileak bere ondasun guztien gozamena utz diezaioke ezkontideari, 58. ataleko senipartearentzat ezarritako arrazoi berberengatik iraungiko dena. Agintza hori eta askatasunez banatzeko zatiaren agintza ezin izango dira batera hartu. Hala ere, testamentu-egileak biak aukeran utzi baldin baditu, alargunari dagokio hautatzea.

 • 3/1992 Legea. 62. artikulua - Jarauntsia zenbatzea, egozketak egitea eta kolazioa (Bizkaia)

  62. atala

  1. Seniparteari dagokion zatia ateratzeko, oinordetzarako deia gauzatzen denean jarauntsiak dituen ondasun guztien balioa hartuko da kontuan, zor eta zorpe guztiak kenduta. Irtetzen duen zenbatekoari dohaintza zenbatgarriena gehituko zaio.

  Oinordetzailearen tronkaleko ondasunak zenbatgarritu egingo dira seniparteari dagokion zatia ateratzeko eta, ezer baino lehen, senipartea ordaintzeko jarriko dira, testamentu-egileak kontrakorik berariaz adierazi ezean.

  Tronkaleko ez diren ondasunekin derrigorrezko oinordeko ez direnen alde egindako dohaintzak eta inor berariaz baztertu gabe egindakoak baino ez dira zenbatgarri izango.

  2. Dohaintza zenbatgarrien balioa oinordetzailea hil zenean zutena izango da, hartutako ondasunotan hartzaileak ordaindutako hobekuntza onuragarriak eta konpontzeko eta iraunerazteko egin dituen aparteko gastuak kenduta, bere erruz egin behar izan ez baditu. Ondasunon balioari hartzailearen erruz sortutako eta bere balioa urritu duten andegen balioespenekoa gehituko zaio. Hartzaileak dohaintza-ondasunak inorendu baditu, inorentzerakoan zuten balioa hartuko da kontuan. Hartzailearen erruz galdu diren ondasunetarako, galdu zirenean zuten balioa besterik ez da zenbatgarrituko.

  3.Derrigorrezko oinordekoen aldeko dohaintzak ez dira jarauntsira itzuli beharrekoak izango, emaileak aurkakorik agindu ezean edo esanbidezko bazterketarik egin izan ez badu.

  4.Jarauntsira itzuli beharreko dohaintzek banaketa egiteko unean zuten balioa izango dute.

 • 3/1992 Legea. 63. artikulua - Kausatzailearen zorrak (Bizkaia)

  63. atala

  Oinordetzailearen zorrak ondasun mugikorrekin eta tronkaleko ez diren ondasun mugiezinekin ordainduko dira.

  Ez batekorik eta ez bestekorik ez dagoenean bakarrik izango dira erantzule belaun-lerro bakoitzeko tronkaleko onibarrak, bakoitzaren heinean.

 • 3/ 1992 Legea. 64. artikulua - Ondasunak baloratzea (Bizkaia)

  64. atala

  Testamentu-podererik balego, senipartea zehazteko ondasunen balioa honakook aterako lukete.

  1. Eskuordekoak, jarauntsia berari ez badoakio.

  2. Eskuordekoak, oinordetzaileak izendatutako kontulari-banatzailearekin batera.

  3. Eskuordekoak, oinordeko ustezkoekin batera.

  4. Epailearen erabakiz.

 • 3/ 1992 Legea. 65. artikulua - Bazterketa (Bizkaia)

  65. atala

  Oinordetza ezkontza-hitzarmenez, oinordetza-itunez edo dohaintza-eskrituraz burutzen denean, bazterketa 54. eta 57.

  ataletan agindutako eran egin beharko da eta 62.3. atalean esandako ondorioak izango ditu.

 • 3/1992 Legea. 66. artikulua - Mantenua eta kausatzailearen ondorengoak (Bizkaia)

  66. atala

  Legez mantenua eska dezaketen oinordetzailearen ondorengoek haren oinordekoei eska diezaieke mantenu hori, legeria zibil orokorraren arauera horretara behartutako beste inor ez balego.

  Oinordeko bakoitzak jarauntsitako ondasunen heinean eman beharko du mantenua eta ondasunon balioaren gainetik ez du beharkizunik izango.

 • 3/1992 Legea. 67. artikulua - Seme-alabak abintestato oinordekoak izatea (Bizkaia)

  HIRUGARREN ATALBURUA Testamenturik gabeko oinordetza

  67. atala

  Testamenturik gabeko oinordetza seme-alaben alde burutuko da, berezko eskubidez, eta bestelako ondorengoen alde, ordezkotza-eskubidez.

 • 3/ 1992 Legea. 68. artikulua - Aurrekoak eta alboko tronkeroak abintestato oinordekoak izatea (Bizkaia)

  68. atala

  Aurreko atalean aipaturiko ondorengorik ez badago, jarauntsia honelaxe banatuko da.

  a) Aitaren zein amaren aldeko belaun-lerroko tronkaleko ondasunak belaun-lerro bakoitzeko tronkaleko aurrekoei dagozkie, ezkontza bitartean erosi edo irabazitakoen gainean 20. ataleko 3. zenbakian esandakoaren kalterik gabe.

  Belaun-lerroren baten tronkaleko aurrekorik ez dagoenean, ondasunok horren alboko senide tronkalekoei dagozkie.

  b) Tronkaleko ez diren ondasunetan, guraso biak izango dira oinordeko edo biotatik bizirik dagoena. Guraso bizirik ezean, belaun-lerro bietako aurrekoen artean erdibituko dira, aurrekook edozein belauneko direla ere. Belaun-lerro biotako baten aurrekorik ez dagoenean, badagoeneko belaun-lerroko aurrekoei dagozkie ondasun guztiok.

 • 3/1992 Legea. 69. artikulua - Alarguna abintestato oinordekoa izatea (Bizkaia)

  69. atala

  Ondorengorik ez aurrekorik ez badago, alarguna izango da jarauntsiaren oinordeko, alboko senideak baino lehenago, tronkaleko ez diren ondasun guztietan.

  Bestelakoetan, alargunak 58. atalean aitortutako seniparte-eskubideak izango ditu.

 • 3/ 1992 Legea. 70. artikulua - Tronkeroak ez diren albokoak abintestato oinordekoak izatea (Bizkaia)

  70. atala

  Ez aurrekorik ezta ezkontiderik ere ez dagoenean, tronkaleko ez diren ondasunak alboko senideetako belaun-lerro bien artean erdibituko dira, laugarren belaun-mailaraino, belaun-lerro bakoitzeko senideen hurbiltasuna edozein dela ere.

  Biotakoren baten alboko seniderik ez dagoenean, beste lerroko alboko senideei dagozkie ondasunok oso-osorik.

 • 3/ 1992 Legea. 71. artikulua - Lehenespen-eskubidea (Bizkaia)

  71. atala

  Belaun-lerro bakoitzean, amarenean zein aitarenean, hurbilagoko senideak urrunagokoa kanporatzen du. Lehentasuna duten senideak bat baino gehiago badira, ondasunak euren artean banatuko dira zati berdinetan.

 • 3/ 1992 Legea. 72. artikulua - Ordezkapen-eskubidea (Bizkaia)

  72. atala

  Alboko belaun-lerroan, neba-arrebak eta neba-arrebon seme-alabak batera direnean baino ez da ordezkotza-eskubiderik izango. Neba-arrebok buruko eta seme-alabok erroko hartuta izango dira oinordeko. Guraso bietako neba-arrebak eta guraso bakarreko neba-arrebak batera direnean, lehenengoei bigarrenei halako bi zati dagokie jarauntsian.

 • 3/1992 Legea. 73. artikulua - Foru Aldundia abintestato oinordekoa izatea (Bizkaia)

  73. atala

  Testamenturik gabeko oinordetzetan, alboko seniderik ere ez badago, oinordetzailearen herritasunari dagokion

  Lurraldeko Foru Aldundiari dei egingo zaio.

 • 3/ 1992 Legea. 74. artikulua - Oinordetza-itunak: kontzeptua (Bizkaia)

  LAUGARREN ATALBURUA Oinordetza itunak

  74. atala

  Ezkontza-hitzarmenez, dohaintzaz edo Eskribau aurreko eskritura bitartez egindako itunez bana daitezke jarauntsiko ondasunak, guztiak edo batzuk, bertan agindutako era, gordekizun, ordezkatze, itzultze-hizpaketa, zorpe eta betekizunekin. Eskritura-egileek, gainera, dauzkaten ondasun guztiak edo batzuk unean bertan eskualdatze zein hildakoan egin dadila erabaki dezakete.

 • 3/ 1992 Legea. 75. artikulua - Itunaren ondorioz, oinordeko izatea (Bizkaia)

  75. atala

  Ondasunen oinordekoa oinordetza-itunez izendatzen bada, indarrik gabe geratuko da aurretik testamentu bitartez egindako edonolako ondasun-banaketa.

  Izendapen hori, egin dutenen edo euren ondorengoen arteko itun berri batez baino ezin izango da aldatu ezta iraungi ere eta, beti ere, alde biek itundutako arrazoiengatik baino ez.

 • 3/ 1992 Legea. 76. artikulua - Dohaintza eta oinordetza-ituna (Bizkaia)

  76. atala

  «Mortis causa» egindako ondasun jakin baten dohaintza oinordetza-ituntzat joko da, baita «inter vivos» ekintzaren bidezko ondasun guztien dohaintza ere, besterik hitzartu ezean.

 • 3/1992 Legea. 77. artikulua - Oinordetza-ituna, unean bertan ondoreak dituenean (Bizkaia)

  77. atala

  Ondasunak unean bertan eskualdatzeko egiten den oinordeko-izendapenak ondasunon jabetza ematen dio oinordekoari, izendatzailearen, familiaren zein ondasunen irabazpidearen mesedean alde biek hitzartutako mugabaldintzekin. Horregatik, edonolako erabaki edo karga-ekintzak izendatzailearen eta izendatutakoaren arteko adostasun baterakoa beharko du baliozkoa izateko, bestelako itunik ezean.

 • 3/1992 Legea. 78. artikulua - Oinordetza-ituna, "post mortem" eragingarritasuna duenean (Bizkaia)

  78. atala

  Hil ostean indarra izan dezan egindako oinordeko-izendapenak ondasunon oinordeko izaera ematen dio izendatutakoari eta berak ezin izango du ez inorendu ez zorpetu. Ezkontzeko dagoen seme edo alaba izendatu bada oinordeko, honek bere seme-alabei edo ondorengoei bana diezaieke ondasunok dohain, «inter vivos» edo «mortis causa» ekintzen bidez.

  Izendatzaileek ondasunon jabe izaten jarraitzen badute ere, ordainbidez baino ezin izango dituzte ondasunok banatu.

 • 3/ 1992 Legea. 79. artikulua - Oinordetza-itunak ezeztatzea (Bizkaia)

  79. atala

  Izendatzaileek honako hauetan ezezta ditzakete izendapena.

  1. Itundutako arrazoiengatik.

  2. Jarritako zorpe eta baldintzetan ez betetze larria egin izanagatik.

  3. Izendatutakoak ezgaitzeko edo oinordetza galtzeko arrazoi direnetakoren bat egin badu.

  4. Izendatutakoak familikoen eguneroko elkarbizitza galeraziz jokatzen badu.

  5. Izendatutakoen ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzioa gertatuz gero, oinordetza-ituna ezkontzagatik egin denean.

 • 3/ 1992 Legea. 80. artikulua - Oinordetza-itunak suntsiaraztea (Bizkaia)

  80. atala

  Oinordeko izendapena honako hauetan iraungiko da.

  1. Izendapena baldintzatzen zuen iraungitze-kasua jasoz gero.

  2. Izendatutakoa ondorengorik gabe hiltzen denean.

  3.Izendatzaileen erabakiz, Eskribau-eskrituraz gauzatuta.

 • 3/ 1992 Legea. 81. artikulua - Hobekuntzak (Bizkaia)

  81. atala

  Aurreko ataletan aipatutako kasuetan, euren kontura egindako hobekuntzen eta gehikuntzen eguneratutako balioa ordaindu beharko zaie izendatutakoei urtebeteko epean.

 • 3/ 1992 Legea. 82. artikulua - Bizikidetasuna eta oinordetza-ituna (Bizkaia)

  82. atala

  Izendatzaileek eta izendatutakoek elkarrekin biziko direla edo gozamen-eskubidea zein antzerako beste ahalmenen bat ez galtzea itundu badute izendatzaileen alde, bietako bat hilda bere alargunak osorik eta bizi den artean gordeko ditu eskubideok.

 • 3/1992 Legea. 83. artikulua - Ituna zein ondareren gainean egin, eta ondare hori eskualdatu eta itzultzea (Bizkaia)

  83. atala

  Ezkontzera doanen bat oinordeko izendatzen bada, eta izendatutakoa arinago hiltzen bada, berari dagokion eskubidea seme-alabei eta ondorengoei eskualdatuko zaie.

  Izendatutakoa ondorengorik utzi gabe hilgo balitz, izendatzaileari itzuliko litzaizkioke unean bertan eskualdatzeko itunpeko ondare edo ondasunak.

 • 3/ 1992 Legea. 84. artikulua - Tronkala ez den erreserba (Bizkaia)

  BOSGARREN ATALBURUA Oinordetzeko erei buruzko baterako erabakiak

  84. atala

  Ondorengoren batek beste aurreko edo neba-arrebaren batengandik irabazpidez jasotako tronkaleko ez diren ondasunak bere aurrekoren bati utziz gero, aurreko horrek ondasunak datozen lerroko hirugarren belaun-mailarainoko senideentzat gorde behar izango ditu lege-indarrez jasotakoak.

 • 3/ 1992 Legea. 85. artikulua - Erreserba tronkala (Bizkaia)

  85. atala

  Gurasoengandik onibarrik dohain lortu izan duen seme-alabak onibarrok berriro ere dohain eskuratzen badizkio aitari edo amari eta dena delako guraso horrek, gerokoan berriro ezkondu edo aurrean hildako ezkontidearena ez den semealabarik izanez gero, eskualdatzailearen eta bere guraso bereko neba-arrebentzat edo euren edozein ondorengorentzat gorde beharko ditu ondasunok.

 • 3/1992 Legea. 86. artikulua - Komunikatutako ondasun tronkalak erreserbatzea (Bizkaia)

  86. atala

  Berriro ezkontzen den alargunak, edo aurrerago hildako ezkontidearena ez den seme-alabarik duenak, hildako ezkontidearen tronkaleko senideentzat gorde beharko ditu hildakoarengandik foru-komunikazioaren bidez etorritako tronkaleko ondasunak.

  Kasuotan ere, ezkontideren bat hil izanagatik foru-komunikazioa amaitzean, alargunak jasotako ondasunek bere jatorrizkoen eta irabazitako erdiaren batuketak baino balio handiagoa badute, gaindikin hori ezkontza horretatik sortutako seme-alaba eta ondorengoentzat gorde beharko du alargunak.

 • 3/ 1992 Legea. 87. artikulua - Ezkontza dela-eta ondasunak dohaintzan eman eta ondasun horiek erreserbatzea (Bizkaia)

  87. atala

  Ezkontzagatik, ezkontza aurretik zein ostean, emandako ondasun mugiezinen oinordeko, ezkontza horretatik sortutako seme-alabak edo ondorengoak baino ez dira izango.

 • 3/ 1992 Legea. 88. artikulua - Berriro ezkontzen den alargunak erreserbatu beharra izatea (Bizkaia)

  88. atala

  Berriro ezkontzen den alargunak, edo aurrerago hildako ezkontidearena ez den seme-alabarik duenak, hildakoarengandik testamentuz, dohaintzaz edo irabazpidezko beste edozein eratan jasotako ondasun guztiak gorde beharko ditu aipatutako hildakoaren seme-alaba eta ondorengoentzat.

 • 3/ 1992 Legea. 89. artikulua - Erreserbatu beharreko ondasunetan, eraikinak, landaketak eta hobekuntzak egitea (Bizkaia)

  89. atala

  Hemen zehaztutako gordekizunak, edonola ere, gordetzaileak egindako eraikuntza, landaketa eta hobekuntzei baino ez dagozkie, gordetzaile horri edo bere oinordekoei eguneratutako euron balioa ordaindu beharko zaiela.

  Ordainketa hori gordetakoaren hartzaileak ondasunok eskura ditzan egunean hasita urtebete eta egun bateko epe barruan egin beharko da.

 • 3/ 1992 Legea. 90. artikulua - Erreserbagileak erreserba-hartzaileen artean xedatzeko askatasuna (Bizkaia)

  90. atala

  Atalburu honetan araututako kasu guztietan gordetzaileak gordetakoaren hartzaileen artean izenda dezake ondorengoa, testamentu bidezko oinordetzetarako araututakoaren arauera, eta gordetzaileak ezingo du ordezkapenik egin edo kargarik jarri hartzaileon alde ez bada.

 • 3/1992 Legea. 91. artikulua - Dohaintzan hartutako ondasun ez-tronkalak itzultzea (Bizkaia)

  91. atala

  Aurrekoak baino ez dira oinordeko izango umerik izan gabe hildako euren seme-alabei edo ondorengoei emandako tronkaleko ez diren ondasunei dagokienean, beti ere oinordetzan emandako ondasun berberok badaude. Ondasunok inorendu egin badira, dohaintza-hartzaileak eurongatik izan ditzan eskubide guztiak izango dituzte aurrekoek. Era berean, ondasunok saldu izan balira, salneurria eskura lezakete, eta trukatu edo aldatu egin balira, euron ordez jasotakoa.

 • 3/1992 Legea. 92. artikulua - Mantenuaren zamarekin dohaintzan hartutako ondasunak itzultzea (Bizkaia)

  92. atala

  Mantenu-beharraz emandako ondasunen hartzailea seme-alaba edo ondorengorik gabe hiltzen bada emailea bizi dela, emaileari itzuliko zaizkio ondasunok.

  Kasu horretan, emailea bizi dela, dohaintza-hartzaileak ezingo ditu jasotako ondasunok inorendu, kargatu edo euroi buruz erabaki, «inter vivos» edo «mortis causa» ekintzaz, dohaineko ekintzaz, bere seme-alaba edo ondorengoen alde izan ezik.

 • 3/ 1992 Legea. 93. artikulua - Ituna egiteko askatasuna (Bizkaia)

  LAUGARREN IDAZPURUA EZKONTZAREN ONDASUN-JAURPIDEA ETA FORU-KOMUNIKAZIOA LEHENENGO ATALBURUA Erabaki orokorrak

  93. atala

  Ezkontzaren ondasunen jaurpidea ezkontideek, ezkondu aurretik zein ostean, askatasunez Eskribau-eskritura bidez itun dezatena izango da.

  Ezkontzaren ondasunen jaurpidea, itundutakoa zein legezkoa, aldatu egin liteke ezkontza-hitzarmen bidez.

  Edonola ere, ezkontzaren ondasunen jaurpidean izandako aldaketak ez dira beste inork eskuratutako eskubideen edo tronkaletik eratorritakoen kalterako izango.

 • 3/ 1992 Legea. 94. artikulua - Araubidea (Bizkaia)

  94. atala

  Itunik egon ez dadinean, hurrengo kasuotan ulertuko da ezkongaiak foru-komunikaziopean ezkontzen direla: biak forudun bizkaitarrak direnean; biok herritasun hori ez dutenean, batera bizitzeko izan dezaten lehenengo ohizko egoitza Lur Lauan badago; eta baterako egoitza hori izan ezean, Lur Lauean ezkondu badira.

 • 3/ 1992 Legea. 95. artikulua - Foru-komunikazioa: kontzeptua, hedadura eta bukaera (Bizkaia)

  BIGARREN ATALBURUA Ondasunen foru-komunikazioa

  95. atala

  Foru-komunikazioaren bidez ezkontideek erdibana izango dituzte ondasun mugiezin edo mugikor guztiak, ondasunon jatorria dena delakoa dela, batenak zein bestearenak izan, berdin ezkontzara bakoitzak ekarritakoak zein ezkontzan zehar irabazitakoak, ondasunok dauden lekuak zerikusirik ez duela.

  Foru-komunikazioak, ezkontzak dirauen artean, Foruan zehaztutako zabalkunde eta mugak ditu eta berez eta besterik gabe amaituko da ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-epaiez, baita ezkontza-hitzarmenez ere ezkontideek beste ondasunen jaurpideren bat aukeratzen badute.

  Foru-komunikazioa epailearen erabakiaz eta ezkontideren batek eskatuta buka daiteke, hurrengo kasuotan.

  1. Beste ezkontidea ezgaitua izan, alde egindakotzat jo, porrot eginda dagoela edo zor-hartzekodunak dituela aldarrikatu edo familia uzteagatik zigortu dutelako epaibidez.

  2. Beste ezkontideak bere eskubideen kalterako erabakiak hartu edo kudeaketa egiten duenean.

  3. Epairik gabe bananduta urtebete edo gehiago egotea, elkarrekin bat etorrita bada ere.

 • 3/ 1992 Legea. 96. artikulua – Foru-komunikazioa: iraupena (Bizkaia)

  96. atala

  Foru-komunikazioa, ezkontzeaz batera sortzen dena, seme-alaba edo ondorengorik elkarrekin izan duten ezkontideren bat hiltzeagatik ezkontza desegiten den unean finkatzen da.

 • 3/ 1992 Legea. 97. artikulua – Irabazitako ondasunak eta ezkontide batengandiko ondasunak (Bizkaia)

  97. atala

  Foru-komunikazioan, irabazitako eta ezkontide bakoitzak ekarritako ondasunen arteko bereizkuntza, legeria zibil orokorrak irabazpidezko ondasunetarako eta bakarrekoetarako ematen dituen arauei jarraituz egingo da.

 • 3/ 1992 Legea. 98. artikulua – Ezkontzaren ondoriozko zamak (Bizkaia)

  98. atala

  Ezkontzako zorpeak, lehenengo eta behin, irabazitako ondasunekin ordainduko dira, eta horrelakorik ez balego edo daudenak nahiko ez balira baino ez lirateke ezkontide bakoitzaren jatorrizko ondasunen pentzu ordainduko, euren balioaren heinean.

  Azkenon pentzu egindakoak gerokoan izan daitezkeen irabaziekin ordainduko dira.

 • 3/ 1992 Legea. 99. artikulua - Ondasunak xedatzeko egintzak foru-komunikazioan (Bizkaia)

  99. atala

  Foru-komunikazioak dirauen artean, ondasunei buruz erabakitzeko ezkontide bien baimena beharko da.

  Ezkontideetariko batek baimen hori eman nahi izango ez balu, Epaileak eman dezake horretarako baimena, familiaren onerako dela baderitzo.

  Edonola ere, ezkontide bakoitzak bere kabuz erabil ditzake bere izenean dauden diru edo ondasun mugikorrak.

 • 3/ 1992 Legea. 100. artikulua – Ezkontide batengandiko ondasunak administratzea (Bizkaia)

  100.atala

  Ezkontide bakoitzari berari baino ez dagokio bere jatorrizko ondasunak administratzea.

 • 3/ 1992 Legea. 101. artikulua – Irabazitako ondasunak administratzea (Bizkaia)

  101.atala

  Batera irabazitako ondasunak administratzea ezkontide biei dagokie, hori dela eta, Merkataritza-Kodean zehaztutakoaren eragozpenik gabe.

 • 3/ 1992 Legea. 102. artikulua – Ezkontideen zorrak eta betebeharrak (Bizkaia)

  102.atala

  Beste ezkontidearen baimenik gabe egindako zorrak eta betebeharrak zorpetutakoari foru-komunikazioaren bidez dagokion erdiaren pentzu ordainduko dira, hurrengoetan izan ezik.

  Lehenengoa.—Zorpetu ez den ezkontidearen ondasunak beti geratuko dira erantzunkizunetik kanpo.

  Bigarrena.—Irabazitako ondasunen eta zorpetutakoaren jatorrizko ondasunen pentzuko erantzunkizuna hurrengo arauoi jarraituz izango da.

  1.Bahitura jakinerazi egin beharko zaio zordun ez den ezkontideari. Horrek, hamabost egutegi-eguneko epea du foru-komunikazioa buka dadin eskatzeko, 109. atalean zehaztutakoaren arauera. Horrelakorik jazoz gero, zorpetutakoari esleitutako ondasunen pentzu baino ez da zorra ordainduko eta hortik aurrera ondasunen banatze-jaurpidea izango du ezkontzak. Eskubide hori ez da izango hartzekodunak zorra familiaren onerako izan dela erakusten badu.

  2. Foru-komunikazioa amaitzeagatiko ondasunak norbaiti esleitzea beterazpen-ekinbide berean, baina berpiztuta, gauzatuko da, jarauntsiak banatzeko arauei jarraituz.

  3. Zordun ez zen ezkontideak berriro ere ondasunak foru-komunikaziopean izatea eska lezake, bakoitzari zegokion erdia esleitu zenetik sei hilabeteko epe barruan, eskari hori Eskribau-agiri bidez egin beharko dela.

  Hirugarrena.—Foru-komunikazioan zordunari dagokion erdia zorrak ordaintzeko erabili egin bada, beti ere ezkontzak iraun egiten badu, geratzen den beste erdia dela eta, ez du zordunak inolako parterik izango, zorrik gabeko ezkontidearen administraziopean geratzen dela. Honek epailearen baimenik gabe ezin izango du inorendu eta bertatik eratorritakoa familiaren agizko gastuetarako erabili behar izango da.

  Edozein modutan ere, zorra ordaintzeko erabilitako ondasunak ezkontide zordunak jasotakotzat joko dira, forukomunikazioarengatik dagokionaren pentzu, ondasunon balioa ezkontzaren orduko ondasunen jaurpidean amaitzean zutena izango dela.

 • 3/1992 Legea. 103. artikulua – Jarauntsiaren gaineko delazioa eta foru-komunikazioa (Bizkaia)

  103. Atala

  Foru-komunikazioak dirauen artean, jaraunspenen batera deitutako ezkontideak derrigorrez onartu beharko du beste ezkontideak ez onartzeko baimenik ematen ez badio. Adostasunik ez bada, jarauntsia, bere zorrei dauden ondasunen neurrian baino ez erantzutekotan onartzen dela ulertuko da.

 • 3/ 1992 Legea. 104. artikulua – Ezkontza desegitea eta foru-komunikazioa sendotzea (Bizkaia)

  HIRUGARREN ATALBURUA Foru-komunikazioaren jaurpidea amaitzeaz

  104. atala

  Ezkontideetariko bat hiltzeagatik ezkontza desegin eta bien seme-alabak izan daitezenean finkatzen da foru-komunikazioa eta ondasun-erkidego bihurtzen da. Erkidego hori alde batetik alargunak eta beste batetik hildakoaren semealaba edo ondorengoek osatzen dute, ondasunak banatu eta esleitu arte iraungo duela.

 • 3/ 1992 Legea. 105. artikulua – Foru-komunikazioa eta komisarioa (Bizkaia)

  105. atala

  Oinordetzaileak eskuordekoa izendatu badu ondasunek erkidegoan jarraituko dute oinordekoa izendatu arte. Ondasunok horrela jarrai dezaten artean alarguna izango da, testamentu egileak bestelakorik agindu ezean, jaraunspenaren ordezkari bakarra eta ondasuntza guztiaren administraria, izendatutako oinordekoek jarauntsia onartzen ez duten bitartean.

  Testamentu-egileak bestelakorik agindu ezean, bakarrik edo beste batzuekin batera eskuordeko izendatutako alargunak, testamentu egiteko poderea erabili arte, ondasuntza guztiaren gozamenerako eskubidea izango du, bermerik jarri behar izango ez duela.

 • 3/1992 Legea. 106. artikulua – Komisarioak ondasunak adjudikatzea (Bizkaia)

  106. atala

  104. atalean zehaztutakoaren salbuespen bezala, eskuordeko izendatutako alargunak bere buruari eslei diezaioke ondasun guzti-guztien erdia, beste erdia hildakoaren oinordekoentzako utzita, tronkaleko ondasunak gorde beharrari kalte egin gabe.

  Oinordetzaileak izendatutako kontulari-banatzailerik badago, eskuordeko ezkontideak, kontulari-banatzailearekin batera, eratutako ondasun-erkidegoa ezabatu eta kitatu egin lezake, 108. atalean zehaztutako eran, oinordetzailearen oinordetzari berari izendatutako ondasunak geratuko zaizkiola. Berdin joka lezake ustezko oinordekoekin edo, bestela, bere eskariz emandako epai bidez ere egin lezake.

 • 3/ 1992 Legea. 107. artikulua – Foru-komunikazioa eta hildakoaren oinordekoei jarauntsirako dei egitea (Bizkaia)

  107. atala

  Ezkontide bat hil eta ezkontzan seme-alaba edo ondorengoak izan badira, alargunak epai bidez eskatu diezaieke hildakoaren oinordekoei hildakoari berari zegokion jarauntsiren bat onartzea. Epaileak emandako epea, edonola ere hogeitamar egunetik gorakoa izango ez dena, igaro eta oinordekook jarauntsia onartzeko borondaterik agertzen ez badute, edo ez dutela nahi adierazten badute, alargunak bereganatu egin dezake jarauntsi hori zorrak irabazien neurrian baino ez ordaintzekotan.

 • 3/ 1992 Legea. 108. artikulua – Komunikatutako ondasunak adjudikatzea (Bizkaia)

  108. atala

  Foru-komunikaziopean zeuden ondasunak esleitzerakoan hurrengo arauok izango dira kontuan.

  1. Lehenengo eta behin alargunari bere jatorrizko tronkaleko onibarrak esleituko zaizkio, dagokion hartzekoa ordaintzeko

  2. Horiek nahikoa ez badira, esku-ondasunek eta tronkaleko ez diren onibarrek osatuko dute bere hartzekoa.

  3. Aurreko arau biok nahikoa ez direnean baino ez da joko hildako ezkontidearen tronkaleko ondasunetara.

  Alargunaren hartzekoa ateratzeko 102. atalean zehaztutakoa hartuko da aintzakotzat.

 • 3/ 1992 Legea. 109. artikulua – Foru-komunikazioa azkentzea, ezkontideetatik bat hiltzeagatik, elkarrekin seme, alaba edo ondorengorik izan gabe: ondasunak adjudikatzea (Bizkaia)

  109. atala

  Ezkontide bien seme-alabarik egon ez eta ezkontideetariko baten heriotzagatik amaitzen bada foru-komunikazioa, edo ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-epaia egoteagatik, hurrengo arauoi jarraituz jokatuko da.

  1. Ezkontide bakoitzari baino ez dagozkio berak jatorriz ekarritako ondasunak edo eurokin lortutakoak edo ondasunok saltzetik lortutakoak. Jasotakoak bere jatorrizkoak ez ziren bes-te ondasun batzuetatik ere atera badira, ondasunon jabeenak izango dira banatu arte jabekidetasunean eta euren balioaren heinean.

  2. Irabazitako ondasunak erdibana egingo dira ezkontide bien artean.

  3. Ezkontideren baten ondasunetarikoren bat edo horrek balio duena familiaren onerako gastatu izan balitz, bere eguneratutako balioa hartuko litzateke kontuan irabazitako ondasunekin ordaindu ahal izan dadin, eta irabazitakook nahiko ez balira, falta denetik beste ezkontideak berari dagokion heinean ordainduko luke, bakoitzak dituen ondasunen balioaren arauera.

  Foru-komunikazioa ezkontzaren ondasunen jaurpidea aldatu izanagatik amaituz gero, itundutakoari jarraituko zaio eta, horrelakorik ezean, atal honetan esandakoa ezarriko da.

 • 3/ 1992 Legea. 110. artikulua – Foru-komunikazioa azkentzea, ezkontideetatik bat hiltzeagatik, elkarrekin seme, alaba edo ondorengorik izan gabe: arau osagarriak (Bizkaia)

  110. atala

  Ondorengorik izan ez eta ezkontideetariko baten heriotzagatik amaitzen bada, aurreko ataleko arauez gain besteok ere erabiliko dira.

  1. Hildakoaren baserrira etorritako alargunak, alargun dirauen artean, baserrian jarrai dezake urtebete eta egun batez, legezko edo borondatezko erabakiz dagozkion gainerantzeko eskubideen eragozpenik gabe.

  2. Alargunak ezkonsaria edo antzeko ondasuna ekarri balu, aurrean zehaztutako epe hori luzatu egingo litzateke hildakoaren jaraunsleek berori itzultzen eman dezaten denbora guztian zehar.

  3. Tronkaleko onibarren ordainbidezko eskuraketak edo hobekuntzak, zeinen lerrotik datozen hartako ezkontidearentzat edo bere tronkaleko jaraunsleentzat izango dira. Edonola ere, ezkontzaren ondasunen jaurpidea kitatzerakoan, beste ezkontideari edo bere oinordekoei dagokien hartzekoa ordaintzeko, kontuan izango da egindako diruezarketen balio eguneratutakoa. Ordainketa hori ezkontide alarguna hil arte egin gabe utz daiteke, bizi den artean bere erdia askatasun osoz gozatu eta erabiltzeko eskubidea aitortzen bait zaio.

 • 3/1992 Legea. 111. artikulua – Ezkontidearen mesederako pentsioa (Bizkaia)

  111. atala

  Ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-epaiz amaitzen bada ezkontza, foru-komunikazioa amaitzeak errudun edo banantzearen zein dibortzioaren eragile izan ez den ezkontideari eragindako kalteak kontuan izango dira bere aldeko pentsioa zehazteko edo legeria zibil orokorreko arauei jarraituz jarritakoa osatzeko.

 • 3/ 1992 Legea. 112. artikulua – Foru-saka: kontzeptua (Bizkaia)

  BOSGARREN IDAZPURUA SAKA-ESKUBIDEA ETA LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO BESTE ESKUBIDEAK

  112. atala

  Tronkaleko senideek, forudunak zein forurik gabekoak izan, 20. atalaren hurrenkeraren eta lerroaren eta belaunmailaren oinarekiko hurbiltasunaren arauera, kanpokoei eta ordainbidez inorendu nahi izan daitezen tronkaleko ondasunak direla-eta lehentasunez eskuratzeko eskubidea dute.

  Eskubidea erabiltzen duen tronkaleko senidea baino lerro urrunagoko tronkaleko senideren baten alde egin dadinean inorentzea, orduan ere izan liteke lehentasunezko eskuraketa.

  Tronkalekoak uko egin diezaioke lehentasunez eskuratzeko eskubideari edozein unetan, baina behin une horretatik urtebete igaro ondoren ez da ukatze horretara behartuta egongo.

 • 3/ 1992 Legea. 113. artikulua – Foru-saka egikaritzeko hurrenkera (Bizkaia)

  113. atala

  Lerro bakoitzaren barruan, hurbilagoko senideak urrunagokoa kanporatzen du. Lehentasunez eskuratzeko eskubidea belaun-maila bereko senide batek baino gehiagok erabiltzen badute, eskubidea funtsa duen tronkalekoari dagokio edo, bestela, inorenganatzaileak euron artean nahiago duena aukera dezake. Inor aukeratu ezean, eskuratzailea Eskribauaren aurreko zozketaz erabakiko da.

 • 3/ 1992 Legea. 114. artikulua – Foru-sakarik ez izatea (Bizkaia)

  114. atala

  Ez da lehentasunez eskuratzeko eskubiderik izango hirilur direnetan, edo indarreko hirigintza-planen arauera hirilur izango direnetan, dauden funtsak inorentzea dela eta.

  Salbuespen bezala, tronkaleko senidearen aurrekoren baten famili-etxea izandakoa, eta osotasunean berezia dena, inorentzea dela eta, lehentasunez eskuratzeko eskubidea izango da, dagoen tokian dagoela.

 • 3/ 1992 Legea. 115. artikulua - Zenbait finka besterentzea eta foru-saka (Bizkaia)

  115. atala

  Inorendutako funtsak bat baino gehiago direnean, eurotariko bat edo batzuk direla-eta erabil dezake tronkalekoak bere eskubidea, guztietan erabili beharrean, baina inorendutakoa baserria bada, ustiakuntza-batasuntzat eskuratu behar izango du berari lotutako guztiekin, Jabetza-Lerrokategian bananduta agertzen badira ere.

 • 3/ 1992 Legea. 116. artikulua - Foru-saka eta foru-deiak (Bizkaia)

  116. atala

  Saka-eskubidepeko ondasunik inorendu nahi dezanak Eskribau bidezko deia egingo die tronkaleko senideei.

  Deia atal honetan zehaztutakoaren arauera argitaratutako iragarpen-agiriz egingo da.

  Iragarpen-agirian ondorengoak adieraziko dira: inorentzea egin nahi duenaren gora-beherak, inorentzen den funtsarenak, horren eskuraketa nondik datorkion, katastroaren arauerako balioa, horrelakorik baldin balego, eta inorentzea gauzatzeko aukeratutako Eskribaua, baita funtsaren lerrokatze-ezaugarriak ere, horrelakorik balu.

  Iragarpen-agiria, edozelan ere, funtsa dagoen Udalerriaren udaletxeko iragarkietarako tokian emango da argitara, parroki-elizara ere igorri litekeela Eskribau agiri-egileak horrela egiteari egoki baldin baleritzo.

  Deia Eskribau-Agiriz adieraziko da. Horretarako, Eskribauak Alkateari iragarpen-agiria eskura eman edo jasoizanaren agiridun ziurtatutako postabidez igorri diezaioke, eta, halan baderitzo, dagokion Parrokoari ere, iragarkietarako tokian jarri eta hamabost egunez etenik gabe jendeaurrean egon dadin. Jaso duenak hori horrela izan dela egiaztatuko du berak izenpetutako edo iragarpen-agiriaren behekaldean onetsitako egiaztagiriz.

 • 3/ 1992 Legea. 117. artikulua - Foru-saka egikaritzeko agertzea (Bizkaia)

  117. atala

  Onibarra eskura nahi duen tronkalekoak iragarpen-agirian aipatzen den Eskribauarengana joko du argitalpenaren epearen amaieratik hamar asteguneko epearen barruan. Ekintza berean katastroko balioaren ehuneko hogeia gordailuan emango du bermetzat, iragarpen-agirian balio hori aipatzen bada.

  Tronkaleko bat baino gehiago agertzen badira, denak eman behar izango dute berme-gordekizuna, Eskribau-eskritura egin arte Eskribauak gordeko duena, itzultzea eskatzen duenak eskubideari uko egiten diola ulertzen dela.

  Salmentazko Eskribau-eskrituraren aurreko Eskribauaren iharduera guztiak agiri bakarrean jasoko dira. Eskribauak burututako ekinbide guztien lekukotza emango die agertutakoei.

 • 3/ 1992 Legea. 118. artikulua - Prezioa finkatzeko, aditua izendatzea (Bizkaia)

  118. atala

  Eskribauak dei egingo die batzuei eta besteei funtsa balioetsi behar duen aditua izendatu dezaten aurreko atalean aipatutako epea amaitu eta hogei asteguneko epea bete orduko. Horretan bat ez badatoz, alderdi bakoitzeko aditu bana izendatuko da, baita hirugarren bat ere, Eskribauak izendatutako lau izen zorro baten sartu eta zozketaz bere aurrean ateratakoa aukeratuz. Ekintza berean, inorentzaileak tronkalekoen artean nor duen nahiago adieraziko du, 113. atalean zehaztutakoaren arauera.

  Adituek jarritako salneurrira behartuta egongo dira alderdietakoak, salneurri horren berri ematen duen jakinerazpena jaso eta biharamonean hasita hamabost eguneko epea dutela Eskribau-eskritura egiteko.

  Ez da beharrezkoa izango adituon neurketarik eskualdatzailea eta aukeratutako edo izendatutako lehentasunezko tronkaleko senidea salneurrian bat badatoz, aldi berean Eskribau-eskritura burutuko dutela.

 • 3/ 1992 Legea. 119. artikulua - Fidantza (Bizkaia)

  119. atala

  Bermetzat emandakoa emailearen betebeharren erantzunkizunetarako izango da eta, Eskribau-eskritura egiteko orduan agertzen ez bada, eskualdatzaileak aukeran izango du eskualdaketa jarritako salneurrian egiteko eskatzea edo eskuratu nahi ez duela ulertzea, inorentzea egiteko asmoa zuenarentzat izango dela bermea, kalte-ordain bezala.

  Eskualdaketa egitea aukeratuko balu, bermea salneurriaren zatitzat hartuko litzateke.

  Eskuratu nahi ez denean, bermea gordailuan eman eta mantendu duten tronkaleko senideei horren jakinerazpena emango die Eskribauak, hamar eguneko epean, salmenta egiteko eguna eta ordua zehaztuz. Jakineraztetik salmenta egiteko egunera arte gutxienez hamabost egun igaro beharko dute, jakinerazpena jaso dutenek adituek berriro neur dezaten eskatu ezik.

 • 3/ 1992 Legea. 120. artikulua - Besterentzeko askatasuna izatea, inolako senide tronkerorik ez agertzeagatik (Bizkaia)

  120.atala

  Tronkaleko seniderik agertuko ez balitz edo batek ere ez balu bere eskubidea erabiliko, jabeak askatasun osoa izango luke onibarra beste norbaiti inorentzeko edonolako ordainbidez eta berak erabakitako salneurri eta baldintzen arauera, iragarpen-agiria azkenez argitara eman eta urtebeteko epearen barruan. Epe hori igaro ondoren, ezin izango du ordainbidez inorendu deia berriro egin gabe.

  Tronkalekoa ez agertutzat joko da Idazpuru honetan aipatutako edozein epe iraungiten uzten duenean.

 • 3/ 1992 Legea. 121. artikulua - Besterentzailearen eta senide tronkeroen arteko hitzarmena (Bizkaia)

  121.atala

  Inorentzaileak eta deira legez agertutako tronkalekoek, lehentasunezko belaun-mailakoak ez direnek ere, funtsa beste norbaiti inorentzea erabaki dezakete, ahobatez eta Eskribau aurreko agerpen bidez. Inorentzea aurreko atalean aipatutako urte beteko epean egin beharko da.

 • 3/ 1992 Legea. 122. artikulua - Besterentze-eskritura eta foru-deiak (Bizkaia)

  122.atala

  Saka-eskubidepean dauden tronkaleko ondasunen ordainbidezko inorentzeko edozein Eskribau-eskrituratan foru-deia egin den ala ez jarriko da. Baiezkoan, iragarpen-agiria jarri izanari buruzko agiria eta ostean burututako ekinbideak aipatuko dira, dagokion lerrokapenean dei hori legezko eran egin zen ala ez zehaztuz.

 • 3/ 1992 Legea. 123. artikulua - Deirik gabeko besterentzea eta foru-saka (Bizkaia)

  123. atala

  Onibarra inorendu egingo balitz aurreko deia egin gabe, eskuratu duenak baino lehenagoko eskubidea duen tronkaleko edozeinek erabil dezake saka-eskubidea, egindako inorentzea bertan behera uzteko eta funtsa bidezko balioaren arauera berari izendatzeko eskatuz. Eskubide hori saltzaile eta eroslearen aurkako agizko epaiketaz erabili behar izango du,

  Jabetza-Lerrokategian agertuerazi egiten denetik, edo egiten ez bada inorentzearen berri izan duenetik, hiru hilabeteko epea bete orduko.

  Saka gertatuko balitz, onibarraren balioaren salneurria gordekizun eman beharko du tronkalekoak Epaitegian, eta horren gainean erosleak izango du lehentasuna, saltzailearen beste edozein hartzekodunen aurretik, egindako erosketaren salneurria eta horren erredituak berreskuratzeko.

  Eroslearen eta saltzailearen arteko arazoak, kalteei buruzko erantzunkizunak direla-eta, epaiaren egiterapen-aldian erabakiko dira gertakizunen ekinbide berean, baina bereiztuta.

 • 3/ 1992 Legea. 124. artikulua - Hipoteka-exekuzioa edo premiamendu-prozedura eta foru-saka (Bizkaia)

  124. atala

  Bahitura bidezko zor-ordainketetan, epaizkoak edo epaiz kanpokoak, zein premiazko ihardunbidezkoetan, tronkaleko senideek hurrengo eskubideetariko edozein erabil dezakete.

  1. Lehentasunez eskuratzekoa, esleipenaren salneurri berean, enkantea egiten duen ihardute-sailaren aurrean agertuz, hartzaileari eskualdaketaren Eskribau-eskriturea egin orduko, eta aipatutako salneurria ekintzan bertan gordailuan emanaz, edo

  2. Saka deritzona, Idazpuru honetan araututakoaren arauera eta enkantea egin den egunetik hasita hiru hilabeteko epearen barruan.

  Zorraren hartzekodunari izendatzen zaionean ere berdin izango du eskubidea, izendatze-egunetik hasita hiru hilabeteko epearen barruan.

 • 3/ 1992 Legea. 125. artikulua - Trukaketa eta foru-saka (Bizkaia)

  125. atala

  Idazpuru honetan araututakoa trukaketetan ere ezarriko da jarraian zehazturiko egoerotan.

  1. Tronkaleko funtsa tronkalekoak ez diren ondasunen ordez trukatzen denean, edo tronkalekoak izan arren lehentasunez eskuratzeko eskubidepetik kanpo daudenean.

  2. Trukaketaren bidez jasotzen den funtsak emandako tronkaleko ondasunaren balioaren heren bat gutxiago balio duenean.

 • 3/ 1992 Legea. 126. artikulua - Errentamendua eta foru-saka (Bizkaia)

  126. atala

  Berrogei urtetik gora errenta-hitzarmena indarrean izan dezan errentariak, bere senideek funtsa errentan izan zuten denborea ere barruan dela, errentan hartutako funtsa hori dela eta lehentasunez eskuratzeko eskubidea izango du,

  Idazpuru honetan arautzen denaren arauera.

  Errentariaren aipatutako eskubideak lehentasuna dauka alboko senideenaren aurrean, eta tronkaleko batek ere ez du lehentasunezko eskubiderik izango jabe izatera heltzeko eskubidea dela-eta inorentzen zaionean funtsa errentariari.

 • 3/ 1992 Legea. 127. artikulua - Foru-saka, antzeko eskubideei begira, lehenespenekoa izatea (Bizkaia)

  127. atala

  Idazpuru honetan aitorturiko eskubideek antzeko izaeradun beste edozeinek baino lehentasun haundiagoa izango dute.

 • 3/ 1992 Legea. 128. artikulua - Bide-zorra eskuratzeko titulua (Bizkaia)

  SEIGARREN IDAZPURUA BIDE-ZORRAK

  128. atala

  Bide-zorra tituluz edo hogei urteko erabilpenez eskuratzen da.

 • 3/ 1992 Legea. 129. artikulua - Bide-zorraren zabalera (Bizkaia)

  129. atala

  Bide-zorraren zabalera lur-zati zor-hartzailearen beharrizan guztiak betetzeko bestean handitzea eska dezake lurzati horren jabeak, horri dagokion kalte-ordaina emanaz.

 • 3/ 1992 Legea. 130. artikulua - Bide-zoruko lanak (Bizkaia)

  130. atala

  Bide-zorrean, berori hobeto erabiltzeko komenigarritzat jotzen dituen bide-zoruko lanak bere pentzu egiteko ahalmena du lur-zati zor-hartzailearen jabeak, lur-zati zor-emailearen jabeari horren berri eman ostean.

 • 3/ 1992 Legea. 131. artikulua - Lurralde-eremua (Araba - Aiara)

  BIGARREN LIBURUA ARABAKO FORU ZIBILA LEHENENGO IDAZPURUA AIARAKO FORUA LEHENENGO ATALBURUA Ezarpen-eremua

  131. atala

  Aiarako Forua, Aiara, Amurrio eta Okondo udalerri osoetan eta Artziniega udalerriko Mendieta, Erreta-Tutera, Santa

  Koloma eta Zolloguti herrietan ezartzen da.

 • 3/ 1992 Legea. 132. artikulua - Aldarazpen administratiboak (Araba - Aiara)

  132. atala

  1. Udalerri bat edo batzuk batzen bazaizkio Aiarako Forua ezargarri duen udalerriren bati, Aiarako Forua hedatuko zaio udalerri batuberriari.

  2. Udalerri forugabe bati udalerri forudunen bat batzen bazaio edota udalerri forudunen baten zati bat banatzen bada, horrek ez dio eragingo batutako lurraldean nahiz banatuan ezargarri zen zuzenbide zibilari.

  3. Udalerri forudunetakoren batek bat egiten badu udalerri forugaberen batekin, Aiarako Forua izango da ezargarri udalerri berri horretan.

 • 3/ 1992 Legea. 133. artikulua - Aiarako auzotasun zibila (Araba - Aiara)

  133. atala

  1. Herritasun zibilak aginduko du Aiarako Forua ezartzerakoan.

  2. Aiarako Forua ezartzeko orduan, Zuzenbide arruntak arautuko du herritasun zibila.

 • 3/ 1992 Legea. 134. artikulua - Xedatzeko askatasuna (Araba - Aiara)

  BIGARREN ATALBURUA LEHENENGO SAILA Ondasunen aukerako erabilpenaz

  134. atala

  1. Foru-herritasuna daukienek ondasunak askatasun osoz erabil ditzakete, guztiak ala zati bat, testamentuz, agintzaz nahiz dohaintza bidez, derrigorrezko oinordekoak handiaz nahiz txikiaz baztertu ondoren, on ala hobe eritziagatik.

  2. Ondorengoak, aurrekoak eta ezkontidea joko dira derrigorrezko oinordekotzat, Kode Zibilak erabakitako kasuetan.

 • 3/ 1992 Legea. 135. artikulua - Bazterketa (Araba - Aiara)

  135. atala

  1. Bazterketa esan nahiz isilbidezkoa izan daiteke eta, halaber, banakakoa edo baterakoa.

  2. Isilbidezko bazterketatzat joko dira nahita aipatu gabekoa eta bidezko zein bidegabeko oinordetza-kentzea.

  3. Derrigorrezko oinordeko guztien baterako bazterketak, oinordetzailea hiltzean horrelakoak diren guztiak hartuko ditu.

 • 3/ 1992 Legea. 136. artikulua - Preterizioa (Araba - Aiara)

  136. atala

  Ez dira aipatu gabekotzat joko edozein bidez baztertutako senipartedunak.

 • 3/ 1992 Legea. 137. artikulua - Nahi gabeko preterizioa (Araba - Aiara)

  137. atala

  Nahigabe aipaturik gabeko derrigorrezko oinordekoak, bere senipartea eska dezake. Oinordeko-izendapena eta testamentuko gainerako erabaki guztiak seniparte hori gutxi dezaten neurrian murriztuko dira.

 • 3/ 1992 Legea. 138. artikulua - Ondorengoak preteritzea (Araba - Aiara)

  138. atala

  Ondorengo guztiak aipatu gabe uzten direnean, seniparte luzea jasotzeko eskubidea izango dute ondorengook.

  Horietakoren bat baino ez bada aipatu gabe utzi gainerako senipartedun aipatutakoetatik gutxien jasotakoak beste hartzeko eskubidea izango du eta, gutxienez, seniparte laburra.

 • 3/ 1992 Legea. 139. artikulua - Baztertuaren ondorengoak (Araba - Aiara)

  139. atala

  Baztertutako ondorengoen ondorengoak ez dira aipatugabekotzat joko, eta aurrekoaren ordezko gertatuko dira bazterketan.

 • 3/ 1992 Legea. 140. artikulua - Podere osoko gozamena: kontzeptua (Araba - Aiara)

  B IGARREN SAILA Podere osoko gozamena

  140. atala

  Podere osoko gozamenaren arabera, gozamendunari dagokio, inter vivos edo mortis causa ekintzaz, gozamenjartzailearen seme-alaba edo ondorengo guztien nahiz zenbaiten artean ondasun guztiak zein ondasun batzuk dohain banatzeko ahalmena, gozamen-eskubidearen berezko edukiari dagokionaz gain.

 • 3/ 1992 Legea. 141. artikulua - Xedatzeko askatasuna (Araba - Aiara)

  141.atala

  Aurreko atalean erabakitakoa gorabehera, testamentu egiteko askatasuna erabiliaz, gozamen-jartzaileak esku osoa izango du podere osoko gozamendunak ondasunen jasotzailea edo jasotzaileak nortzuren artean izenda ditzakeen aipatzeko eta, halaber, podere osoaren edukia zabaldu, murriztu nahiz zehatzagotzeko.

 • 3/ 1992 Legea. 142. artikulua - Ezaugarriak (Araba - Aiara)

  142.atala

  Podere osoko gozamena bere-berezko eskubidea da. Ezin izango da inolako bidez ez inorendu ez zorpetu, gozamenjartzailearen baimenik gabe.

 • 3/ 1992 Legea. 143. artikulua - Bazterketa (Araba - Aiara)

  143.atala

  Gozamendunak podere osoko gozameneko ondasunak zenbait senipartedunen artean bana baditzake, senipartedunok baztertutzat joko dira, gozamendunak banatu gabeko ondasunekiko egoki dakiekeen eskubidearen kalterik gabe.

 • 3/ 1992 Legea. 144. artikulua - Gozamendunaren betebeharrak (Araba - Aiara)

  144.atala

  Podere osoko gozamenpeko ondasunei dagozkien andega-konponketa, gastu, zorpe nahiz zerga guztiak gozamendunaren kontura izango dira, ondasunok bana ditzan artean.

 • 3/ 1992 Legea. 145. artikulua - Fidantza (Araba - Aiara)

  145. atala

  Podere osoko gozamendunak ez du bermerik ezarri beharrik izango, oinordetzaleak besterik agindu izan ezean.

 • 3/ 1992 Legea. 146. artikulua - Lurralde-eremua eta auzotasun zibila (Araba - Laudio eta Aramaio)

  BIGARREN IDAZPURUA LAUDION ETA ARAMAION EZARGARRI DEN FORU-ZUZENBIDE ZIBILA

  146. atala

  1. Laudio eta Aramaio udalerrietan Bizkaiko Forua da ezargarri, Bizkaia Lurralderako bereziki ezargarri izan daitekeen lurralde-eremuaren zehaztapenari dagozkion erabakiak salbu.

  2. Bizkaiko Forua ezartzerakoan herritasun zibilak aginduko du Laudio eta Aramaio udalerrietan.

 • 3/ 1992 Legea. 147. artikulua - Legeria aplikagarria (Gipuzkoa)

  HIRUGARREN LIBURUA GIPUZKOAKO FORU ZIBILA*

  147. atala

  1. Baserriaren eta famili ondarearen ordenazioaren inguruan Gipuzkoan dauden ohitura zibilen indarra aitortzen da.

  2. Ohitura horiek jaso eta garatzearren, Gipuzkoako foru zibila osatzen duten baserria mortis causa eskualdatzeari buruzko ondorengo arauak xedatu dira.

  * Liburu hori idatzi da azaroaren 16ko 3/1999 Legearen arabera (EHAA, 249. zk., 1999ko abenduak 30); lege horrek Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Legea aldatu du, Gipuzkoako foru zibilari dagokionez. Ikus Eranskina.

 • 3/ 1992 Legea. 148. artikulua - Lurralde-eremua (Gipuzkoa)

  II. IDAZPURUA APLIKAZIO EREMUA I. ATALBURUA Lurralde eremua

  148. atala

  Foru honek Gipuzkoako lurralde historiko osoan izango du indarra, bertako arautegi zibila denez.

 • 3/ 1992 Legea. 149. artikulua - Auzotasun zibila: gipuzkoarrak (Gipuzkoa)

  II. ATALBURUA Pertsona eremua

  149. atala

  Foru zibil honi dagokionez, Gipuzkoako lurralde historikoan auzotartasun zibila eskuratu duen oro da gipuzkoar.

 • 3/ 1992 Legea. 150. artikulua - Eremu funtzionala (Gipuzkoa)

  III. ATALBURUA Xede eremua

  150.atala

  Gipuzkoan kokatutako baserria duten gipuzkoarrek foru zibil honetan adierazitako baliabideak erabili ahal izango dituzte baserria eskualdatzeko, elkarrekiko testamentuari buruz 172. ataleko 2. zenbakian xedatutakoaren kalterik gabe.

 • 3/ 1992 Legea. 151. artikulua - Baserria: kontzeptua (Gipuzkoa)

  151. atala

  Baserria etxebizitzak berak eta hari lotutako gainerako eraikin, areto, lursail eta ondazilegiek osatzen dute, bai eta, baserriaren ustiaketari, ustiatzen bada, atxikitako ondasun higigarriek, aziendek eta makinek ere.

 • 3/ 1992 Legea. 152. artikulua - Baserria doan eskualdatzea (Gipuzkoa)

  152.atala

  Baserriaren eta hari lotutako ondasunen doako eskualdaketak aurreko atalean adierazitako guztiak hartuko ditu barruan, aurkako xedapenik ezean.

 • 3/ 1992 Legea. 153. artikulua - Xedatzeko askatasunari jarritako mugak (Gipuzkoa)

  III. IDAZPURUA BASERRIKO OINORDETZAREN ORDENAZIOA GIPUZKOAN I. ATALBURUA Baserriko oinordetzaren ordenazioa eta heriotzako kausaz xedatzeko askatasunari ezarritako mugak

  153. atala

  Gipuzkoan indarrean daude Kode Zibilak heriotzako kausaz xedatzeko askatasunari ezartzen dizkion mugak (III. liburuko III. idazpuruko II. atalburua), baserria zatitu gabe eskualdatzea arautzen duten ondorengo atalek xedatutakoa izan ezik.

 • 3/ 1992 Legea. 154. artikulua - Jaraunslea izendatzea, eta ondasunak zenbatu nahiz egoztea (Gipuzkoa)

  154. atala

  1. Kausatzaileak baserria eta hari lotutako ondasunak Kode Zibileko 807. ataleko aurreneko bi zenbakietan aipatzen diren nahitaezko jaraunsleren baten edo, zatitu gabe, batzuen alde xedatzen baditu, onuraduna edo onuradunak baserriaren oinordeko bakarrak direla ulertuko da.

  2. Halakoetan, eta kausatzaileak espreski aurkakorik adierazten ez badu, baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa ez da kontuan hartuko seniparteak zehazteko Kode Zibileko 818. atalak xedatzen duen ondasuntzan.

  3. Aurreko zenbakian xedatutakoagatik ere, baserria oinordetzan hartu duten nahitaezko jaraunsleei, kausatzailearen gainerako ondaretik dagokien seniparteari egotzi beharko zaio baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa, senipartea ordaintzeko ez besterako.

  4. Onuradunak seme-alabak edo ordezkapen eskubidea duten ondorengoak badira, seniparte hertsia jasoko dute, hobetzeko erabili ez den hobekuntzako herenean dagokien zatia barne dela.

  5. Hala ordaindutako zati horren bidez gainerako nahitaezko jaraunsleen seniparteko kuota neurri berean handituko da.

 • 3/ 1992 Legea. 155. artikulua - Baserriaren gaineko dohaintza (Gipuzkoa)

  155. atala

  1. Aurreko atalean xedatutakoa aplikagarria izango zaie, baita ere, baserriaren eta hari lotutako ondasunen dohaintzei, onuraduna edo onuradunak Kode Zibilak 807. ataleko aurreneko bi zenbakietan aipatutako nahitaezko jaraunsleetako bat edo batzuk badira, beti ere haiek baserriak esleipen unean zuen jarduerari eusten badiote eta zatitu gabe gordetzen badute, dohaintza-emailea hil arte.

  2. Aurreko zenbakian adierazitako dohaintzak ez dira kolazionagarriak izango, baldin eta kausatzaileak espreski aurkakoa adierazten ez badu.

 • 3/ 1992 Legea. 156. artikulua - Jarauntsia zenbatzeko baldintzak, baserria eta horri dagozkion lurrak alde batera utzita (Gipuzkoa)

  156. atala

  Aurreko ataletan aipatu bezala senipartea zehazterakoan baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa. Kontuan ez hartze hori bidezkoa izango da bakar-bakarrik kausatzailearen edo dohaintza-emailearen heriotzaren unean onuradunak nahitaezko jaraunsle baldin badira. Ondorio horretarako ez besterako, ondorengo guztiak hartuko dira nahitaezko jaraunsletzat, bai eta oinordetza bera dagokien beste ondorengo batzuen ondorengoak ere.

 • 3/ 1992 Legea. 157. artikulua - Esleitutakoa ukitzeko ezintasuna (Gipuzkoa)

  157. atala

  1. Baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa seniparteko kuotatik kanpo geratu badira, onuradunari edo onuradunei egindako esleipena ezingo dute erreklamatu ez bere senipartea osatzeko eskatzen duen nahitaezko jaraunsleak, ez aipatu gabe geratutakoak ez eta bidegabe desjarauntsiak ere.

  2. Esleipen horretan ez du inolako eraginik izango Kode Zibilak ezarritakoari jarraituz senipartea eskudirutan ordaindu behar izanak ere.

 • 3/ 1992 Legea. 158. artikulua - Baztertuei mantenua ematea (Gipuzkoa)

  158. atala

  1.Nahitaezko jaraunsle diren ondorengo eta aurrekoek, baserria eta hari lotutako ondasunak senipartearen konputotik kanpo gelditu direlako, mantenua eskatzeko legezko egoeran geratu badira, baserriaren onuradunari edo onuradunei eska diezaiekete, horiek kausatzailearengatik jasotakoaren neurrian.

  2.Aurreko puntuan xedatutako obligazioa bete egin beharko da onuradunak edo onuradunek baserria eta hari lotutako ondasunak dohaintzan jaso badituzte ere, baldin eta dohaintza-emailea hiltzean aurreko zenbakian aipatutako egoera gertatzen dela nabaria bada.

  3.Liburu honetako 161. ataleko 2. zenbakian xedatutakoaren ondorioz, onuradunak edo onuradunek jabetza soila baino ez badute hartu, gozamen eskubidea duen ezkontideari eskatu beharko diote mantenua, eta hura izango da mantenu emailea onuradunari legozkiokeen baldintza beretan.

  4. Kausatzaileak mantenua jasotzeko eskubidea ken diezaioke Kode Zibileko 853 eta 854. ataletan aipatzen den desjaraunsteko arrazoiren bat eman duen nahitaezko jaraunsleari.

 • 3/1992 Legea. 159. artikulua - Alargunak jarauntsiaren gainean dituen eskubideak (Gipuzkoa)

  159. atala

  1. Baserria eta hari lotutako ondasunak seniparteko kuotatik kanpo uzten badira alargun gelditu den ezkontideak famili etxean edo famili etxebizitza modura erabiltzen den etxearen zatian bizitzen jarraitzeko eskubidea izango du.

  2. Kausatzailea hiltzen den unean epai irmo bidez bananduta edota, era frogagarrian, bien arteko adostasunez bananduta ez dagoen ezkontideak izango du bertan bizitzen jarraitzeko eskubide hori, eta galdu egingo du berriz ezkontzen bada edo beste pertsona batekin gertatzez ezkonbizitza egiten badu.

  3. Kausatzaileak eskubide hori ken diezaioke ezkontideari Kode Zibileko 855. atalean desjarauntsia izateko jasotzen den kasuaren batean sartu bada.

 • 3/1992 Legea. 160. artikulua - Alargunak biztantze-eskubidea izatea (Gipuzkoa)

  160. atala

  Aurreko atalean aipatu den etxean bizitzen jarraitzeko eskubide hori desberdina eta independentea da ezkontide alargunari, Kode Zibileko 834. ataletik 840. atalera bitartekoetan xedatutakoaren arabera, kausatzailearen gainerako ondarearengan dagokion eskubidearena.

 • 3/1992 Legea. 161. artikulua - Kausatzaileak xedapena egitea (Gipuzkoa)

  161. atala

  1. Kausatzaileak baserria eta hari lotutako ondasunak 154. atalean aurreikusitakoari jarraituz xedatzen baditu, ezingo die inolako muga edo kargarik ezarri, aurreko ataletan adierazitakoak eta tokian tokiko usadio eta ohituraren arabera ezartzen direnak izan ezik.

  2. Salbuespenez, baliozkoa izango da baserriaren eta hari lotutako ondasunen gozamena ezkontidearen alde xedatzea. Dena dela, alargunak galdu egingo du eskubide hori berriz ezkontzen bada edo gertatzez ezkonbizitza egiten badu, kausatzaileak besterik agindu ez bazuen behintzat.

 • 3/ 1992 Legea. 162. artikulua - Onuradunak dituen mugak (Gipuzkoa)

  162. atala

  1. Kausatzaileak baserria eta hari lotutako ondasunak 154. atalean aurreikusitakoari jarraituz xedatzen baditu, onuradunak edo onuradunek lehen zuen jarduerari eutsi beharko diote gutxienez sei urtez eta erkidegoa zatitzeko ere ezingo dute eskatu.

  2. Bestela, onuradunak edo onuradunek nahitaezko jaraunslekideei, edo horien jaraunsleei, kopuru jakin bat ordaindu beharko diete, horiek kausatzailearengandik jaso duten guztiaren eta, baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa senipartearen konputotik kendu ez balitz, seniparte modura jasoko zuketenaren arteko aldearen adinakoa.

  3. Kalte-ordain horren hartzekodunak kausatzailearen seme-alabak edo ondorengoak badira, ordaindu beharreko kopuru hori seniparte hertsian jasoko luketenaren arabera kalkulatuko da.

  4. Nolanahi ere, kausatzaileak baserria eta hari lotutako ondasunak presenteko eskualdaketa egiten duen oinordetzako itunaren bidez xedatzen baditu, 155. ataleko 1. zenbakian adierazitakoa aintzat hartuko da.

 • 3/ 1992 Legea. 163. artikulua - Dohaintza ez-ofiziosoa izatea (Gipuzkoa)

  163. Atala

  Baserriaren eta hari lotutako ondasunen balioa senipartearen konputotik kanpo gelditu bada eta, horren ondorioz, haren xedapena egin baino lehenagoko dohaintzaren bat ezofizioso bihurtzen bada, baserria hartutako onuradunak edo onuradunek ezingo dute murriztu dadin eskatu; gainerako nahitaezko jaraunsleek, berriz, eskatu ahal izango dute beren eskubidea defendatze aldera.

 • 3/1992 Legea. 164. artikulua - Komisarioak oinordekoa izendatzea (Gipuzkoa)

  II. ATALBURUA Komisario bidez ordenatzea

  164. Atala

  1. Kausatzaileak ezkontidearen esku utz dezake baserriaren eta hari lotutako ondasunen oinordea izendatzeko ardura.

  Nahi izanez gero, gainerako ondarearen oinorde izango dena ere izendatzeko ardura eman diezaioke.

  2. Komisarioa honako bi egoera hauetan bakarrik izendatu ahal izango da.

  1.Kausatzaileak pertsona multzo bat izendatu bazuen horien artean oinordeak izenda daitezen.

  2.Halakorik izendatu ez eta kausatzaileak nahitaezko jaraunsleak utzi baditu.

  3. Aurreko zenbakiko 2. puntuan adierazitako kasuan, komisarioak izendatu beharko ditu oinordekoa edo oinordekoak kausatzailea hil den unean nahitaezko jaraunsle diren pertsonen edo horien ondorengoen artetik, nahiz eta aurrekoak oraindik bizi eta ondorengo horiek kausatzailearen heriotza ondoren jaiotakoak izan. Azkenean komisarioak horietako norbait baserriaren eta hari lotutako ondasunen onuradun izendatzen badu, bidezkoa izango da liburu honetako 156. atalean jaso bezala senipartearen konputotik kanpo uztea.

 • 3/1992 Legea. 165. artikulua - Komisarioa izendatzea (Gipuzkoa)

  165. Atala

  Komisarioa notario aurrean edo eskritura publikoan egindako testamentu irekiaren bidez izendatu beharko da.

  Eskritura hori ezkontzako hitzarmeneko eskritura ere izan daiteke.

 • 3/1992 Legea. 166. artikulua - Komisarioaren ahalmenak (Gipuzkoa)

  166. atala

  1. Komisarioak kausatzaileak ezarritakoaren arabera beteko ditu bere eginkizunak.

  2. Bestela, kausatzaileak izango zituzkeen ahalmen berberak izango ditu, Foru honetako aukerak barne. Dena dela, komisarioak ezingo luke errebokatu kausatzailearen testamentua, ez osorik ez zati batean, horretarako espreski baimendua izan ez balitz.

 • 3/1992 Legea. 167. artikulua - Komisarioak egin beharreko inbentarioa (Gipuzkoa)

  167. atala

  1. Kausatzailea hil edo epaileak hildakotzat jo eta sei hilabeteko epean, komisarioak oinordetzan dauden ondasun, eskubide, karga eta betebehar guztien inbentarioa egin beharko du, eta oinordeko izan daitezkeenei horren edukinaren berri eman beharko die.

  2. Inbentario hori eskritura publiko bihurtuko da oinordeko izan daitekeen edozeinek hala eskatzen badu.

 • 3/ 1992 Legea. 168. artikulua - Jarauntsia administratzea (Gipuzkoa)

  168. atala

  1. Oinordetza aditzera ematen eta jaraunspena onartzen den arte kausatzaileak horretarako izendatu zuen pertsonak administratu du ondasuntza.

  2. Inor izendatu ezean, komisarioak berak hartuko du eginkizun hori.

 • 3/ 1992 Legea. 169. artikulua - Testamentu-ahalordearen epea (Gipuzkoa)

  169. atala

  1. Kausatzaileak epe jakin bat jar diezaioke komisarioari bere ahalordea burutu dezan. Ezkontideak ondasunen biziarteko gozamenduna ere baden kasuetan, epe hori haren bizitza guztirako izan daiteke gozamenean utzitako ondasunei dagokienez.

  2. Mugatu ez bada, epea urtebetekoa izango da kausatzailea hiltzen denetik edo epaileak hildakotzat jotzen duenetik hasita, oinordeko izan daitezkeen guztiak adin nagusikoak badira edo burujabeturik badaude; bestela, oinordekorik gazteenak hemezortzi urte betetzen dituenetik edo burujabetzen denetik hasita.

 • 3/ 1992 Legea. 170. artikulua - Testamentu-ahalordea nola egikaritu (Gipuzkoa)

  170. atala

  1. Komisarioak eskritura publiko bidez egin dezake oinordearen edo oinordeen izendapena. Horrez gain, beraren testamentuan ere izenda ditzake, baldin eta biziarteko gozamenean dituen ondasunak xedatzen baditu eta horiek xedatzeko epe laburragorik ezarri ez bazaio.

  2. Komisarioak eskritura publikoan egindako ordenazioa errebokaezina izango da. Testamentuan egindakoa errebokagarria izango da hura hil artean.

 • 3/ 1992 Legea. 171. artikulua - Testamentu-ahalordea azkentzea (Gipuzkoa)

  171. atala

  Testamenturako ahalordea iraungi egingo da.

  1. Horretarako ezarritako epea bukatzen bada.

  2. Komisarioaren geroztikako heriotza, ezintasun edo ezgaitasuna gertatzen bada.

  3. Ahalordea eman ondoren banantzeko, dibortziatzeko edo ezkontza deusezteko demanda aurkezten bada.

  4. Komisarioa geroztik ezkontzen bada edo gertatzez ezkonbizitza egiten badu, kausatzaileak espreski aurkakoa adierazi zuenean izan ezik.

  5. Uko eginez gero.

  6. Komisarioak kausatzailearekiko edo haren ondorengoekiko oinorde izateko ezduintasuna dakarren arrazoiren bat ematen badu.

  7. Ahalordean aurreikusitako kausez.

  8. Errebokazioz.

 • 3/ 1992 Legea. 172. artikulua - Testamentu mankomunatua: kontzeptua (Gipuzkoa)

  III. ATALBURUA Elkarrekiko testamentua

  172. atala

  1. Elkarrekiko testamentuaren bidez ezkontideek agiri bakar batez xedatu dezakete baserriko oinordetza, eta beren gainerako ondasun guztiak ere xedatu ditzakete hartan.

  2. Elkarrekiko testamentua egin ahal izateko gutxienez ezkontide batek bete behar ditu aplikagarria izateko foru honek ezarritako baldintzak.

 • 3/ 1992 Legea. 173. artikulua - Forma (Gipuzkoa)

  173. atala

  Elkarrekiko testamentua irekia izango da beti eta notario aurrean egin beharko da.

 • 3/ 1992 Legea. 174. artikulua - Eragingabetasuna (Gipuzkoa)

  174. atala

  1. Ezkontza deusezteko, dibortziatu edo banantzeko epaiek eraginik gabe utziko dituzte ezkontideek elkarrekiko testamentuan elkarri aitortutako liberalitateak.

  2.Epai horiek, halaber, eraginik gabe utziko dituzte ezkontideren batek bere jaraunspenari buruz egindako xedapenak ere horien kausa bestearen xedapenetan datzanean.

  3. Elkarrekiko testamentuan ondareari dagokionez emandako xedapen guztiek elkarrekikotasun izaera hori dutela joko da, aurkako frogarik ezean.

 • 3/1992 Legea. 175. artikulua - Alderdi batek edo biek ezeztatu edo aldaraztea (Gipuzkoa)

  175. atala

  1. Testamentugileak bizirik dauden bitartean elkarrekiko testamentua errebokatu edo aldatu ahal izango dute bi ezkontideek elkarrekin, testamentua egiteko eskatzen diren baldintza berberak betez edo oinordetzako ituna eginez.

  2. Bietako batek bakarrik errebokatu edo aldatzeko, notarioaren aurreko testamentu irekia edota oinordetzako ituna egin beharko du. Alde bakarren errebokazioak edo aldaketak beste ezkontideari era frogagarrian jakinarazten zaionetik aurrera bakarrik izango du eragina.

 • 3/1992 Legea. 176. artikulua - Alderdi batek ezeztatu edo aldaraztea (Gipuzkoa)

  176. atala

  1. Aurreko atalean aipatzen den alde bakarraren errebokazioak edo aldaketak ondoriorik baldin badu beste testamentugileak emandako xedapenen batek kausatutako xedapenen batean, eraginik gabe geratuko dira orobat elkarrekikoak diren guztiak.

  2. Aurkako frogarik ezean, errebokatzen edo aldatzen den testamentuan ondareari dagokionez emandako xedapen guztiak elkarrekikoak direla ulertuko da.

 • 3/1992 Legea. 177. artikulua - Ezeztatzeko edo aldarazteko ezintasuna (Gipuzkoa)

  177. atala

  1. Ezkontide bat hiltzen denean besteak ezingo ditu bere jaraunspenari buruz emandako xedapenak errebokatu ez aldatu, xedapen horien kausa lehenago hildakoaren xedapenetan badatza.

  2. Halakoetan, aurreko ataleko 2. zenbakian aipatzen den ustezko elkarrekikotasuna izango da aplikagarria.

 • 3/ 1992 Legea. 178. artikulua - Ondasunak xedatzeko muga (Gipuzkoa)

  178. atala

  1. Bizirik gelditzen den ezkontideak ezingo ditu doanezko izaeraz xedatu goian aipatu legez elkarrekikoak diren xedapenetan sartutako ondasunak, elkarrekiko testamentuan berorien onuradun izendatuak ziren pertsonen alde ez bada.

  2. Aurreko zenbakian ezarritako mugak ez du eraginik izango elkarrekiko testamentuan bertan beste zerbait xedatu bada.

 • 3/ 1992 Legea. 179. artikulua - Oinordetza-ituna: kontzeptua (Gipuzkoa)

  III. ATALBURUA Oinordetzako itunak

  179. atala

  Baserriaren eta hari lotutako ondasunen ordenazioa eskritura publikoaz egindako oinordetzako itunaren bidez egin ahal izango da. Itungileek ezkontzako hitzarmeneko eskritura erabil dezakete helburu horretarako.

 • 3/ 1992 Legea. 180. artikulua - Oinordetza-itunaren formak (Gipuzkoa)

  180. atala

  1. Oinordetzako ituna, baserria eta hari lotutako ondasunak presenteko eskualdaketaz edo izendatzailea hiltzen den unerarte geroratuaz egin ahal izango da.

  2. Baserriaren eta hari lotutako ondasunen mortis causa-ko dohaintza oinordekotza ituntzat hartuko da.

 • 3/1992 Legea. 181. artikulua - Oinordetza-ituna, unean bertan ondoreak dituenean (Gipuzkoa)

  181.Atala

  Baserria eta hari lotutako ondasunak unean bertan eskualdatzeak oinordeko izendatua izan dena haien titular bihurtzen du, itundutako mugen barruan. Ondasun horien gaineko xedapenetik edo kargarik dakarren egintza oro baliozkoa izateko izendatzailearen eta izendatuaren adostasuna beharko da.

 • 3/ 1992 Legea. 182. artikulua - Oinordetza-ituna, geroratutako ondoreak dituenean (Gipuzkoa)

  182.Atala

  Oinordekoa eskualdaketa geroratuz izendatu den kasuetan, izendatzaileak kostu bidez bakarrik xeda ditzake baserria eta hari lotutako ondasunak.

 • 3/ 1992 Legea. 183. artikulua - Itunaren ondorioz, oinordeko izatea (Gipuzkoa)

  183.Atala

  Oinordekoa oinordekotzako itunaren bidez izendatzen bada, testamentuz aurretik emandako xedapen guztiak eraginik gabe geldituko dira. Elkarrekiko testamentua egin bada liburu honetako 175. ataletik 178. atalera bitartekoetan ezarritakoa aintzat hartuko da.

 • 3/1992 Legea. 184. artikulua - Oinordekoaren izendapena aldaraztea edo eraginik gabekoa izatea (Gipuzkoa)

  184.Atala

  Oinordekotza itunaren bidez egindako izendapena, bakar-bakarrik izendatzailearen eta izendatuaren, edo izendatuaren ondorengoen, arteko beste itun baten bitartez edo ondorengo bi ataletan ezartzen diren kausez aldatu edo eraginik gabe utzi ahal izango da.

 • 3/ 1992 Legea. 185. artikulua - Oinordetza-ituna ezeztatzea (Gipuzkoa)

  185.atala

  Izendatzaileak izendapena erreboka dezake.

  1. Itundutako kausak direla medio.

  2. Ezarritako kargak eta baldintzak era larrian bete gabe uzten badira.

  3. Izendatua ezduintasun edo desjaraunspen kausan sartzen bada.

  4. Izendatuaren jokabideak familiako bizitza normala eragozten badu.

  5. Izendatuaren ezkontza deuseztu, banandu edo dibortziatuz gero, oinordetzako ituna ezkontza hori dela eta eman bada.

 • 3/ 1992 Legea. 186. artikulua - Oinordetza-ituna suntsiaraztea (Gipuzkoa)

  186.atala

  Oinordetzako izendapena indargabetu egingo da.

  1. Izendapena atxikia dagoen baldintza indargabetzailea betetzen bada.

  2. Izendatua ondorengorik utzi gabe hiltzen bada edota, ondorengoak utzita ere, izendatzaileak ordezkapen eskubidea ukatu bazien.

 • 3/ 1992 Legea. 187. artikulua - Hobekuntzak (Gipuzkoa)

  187.Atala

  Aurreko bi ataletan adierazitakorik gertatuz gero, izendatuak ordainduta egindako eraikin berrien eta hobekuntzen balio eguneratua ordaindu beharko litzateke urtebeteko epean.

 • 3/ 1992 Legea. 188. artikulua - Bizikidetasuna eta oinordetza-ituna (Gipuzkoa)

  188.Atala

  Tokian tokiko usadio eta ohiturari jarraituz, izendatzaileek, edo izendatzaileak eta bere ezkontideak, eta izendatuak eta bere ezkontideak elkarbizitza itundu badute, aurreneko haietakoren bat hiltzen bada, bizirik gelditu den ezkontideak itunean gorde dituzten eskubideak eta prerrogatibak beren osoan izaten jarraituko du.

 • 3/ 1992 Legea. Lehenengo xedapen gehigarria - Hiribilduetako lurralde forugabeen planoak

  ERABAKI GEHIGARRIAK

  Lehenengoa

  7. atalean ezarritakoaren ondorioetarako, forurik gabeko Bizkaiko Hirietako Udalek Lege hau argitaratzen denetik hiru hilabeteko epea dute jatorrizko hirigunearen gaur eguneko lurrak eta indarreko hirigintza-planen arauera «hirilur» bezala sailkatuta egon daitezen bere albokoak zehaztuko dituen planoa egiteko.

  Aipatutako Udalek egin beharreko planook Foru Aldundira bidali behar izango dituzte, eta honek Batzar Nagusietara bidaliko ditu, behin-betikotasunez onartu ondoren euren argitalpena aginduko dutela.

  Erabaki honetan aipatutako planook onartu ondoren, kopia bana igorriko zaie Zuzentza Auzitegi Nagusiari eta dagokion Udalari, nahi dezatenen eskura egon daitezen.

 • 3/ 1992 Legea. Bigarren xedapen gehigarria - Kode Zibilera egin beharreko igorpenak

  Bigarrena

  Lege honetako III. liburuan Kode Zibilari buruz egiten diren aipamenak, liburua indarrean sartzean Kodeak indarrean duen idazketari egindakotzat hartu beharko dira.

 • 3/ 1992 Legea. Hirugarren xedapen gehigarria - Gipuzkoako landa-zuzenbidea eta ohitura zibilak

  Hirugarrena

  1. Lege honek ez ditu agortzen, lehengo aldiz aditzera eman baizik, baserriaren eta famili ondarearen ordenazioaren inguruan Gipuzkoan dauden ohitura zibilak.

  2. Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako foru erakundeek behar diren bitartekoak sustatu eta bultzatuko dituzte

  Gipuzkoako zuzenbide zibila ikertu, aldatu eta garatu dadin, Konstituzioak eta Estatutuak ezarri bezala.

 • 3/ 1992 Legea. Lehenengo xedapen iragankorra - Hiribilduek aukera egitea: indarrean jartzea

  ALDIBATERAKO ERABAKIAK

  Lehenengoa

  Pertsona eta oinordetzazko harremanak, lege honen 11. atalak aipatzen duenerako, legeria berriak arautuko ditu, berori indarrean sartuaz batera eta ezargarri diren Kode Zibilaren aldibaterako erabakien arauera.

 • 3/ 1992 Legea. Bigarren xedapen iragankorra - 44 eta 45. artikuluak atzera-eraginez aplikatzea

  Bigarrena

  44. atalean testamentua egiteko poderea erabiltzeko epeari buruz eta 45. atalean testamentu-poderea ekintza edo eskritura bakarrean zein bat baino gehiagotan erabiltzeko aukereari buruz zehaztutakoa atzera-indarrezkoa izango da Lege hau indarrean jarri baino arinagokoentzat.

 • 3/1992 Legea. Hirugarren xedapen iragankorra - Testamentu-ahalordea eta bizi arteko gozamena

  Hirugarrena

  Legea indarrean jarri aurretik emandako testamentua egiteko podereetan ezkontidea eskuordeko izendatu bada, bizi den artean gozamena izateko eskubidea aitortuko zaio, podere hori erabiltzeagatik iraungiko ez dena.

 • 3/1992 Legea. Laugarren xedapen iragankorra - Bide-zorraren gaineko edukitza

  Laugarrena

  Lege hau indarrean jarri aurretik hasitako bide-erabilpena kontuan izango da bide-zorraren eskubidedun izateko epearazoetarako.

 • 3/1999 Legea. Lehenengo artikulua - III. liburua eta 147. artikulua indarrik gabe uztea

  A) 3/1999 Legea, azaroaren 16koa, Euskal

  Herriko Foru Zuzenbide

  Zibilari buruzko Legea aldatzekoa, Gipuzkoako Foru

  Zibilari dagokionez

  Lehenengo artikulua

  Lege honen edukiak uztailaren 1eko 3/1992 Legeak, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilarenak, III. liburuan eta

  147. atalean xadatutakoa indargabetu eta ordezten du.

 • Kode Zibila. 1. artikulua – Zuzenbidearen iturriak

  Kode Zibila

  ATARIKO TITULUA ARAU JURIDIKOAK,

  HORIEN APLIKAZIOA ETA ERAGINGARRITASUNA

  I. KAPITULUA Zuzenbidearen iturriak

  1. artikulua

  1. Espainiako antolamendu juridikoaren iturriak dira legea, ohitura eta zuzenbidearen printzipio orokorrak.

  2. Ez dute baliorik izango goragoko lerruneko xedapenen bat urratzen duten xedapenek.

  3. Ohiturak lege aplikagarririk izan ezean bakarrik eraenduko du, betiere moralaren nahiz ordena publikoaren aurkakoa izan ez eta ohitura hori frogatuz gero.

  Usadio juridikoak borondate-aitorpenaren interpretazio hutsak ez badira, ohituratzat hartuko dira.

  4. Zuzenbidearen printzipio orokorrak legerik edo ohiturarik izan ezean aplikatuko dira, printzipio horiek antolamendu juridikoa eratzeko duten izaerari kalterik egin gabe.

  5. Nazioarteko itunetan jasotako arau juridikoak ez dira Espainian zuzenean aplikatuko barne antolamenduaren osagai bihurtu arte, arauok «Estatuko Aldizkari Ofizial»ean oso-osorik argitaratuz.

  6. Jurisprudentziak antolamendu juridikoa osatuko du, Auzitegi Gorenak legea, ohitura eta zuzenbidearen printzipio orokorrak interpretatu nahiz aplikatzean, behin eta berriz ezartzen duen doktrinaren bidez.

  7. Epaile eta auzitegiek eginbehar desenkusaezina dute, kasu orotan, euren eskumeneko gaiak ebazteko, ezarritako iturri-sistemari helduz.

 • Kode Zibila. 6. artikulua - Arau juridikoen eragingarritasun orokorra

  III. KAPITULUA Arau juridikoen eragingarritasun orokorra

  6. artikulua

  1. Legeak ez ezagutzeak ez du legeok ez betetzetik desenkusatzen.

  Zuzenbideko okerrak legeek zehaztutako ondoreak besterik ez ditu izango.

  2. Lege aplikagarria hala nahita baztertzea eta lege horretan aitortutako eskubideei uko egitea baliozkoak izango dira, bakarrik, interes edo ordena publikoa hautsi ez eta ez dietenean hirugarrenei kalterik egiten.

  3. Aginduzko eta debekuzko arauen aurkako egintzak zuzenbide osoz deusezak dira, salbu eta arauotan urratze-kasuetarako bestelako ondorea ezarri denean.

  4. Arau baten testuaren babespean burututako egintzak legeari maula eginez gauzatu direla ulertuko da, baldin eta egintzon helburua bada antolamendu juridikoak debekatzen duen edo antolamendu juridikoaren aurkakoa den emaitza lortzea; egintza horiek ez dute eragotziko saihestu nahi zen araua aplikatu beharra.

 • Kode Zibila. 9. artikulua – Espainiako legearen eremu pertsonala

  9. artikulua

  1. Pertsona fisikoen naziokotasunak eratortzen du haiei dagokien lege pertsonala. Lege horrek arautuko ditu gaitasuna eta egoera zibila, familiaren eskubideak eta eginbeharrak, eta heriotzaren ondoriozko oinordetza.

  Lege pertsonala aldatzeak ez du eraginik izango aurreko lege pertsonalarekin bat etorriz eskuraturiko adin nagusitasunean

  Ezkontideek, ezkontza egitean, lege pertsonal erkidea badute, lege horrek arautuko ditu ezkontzaren ondoreak; halako legerik izan ezean, ezkontideetatik edozeinen lege pertsonalak edo horren ohiko bizilekuari dagokion legeak arautuko ditu horiek, baldin eta ezkontideek lege hori aukeratu badute, ezkontzaren aurretik egindako agiri kautoan; eta, ezkontideek ez badute aukerarik egin, ezkondu osteko bizileku ohikoari dagokion legeak arautuko ditu haiek, eta, horrelako bizilekurik izan ezean, ezkontza non egin eta toki horretako legeak. 107. artikuluan zehazturiko legeak arautuko ditu deuseztasuna, banantzea eta dibortzioa.

  2. Ezkontzaren ondasun-eraentza hizpatu, aldarazi eta ordezteko, hitzarmen edo itunak egiten badira, horiek baliozkoak izango dira, ezkontzaren ondoreak arautzen dituen legearekin bat datozenean, edo itunok egitean alderdietatik edozeinek zein naziokotasun edo ohiko bizileku izan, eta naziokotasun edo bizileku horri dagokion legearekin bat datozenean.

  3. Semearen edo alabaren lege pertsonalak, edo, hori ezin bada zehaztu, semearen edo alabaren ohiko bizilekuari dagokion legeak arautuko ditu, bai seme-alabatasunaren izaera eta edukia, adopzio bidezkoa barne, bai eta gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak ere.

  4. Betekizunei dagokienez, Espainiako legean xedatutakoak arautuko du Espainiako epaileek eratutako adopzioa.

  Hala ere, adopziogaiaren gaitasunari eta beharrezkoak diren adostasunei dagokienez, adopziogai horren nazioko legea bete beharko da.

  1) Adopziogaiak bere ohiko bizilekua Espainiatik kanpo duenean.

  2) Bizilekua Espainian izan arren, adopzioaren bidez Espainiako naziokotasuna eskuratu ez duenean.

  Adopzio-hartzaileak edo Fiskaltzak hala eskaturik, eta adopziogaiaren intereserako, epaileak agindu ditzake, orobat, adopzio-hartzailearen edo adopziogaiaren nazioko legeetan edo horren ohiko bizilekuari dagokion legean agindutako adostasun, entzunaldi nahiz baimenak.

  Adopzioa eratzeko, Espainiako kontsulek eta epaileak eskumen berberak izango dituzte, baldin eta, adopzio-hartzailea espainiarra izanik, adopziogaiak kontsularen mugapean badu bere egoitza. Adopzio-hartzaileak azken bizilekua

  Espainian non izan eta toki horretako herri-erakundeak egin beharko du aurretiazko proposamena. Azken bi urteetan adopzio-hartzaileak ez badu Espainian bizilekurik izan, ez da beharrezkoa izango aurretiazko proposamena; baina kontsulak adopzio-hartzailearen bizilekuko agintarien eskutik bilduko ditu adopzio-hartzaile horren egokitasuna balioesteko beste txostenak.

  Adopziogaiaren legeak arautuko du agintari atzerritar eskudunak eratutako adopzioa, gaitasunari eta beharrezkoak diren adostasunei dagokienez. Lege horretan agindutako adostasunak eman daitezke adopzioaren eraketa zein herritan hasi eta herri horretako agintaritzaren aurrean; edo, geroago, beste edozein agintaritza eskudunen aurrean. Espainiar bat adoptatzeko, hala denean, nahitaezkoa izango da adopziogaiak Espainian azken bizilekua non izan eta bizileku horri dagokion herri-erakundearen adostasuna.

  Espainian ez da adopzio gisa aitortuko adopzio-hartzaile espainiarrak atzerrian eraturikoa, baldin eta horren ondoreak ez badatoz bat Espainiako legerian ezarritakoekin. Era berean, herri-erakunde eskudunak adopzio-hartzailearen egokitasuna adierazten ez duen bitartean, halakoa ez da adopzio moduan aitortuko, adopzio-hartzaile hori espainiarra bada eta horrek Espainian badu bere egoitza adopzio-unean.

  Atzerriko legeak adopzioa ezeztatzeko eskubidea eratxiki arren, eratxikipen horrek ez du eragotziko adopzioa aitortzea, baldin eta eskubide horri uko egiten bazaio agiri publikoaren bidez edo Erregistro Zibileko arduradunaren aurrean agerraldia eginez.

  6. Ezgaiaren nazioko legeak arautuko ditu ezgaiaren tutoretza eta hura babesteko gainerako erakundeak. Hala ere, ezgaiaren ohiko bizilekuari dagokion legeak arautuko ditu behin-behineko edo presako babes-neurriak.

  Espainiako agintari judizialek edo administrazio-agintariek esku hartzen badute tutoretza eta gainerako babes-erakundeak eratzeko formalitateetan, formalitate horiek Espainiako legearen arabera gauzatu beharko dira beti.

  Espainiako legea aplikatuko da bertan behera utzitako adingabe edo ezgaien gainean babes- eta hezkuntzaneurriak hartzeko, baldin eta adingabeok edo ezgaituok Espainiako lurraldean badaude.

  7. Mantenu-emailearen eta mantenu-hartzailearen nazioko lege erkideak arautuko du ahaideek elkarri mantenua emateko duten eskubidea. Edonola ere, mantenua eskatzen duen pertsonak ezin duenean mantenu hori lortu nazioko lege erkidearen arabera, pertsona horren ohiko bizilekuari dagokion legea aplikatuko da. Bi lege horiek izan ezean, edo bietatik batek ere ez badu ahalbidetzen mantenua jasotzea, mantenuaren erreklamazioa zein agintaritzaren eskumenekoa izan eta agintaritza horren barne legea aplikatuko da.

  Naziokotasun erkidea aldatuz gero edo mantenu-hartzailearen ohiko bizilekua aldatuz gero, lege berria aplikatuko da aldaketa-unetik aurrera.

  8. Kausatzaileak heriotza-unean zein naziokotasun izan eta naziokotasun horri dagokion legeak arautuko du heriotzaren ondoriozko oinordetza, ondasunen izaera zein den eta ondasunok zein herritan dauden kontuan hartu gabe. Hala ere, testamentuan xedapenak egin eta oinordetza-itunak ordenatu badira, egilespen-unean testamentugilearen edo xedatzailearen nazioko legea zein izan eta lege horrekin bat etorriz, orduan, xedapen eta itun horiek euren baliozkotasunari eutsiko diote, nahiz eta oinordetza arautzen duen legea beste bat izan; edozein kasutan ere, seniparteak azken horri egokituko zaizkio.

  Ezkontzaren ondoreak zein legek arautu eta lege berberak arautuko ditu lege-aginduz alargunari eratxikitzen zaizkion eskubideak, betiere ondorengoen seniparteei kalterik egin gabe.

  9. Kapitulu honen ondoreetarako, Espainiako legeek jasotako naziokotasun bikoitzen egoerei dagokienez, nazioarteko itunek zehazturikoa bete beharko da; eta, itunok ez badute ezer ezarri, lehenespena izango du azken bizileku ohikoarekin bat datorren naziokotasunak, eta, halakorik izan ezean, eskuratutako azken naziokotasunak.

  Espainiako naziokotasunaz gain, norbaitek beste naziokotasun bat badu, eta naziokotasun hori ez badago Espainiako legeetan edo nazioarteko itunetan jasota, Espainiakoak izango du lehentasuna beti. Bi naziokotasun edo gehiago izanik, horietatik bat ere ez bada Espainiakoa, hurrengo paragrafoan ezarritakoa bete beharko da.

  10. Ohiko bizilekuari dagokion legea izango da naziokotasunik ez dutenen edo zehaztu gabeko naziokotasuna dutenen lege pertsonala.

  11. Pertsona juridikoen naziokotasunak eratortzen du eurei dagokien lege pertsonala, eta horrexek arautuko ditu gaitasun, eraketa, ordezkaritza, jardunbide, transformazio, desegite eta azkentzeari dagozkien guztiak.

  Naziokotasun desberdineko sozietateek bat egiten dutenean, kontuan izan beharko dira bakoitzari dagozkion lege pertsonalak.

 • Kode Zibila. 11. artikulua – Legea aplikatzea: egintza eta kontratuen forma

  11. artikulua

  1. Kontratuak, testamentuak eta gainerako egintza juridikoak zein herritan egin eta herri horretako legeak arautuko ditu haien forma eta solemnitateak. Hala ere, horrelakoak egin badira euren edukiari aplikatu beharreko legeak agindutako forma eta solemnitateekin, edota xedatzailearen lege pertsonalarekin nahiz egileen lege erkidearekin bat, orduan ere baliozkoak izango dira. Era berean, ondasun higiezinen gaineko egintza eta kontratuak baliozkoak izango dira, horiek egin badira ondasunok non egon eta toki horretako forma eta solemnitateen arabera.

  Egintzok ontziaren edo aireontziaren barruan egin badira hori nabigatzen ari den artean, ulertuko da ontzia zein herritako banderapean jarri, matrikula hartu edo erregistroan inskribatu eta egintzok herri horretan egin direla. Ontzi eta aireontzi militarrak euren estatuko lurraldearen zatitzat hartzen dira.

  2. Legeak, egintza eta kontratuen edukia arautzean, forma edo solemnitate zehatz bat ezartzen badu haiek baliozkoak izan daitezen, forma edo solemnitate hori beti aplikatuko da, baita egintza eta kontratuok atzerrian egin direnean ere.

  3. Espainiako legea aplikatuko zaie kontratuei, testamentuei eta gainerako egintza juridikoei, baldin eta halakoak eskuetsi badituzte Espainiak atzerrian dituen diplomazia eta kontsulatuetako funtzionarioek.

 • Kode Zibila. 12. artikulua – Nazioarteko legeen arteko gatazkak

  12. artikulua

  1. Espainiako legearen arabera egingo da beti gatazka-arau aplikagarria zehazteko kalifikazioa.

  2. Atzerriko zuzenbidera igorpena egiten denean, igorpen hori atzerriko lege materialera egin dela ulertuko da, eta ez da kontuan hartuko atzerriko zuzenbidearen gatazka-arauek Espainiakoaz besteko legeetara egin dezaketen igorpena.

  3. Atzerriko legea ez da inoiz aplikagarria izango ordena publikoaren aurkakoa denean.

  4. Lege-maulatzat hartuko da gatazka-araua erabiltzea Espainiako aginduzko lege bati itzuri egiteko.

  5. Gatazka-arauak igorpena egiten duenean sistema legegile desberdinak dituen estatu bateko legeriara, estatu horretako legeriarekin bat etorriz zehaztuko da sistema horietatik zein aplikatu behar den.

  6. Auzitegi eta agintariek ofizioz aplikatuko dituzte Espainiako zuzenbidearen gatazka-arauak.

 • Kode Zibila. 13. artikulua - Arau juridikoak aplikatzea, atariko titulua

  V. KAPITULUA

  Nazioko lurraldean aldi berean indarrean dauden araubide zibilen aplikazio-eremua

  13. artikulua

  1. Espainian aplikazio orokor eta zuzenekoa izango dute atariko titulu honen xedapenek, legeen ondoreak eta legeen aplikaziorako erregela orokorrak zehazten dituzten neurrian, bai eta 1. liburuaren IV. tituluko xedapenek ere, azken titulu horretan ezkontzaren ondasun-eraentzari buruzkoak direnek izan ezik.

  2. Gainerakoan, eta probintzietan nahiz lurraldeetan indarrean dauden zuzenbide bereziak edo foru-zuzenbideak oso-osorik errespetatuz, Kode Zibila ordezko zuzenbide moduan aplikatuko da, baldin eta ez badago probintzia nahiz lurralde horietako arau berezien arabera aplikatu beharreko ordezko zuzenbiderik.

 • Kode Zibila. 14. artikulua – Auzotasun zibila

  14. artikulua

  1. Auzotartasun zibilak eratortzen du zuzenbide zibil erkidearen edo zuzenbide bereziaren nahiz foru-zuzenbidearen menpe egotea.

  2. Jaiotakoek auzotartasun zibila izango dute zuzenbide erkideko lurraldean edo zuzenbide bereziko nahiz foruzuzenbideko lurraldean, gurasoen auzotartasuna ere bertakoa bada.

  Adopzioaren bidez, adopzio-hartzaileen auzotartasun zibila eskuratzen du adoptatu emantzipatugabeak.

  3. Semea edo alaba jaio edo adoptatzean, gurasoek auzotartasun zibil desberdina badute, semearen edo alabaren auzotartasuna izango da horren semealabatasuna lehenengoz bi gurasoetatik zeini begira zehaztu eta guraso horri dagokiona; halakorik izan ezean, jaiotza-tokiari dagokiona; eta, azken buruan, zuzenbide erkideko auzotartasuna.

  Hala ere, bi gurasoek, bietatik guraso-ahala egikaritzen duenak edo eratxikipenaren bidez ahal hori jaso duenak, semeari edo alabari ezar diezaioke bataren edo bestearen auzotartasun zibila, baldin eta ez badira sei hilabete igaro jaiotza edo adopzioa gertatu denetik.

  Guraso-ahalaren egikaritza kendu nahiz eteteak edo gurasoen auzotartasuna aldatzeak ez du eraginik semealaben auzotartasun zibilaren gain.

  Edonola ere, semeak edo alabak, hamalau urte betetzen dituenetik emantzipazioaren osteko urtea igaro arte, aukeratu ahal du, bai bere jaiotzatokiari dagokion auzotartasun zibila, bai bere gurasoetatik edozeinen azkeneko auzotartasuna. Semea edo alaba ez badago emantzipaturik, legezko ordezkariaren laguntza beharko du aukera egitean.

  4. Ezkontzak ez du aldatzen auzotartasun zibila. Hala ere, legez edo egitez bananduta ez dagoen ezkontideak beste ezkontidearen auzotartasun zibila aukera dezake edozein unetan.

  5. Auzotartasun zibila eskuratzen da.

  1) Jarraika eta bi urtetan zehar, toki batean bizilekua izatearekin, baldin eta interesdunak adierazten badu bere borondatea hori dela.

  2) Jarraika eta hamar urtetan zehar, toki batean bizilekua izatearekin, epe horretan aurkako adierazpenik egin gabe.

  Bi adierazpenok Erregistro Zibilean agerrarazi behar dira, eta ez dira errepikatu behar.

  6. Zalantzak izanez gero, lehentasuna izango du jaiotza-tokiari dagokion auzotartasunak.

 • Kode Zibila. 15. artikulua – Auzotasun zibila eta naziotasuna

  15. artikulua

  1. Atzerritarrak Espainiako naziokotasuna eskuratzen badu, hurrengo auzotartasunetatik bat aukeratu beharko du naziokotasun horren eskuraketa inskribatzean.

  a) Bizilekuaren tokiari dagokiona.

  b) Jaiotza-tokikoa.

  c) Guraso edo adopzio-hartzaileetatik edozeinen azkeneko auzotartasuna.

  d) Ezkontidearena.

  Interesdunak naziokotasuna eskuratzeko duen gaitasuna kontuan harturik, aukeraren inguruko adierazpen hori egin dezake, bai aukeratzaileak, bere kabuz edo bere legezko ordezkariaren laguntzarekin, bai azken horrek bakarrik.

  Naziokotasuna eskuratzen denean adierazpenaren bidez edo legezko ordezkariak egindako eskariaren bidez, horretarako beharrezkoa den baimenak zehaztuko du zein den aukeratu beharreko auzotartasun zibila.

  2. Atzerritarrak herritartze-agiriaren bidez eskuratzen badu naziokotasuna, naziokotasuna emateko errege-dekretuak zein auzotartasun zibil zehaztu eta auzotartasun zibil hori izango du atzerritarrak; auzotartasun hori zehazteko kontuan hartuko da atzerritarrak berak eginiko aukera, aurreko paragrafoan xedatutakoaren arabera edo eskaera egiten duenarengan diren beste inguruabar batzuen arabera.

  3. Espainiako naziokotasuna berreskuratzeak berarekin dakar interesdunak naziokotasuna galtzean zuen auzotartasun zibila berreskuratzea.

  4. Kasuan kasuko lurraldeak legeria berezia edo foru-legeria badu, eta, legeria horren barruan, lurralde horretako eskualde edo herri batek espezialitate zibil berezkoa edo berezia baldin badu, artikulu honetako eta aurreko artikuluko xedapenek arautuko dute eskualde edo toki horrekiko mendetasun pertsonala.

 • Kode Zibila. 16. artikulua – Erregioetako legeen arteko gatazkak

  16. artikulua

  1. Nazioko lurraldean legeria zibil desberdinak izateagatik lege-gatazkak sortzen badira, gatazka horiek IV. kapituluan jasotako arauekin bat etorriz konponduko dira, hurrengo ñabardurekin.

  1) Auzotartasun zibilak eratorriko du lege pertsonala.

  2) Ez da aplikagarria izango kalifikazio, igorpen eta ordena publikoari buruz 12. artikuluaren 1, 2 eta 3. paragrafoetan xedatutakoa.

  2. Aragoiko Konpilazioan araututako alarguntasun-eskubidea dagokie nortzuei eta konpilazio horretako ezkontzaren ondasun-eraentza duten ezkontideei, nahiz eta gerogarrenean euren auzotartasun zibila aldatu; dena den, kasu horretan, bazter utzi behar da oinordetza-legeak ezarritako senipartea.

  Norbaitek, onustez eta kostu bidez, ondasunak eskuratzen baditu, eta ondasun horiek ez badaude kokaturik alarguntasunaren ondoriozko eskubide-igurikimena aitortzen den lurraldean, eskubide hori ezin izango da eskuratzailearen aurka jarri, kontratua lurralde horretatik kanpo egin denean, eskualdatzailearen ezkontzako ondasun-eraentza zein den agerrarazi gabe.

  Alargunak, halaber, alarguntasun-gozamena izango du, aurrez hildakoak Aragoiko auzotartasun zibila duenean bere heriotza-unean.

  3. Bederatzigarren artikuluko irizpideen arabera, eta, halakorik izan ezean, Kode Zibilaren arabera, Espainiako legeen artean aplikagarria zein izan eta lege horrek arautuko ditu espainiarren arteko ezkontzak dituen ondoreak.

  Azken kasu horretan, Kode Zibilak ondasunen banantze-eraentzari buruz araututakoa aplikatuko da, baldin eta, ezkongaien lege pertsonalekin bat etorriz, banantze-sistemak eraendu behar badu ezkontza hori.

 • 5/2015 Legea. 143. artikulua - ondorengoek jarauntsiak onartzea ezkontide alargunak eskatuta

  143. artikulua.– Ondorengoek jarauntsiak onartzea ezkontide alargunak eskatuta.

  Ezkontza desegin bada seme-alabak edo ondorengoak daudela, alargunak, epaiketa bidez, hildakoaren oinordekoei eskatu ahal izango die haren intereseko jarauntsietatik edozein onartzea. Epaileak adierazitako epea ezin izango da hogeita hamar egunetik gorakoa izan; eta, behin hori igarota, oinordekoek ez badute adierazi jarauntsia onartzeko borondatea dutenik, edo jarauntsia arbuiatu badute, aipatutako ezkontideak jarauntsi hori onartu ahal izango du inbentario-onuraren arabera.

 • 5/2015 Legea. 135. artikulua - ondasunak xedatzeko egintzak

  135. artikulua.– Ondasunak xedatzeko egintzak.

  1.– Foru-komunikazioan, ondasunak xedatzeko egintzetarako nahitaezkoa izango da bi ezkontideen adostasuna. Ezkontideetatik batek adostasuna ukatzen badu, epaileak xedapena baimendu ahal izango du, hori familiaren intereserako dela uste badu.

  2.– Hala ere, ezkontideetatik edozeinek bere kabuz xedatu ahal izango ditu bere titulartasunpeko dirua, kuotak, kooperatibei egindako ekarpenak edo sozietateetan dituen partaidetzen zati ordezkatzaileak, finantza-aktiboak edo balore higigarriak.

  3.– Modu berean, ezkontide batek beste ezkontidearen mesederako egin badu pribatibotasunaren aitortzea, legeria zibil orokorraren arabera, eta aitortza hori Jabetza Erregistroan inskribatu ondoren, ondasun hori xeda dezake hipoteka-legerian ezarritako moduetan, hipoteka-legeria hori dela xedapen egintzaren unean indarrean dagoena.

 • 5/2015 Legea. Bosgarren xedapen iragankorra - Kode Zibilaren 831. artikuluaren itzalpean eta Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zi¬bilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 13. artikuluaren itzalpean emandako xedatze-egintzak

  BOSGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Kode Zibilaren 831. artikuluaren itzalpean eta Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 13. artikuluaren itzalpean emandako xedatze-egintzak.

  Xedatze-egintzak burutzen badira Kode Zibilaren 831. artikuluaren itzalpean edo Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen 13. artikuluaren itzalpean, egintza horiek guztiz baliozkoak izango dira.

 • 5/2015 Legea. Hirugarren xedapen gehigarria - zerga-arauen egokitzea

  HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zerga-arauen egokitzea.

  Lurralde historikoetako foru-organoek, beren eskumenak baliatuz, egokitu egingo dituzte beren zerga-arauak lege honetan erregulatutako instituzioetara.

 • 5/2015 Legea. 144. artikulua - komunikaziopeko ondasunen adjudikatzea

  144. artikulua.– Komunikaziopeko ondasunen adjudikatzea.

  1.– Komunikaziopeko ondasunak adjudikatzean, hurrengo erregelak beteko dira:

  a) Lehenengo eta behin, alargunari adjudikatuko zaizkio, bere hartzekoa ordaintzeko, berarengan jatorria duten onibar tronkalak.

  b) Horiek ez badira nahikoa, alargunaren hartzekoa osatuko da ondasun higigarri eta onibar ez-tronkalekin.

  c) Aurreko bi erregeletako ondasunak nahikoa ez direnean, eta orduan bakarrik, aurrez hildako ezkontidearen onibar tronkala erabiliko da.

  2.– Alargunaren hartzekoa zehazteko, aintzakotzat hartuko da 138. artikuluan xedatutakoa.

 • 5/2015 Legea. 121. artikulua - erreserben irismena

  121. artikulua.– Erreserben irismena.

  Titulu honetan arauturiko erreserbek, edozein kasutan ere, euren baitan hartzen dituzte erreserbagileak egindako eraikin, landaketa eta hobekuntzak; eta betebeharra sortzen da, erreserbagileari edo haren jaraunsleei halakoen balio eguneratua ordaintzeko, erreserba-hartzaileak horien edukitza noiz eskuratu eta hurrengo urtebete eta egun bateko epean.

 • 5/2015 Legea. 130. artikulua - ondasunen foru-komunikazioaren irismena eta bukaera

  130. artikulua.– Ondasunen foru-komunikazioaren irismena eta bukaera.

  Foru-komunikazioak, ezkontza bitartean, lege honetan ezarritako norainokoa eta mugapenak ditu, eta zuzenean bukatuko da ezkontideen arteko banantze-epaia, ezkontzaren deuseztasunari buruzkoa edo dibortzio-epaia ematean, bai eta ezkontzako itunak egilestean ere, baldin eta ezkontideek beste izaera bateko araubide ekonomikoa ezartzen badute.

 • 5/2015 Legea. 10. artikulua - aplikazio pertsonalerako eremua

  10. artikulua.– Aplikazio pertsonalerako eremua.

  1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Zuzenbide Zibila aplikatzen zaie euskal auzotasun zibila duten pertsona guztiei.

  2.– Euskal auzotasun zibila, edo bestela tokiko auzotasun zibila hori aplikatu behar denean, Kode Zibilaren arauekin bat etorriz eskuratu, iraunarazi eta galdu egiten da, betiere ondasun tronkalen kasuan lurraldetasun-printzipioari kalterik egin gabe.

  3.– Lege honek Zuzenbide Zibileko arauak jasotzen dituela kontuan hartuta, halako batzuk arau berezi moduan indarrean badaude Bizkaiko lurralde historikoan, eta Laudio eta Aramaioko udaletan, orduan lurralde horietan tokiko auzotasun zibila dutenei aplikatzen zaizkie arauok, forudun izan zein ez.

 • 5/2015 Legea. 8. artikulua - lurralde-aplikaziorako eremua

  8. artikulua.– Lurralde-aplikaziorako eremua.

  Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremu osoan aplikatuko da, salbu eta manu zehatzek beren-beregi adierazten dutenean manu horiek lurralde jakin batean bakarrik daudela indarrean.

 • 5/2015 Legea. 51. artikulua - senipartedunen baztertzea eta preteritzea

  51. artikulua.– Senipartedunen baztertzea eta preteritzea.

  1.– Testamentugileak senipartea eman ahal izango die bere ilobei edo urrunagoko ondorengoei, nahiz eta horien gurasoak edo aurrekoak bizirik egon.

  2.– Nahitaezko jaraunsle guztiak preterituz gero, horrek berarekin dakar ondare izaerako oinordetza-xedapen guztien deuseztasuna.

  3.– Nahitaezko jaraunslea, esanbidez edo isilbidez, baztertua izan bada, eta testamentuak seniparte kolektiboari kalte egiten badio, orduan jaraunsle horrek eutsi egiten die hirugarrenen aurka dituen eskubideei.

 • 5/2015 Legea. 13. artikulua - landa-errentamendua

  13. artikulua.– Landa-errentamendua.

  Landa-errentamenduaren kontratuak, euskal tradizioan, ezaugarri bereziak ditu, errentamenduaren egonkortasunari, errentariaren eskubidea eskualdatzeari eta bestelako alorrei dagokienez; horiek guztiek justifikatzen dute, lege honen xedapenetatik kanpo ere, errentamendu hori lege bereziaren bitartez arautzea.

 • 5/2015 Legea. 115. artikulua - aurrekoak

  115. artikulua.– Aurrekoak.

  1.– Gurasoek jarauntsiko ondasunak eskuratzen dituzte erdi bana. Euretatik bat hilda badago, bizirik dirauenak ondasun guztiak jasoko ditu.

  2.– Gurasoetatik bat ere ez badago bizirik, gainerako aurrekoak izango dira oinordeko, bi lerroetan ondasunak erdi bana eginez; eta, lerroren batean ez badago aurrekorik, ondasun guztiak zati berdinetan eskuratuko dituzte aurrekoak zein lerrotan egon eta lerro horretako aurrekoek.

 • 5/2015 Legea. Zazpigarren xedapen iragankorra - euskal auzotasun zibila izendatzea

  ZAZPIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskal auzotasun zibila izendatzea.

  Lege hau indarrean jartzeaz geroztik, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeetatik edozeinetan auzotasun zibila dutenek zuzen-zuzenean eskuratuko dute euskal auzotasun zibila, eta, hala denean, eurei dagokien toki-auzotasun zibila ere bai.

  Xedapen honetan ezarritakoarekin bat etorriz, haiei aplikatu beharreko legeria berria ezarriko da, eta legeria horrek ez du aldatuko ezkontzaren araubide ekonomikoa, edo, izatezko bikoteen kasuan, ondare-araubidea, salbu eta hori ezkontzako hitzarmenetan edo itunetan erabakitzen denean; eta, harreman pertsonalei eta oinordetza-harremanei dagokienez, lehenengo xedapen iragankorrean ezarritakoa beteko da.

 • 5/2015 Legea. 35. artikulua - ondasunen autoesleipena

  35. artikulua.– Ondasunen autoesleipena.

  Komisarioak bere buruari adjudikatu ahal izango dizkio kausatzaileak berari eratxiki dizkion ondasunak, bai eta testamenturik gabeko oinordetzan edo testamentu-ahalordea egikaritu ezean berari legozkiokeen ondasunak ere.

 • 5/2015 Legea. 142. artikulua - ezkontide alargun komisarioak ondasunak bere buruari adjudikatzea

  142. artikulua.– Ezkontide alargun komisarioak ondasunak bere buruari adjudikatzea.

  1.– 140. artikuluan xedatutakoa salbuetsita, alarguna komisario izendatu bada, alargun horrek bere buruari adjudikatu ahal izango dio ondasun guztien erdia, eta beste erdia aurrez hildakoaren oinordetzarako utzi ahal izango du, oinordetza-erreserbei kalterik egin gabe.

  2.– Kausatzaileak kontulari-banatzailea izendatu badu, ezkontide komisarioak, kontulari-banatzailearekin batera, eratutako erkidegoaren desegitea eta likidazioa egin ahal izango ditu, 144. artikuluan ezarritako moduan; horrela, kausatzailearen oinordetzan geratuko dira horri adjudikaturiko ondasunak. Era berean, hori egin ahal izango du ustezko oinordekoekin batera, edo, osterantzean, berak epaileari hala eskatu eta horrexen erabakiz.

 • 5/2015 Legea. 133. artikulua - irabazitako ondasunak eta ezkontide batengan jatorria duten ondasunak

  133. artikulua.– Irabazitako ondasunak eta ezkontide batengan jatorria duten ondasunak.

  Foru-komunikazioa indarrean dagoen bitartean, irabazitako ondasunak eta ezkontide batengan jatorria duten ondasunak bereiziko dira, eta bereizketa horri aplikatuko zaizkio legeria zibil orokorrak irabazpidezko ondasunen gainean eta ondasun pribatiboen gainean ezarritako arauak.

 • 5/2015 Legea. 58. artikulua - senipartearen kalkulua

  58. artikulua.– Senipartearen kalkulua.

  Seniparte-kuota kalkulatzeko, kontuan hartuko da oinordetzako ondasun guztien balioa, oinordetzarako delazioa gauzatzen den unean, betiere zor eta zamak kenduta. Balio likidoari gehituko zaio zenbatu beharreko dohaintzen balioa; halako dohaintzak dira esanbidezko bazterketarik gabe egindako guztiak, edo nahitaezko jaraunsle ez direnen mesederako egindakoak.

 • 5/2015 Legea. 32. artikulua - gaitasun juridikoa eta testamentu-ahalordea egikaritzea

  32. artikulua.– Gaitasun juridikoa eta testamentu-ahalordea egikaritzea.

  1.– Komisarioak gaitasuna izan beharko du, kasuan kasuko egintza burutzeko, testamentu-ahalordea egikaritzen den unean.

  2.– Izendatutako oinordekoak edo oinordekoek oinordeko izateko gaitasuna izan beharko dute, kausatzailearen heriotza-unean, edo, bestela, testamentu-ahalordea egikaritzen den data horretan.

  3.– Testamentugileak kontrakoa xedatu ezik, komisarioak ezin izango du fideikomisorik ezarri; ezin izango ditu oinordekoaren inguruan baldintzapeko izendapenak egin, titulu unibertsalaren bidez edo banakako tituluaren bidez; eta ezin izango ditu erabakiak hartu, erabakion helburua baldin bada oinordekoen izendapena eta ondasunen adjudikazioa atzeratzea.

 • 5/2015 Legea. 36. artikulua - komisario-karguaren ezaugarriak eta albazea eta kontulari-banatzailea izendatzeko aukera

  36. artikulua.– Komisario-karguaren ezaugarriak eta albazea eta kontulari-banatzailea izendatzeko aukera.

  1.– Komisarioaren kargua, edozein kasutan ere, borondatezko eta doakoa da, eta haren ahalmenak, mankomunatuak nahiz solidarioak, bere-berezkoak eta eskualdaezinak dira.

  2.– Komisarioak ahalorde-emailearen jarauntsirako albazea eta kontulari-banatzailea izendatu ahal izango ditu, ahalorde-emaileak ez badu hori egin.

 • 5/2015 Legea. 134. artikulua - ezkontzaren zamak

  134. artikulua.– Ezkontzaren zamak.

  1.– Ezkontzaren zamatzat hartuko dira familia mantentzeko, seme-alaba erkideak elikatu eta hezteko, eta, ezkontide batenak bakarrik izanik, familiaren etxean bizi diren seme-alabak elikatu eta hezteko beharrezkoak diren guztiak. Beste edozein gastu ondasun erkideekin ordaintzen bada, baina ezkontide baten interes edo ondasunei buruzkoa baldin bada, itzulketa eskatzeko eskubidea sortuko da, komunikazioa likidatzeko unean.

  2.– Ezkontzaren zamak ordainduko dira, lehenengo eta behin, irabazitako ondasunekin eta, halakorik izan ezean edo horiek nahikoa ez badira, eta orduan bakarrik, ezkontide bakoitzarengan jatorria duten ondasunekin, horien balioaren arabera.

  3.– Azken horiekin ordaindutakoa etorkizuneko irabaziekin konpentsatuko da.

 • 5/2015 Legea. 12. artikulua - baserria

  12. artikulua.– Baserria.

  Baserria, izatez, familiaren ustiategia da, nekazaritzaren arlokoa nahiz abeltzaintzaren arlokoa; ustiategi hori eratzen dute landetxeak berak, eta, horrekin batera, osagai higigarri desberdinek, abelburuek, ustiatze-eskubideek, makineriak, instalazioek, eta, orobat, landa, lursail edo mendi batek edo batzuek. Lursail edo landa horiek landetxearen ondoan egon daitezke edo horretatik aparte, eta, halakoak izendatzeko, baserriari dagozkion lurrak direla esan ohi da.

 • 5/2015 Legea. 16. artikulua - kofradiak, ermandadeak edo mutualitateak

  16. artikulua.– Kofradiak, ermandadeak edo mutualitateak.

  1.– Sozietate zibilak lege honen mende egongo dira, baldin eta halakoak eratzeko erabili bada kofradia, ermandade edo mutualitateen forma tradizionaletatik edozein.

  2.– Sozietate horien arauak izango dira haien estatutuak eta barne-arauak, betiere horiek guztiak ez direnean lege honen aurkakoak, berau garatzeko ematen diren arauen aurkakoak eta ordezko legeriaren aurkakoak. Sozietate zibil horiek inskriba daitezke erregistro bereizi batean, horretarako sortua Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Sozietateak nortasun juridikoa izango du, inskribaturik egonez gero.

 • 5/2015 Legea. 116. artikulua - albokoak

  116. artikulua.– Albokoak.

  1.– Ondorengorik, aurrekorik eta alargunik edo bizirik dirauen izatezko bikotekiderik izan ezean, alboko senideak izango dira oinordeko; lehenengo eta behin, anai-arrebak eta hildako anai-arreben seme-alabak, eta, halakoak izan ezean, seniderik hurbilenak, betiere laugarren graduaren barruan.

  2.– Ordezkapen-eskubidea gertatuko da, bakarrik, anai-arrebak anai-arreben seme-alabekin batera agertzen direnean; lehenengoak oinordeko izango dira buruko, eta bigarrenak, leinuko. Lotura bikoitzeko anai-arrebak lotura bakarreko anai-arrebekin agertzen badira, haiek horien bikoitza jasoko dute oinordeko gisa.

 • 5/2015 Legea. Lehenengo xedapen gehigarria - Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea

  LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea.

  1.– Euskal Zuzenbide Zibilaren Batzordea sortzen da. Kontsulta-organoa izango da eta bere misioa izango da Euskal Zuzenbide Zibilaren garapena sustatzea. Horretarako, honako hauek egingo ditu: ikerketu, ebaluatu, proposamenak eztabaidatu eta aholkularitza egin Eusko Legebiltzarrarentzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat, baita arlo horretan lege-berrikuntzak eta aldaketak proposatu ere.

  2.– Bere osaerak ez du ordainketarik sortuko eta bai osaera, bai bere funtzionamendu-erregimena erregelamendu bidez garatuko dira.

 • 5/2015 Legea. 124. artikulua - itzulketa-gai diren ondasunak zenbatzea

  124. artikulua.– Itzulketa-gai diren ondasunak zenbatzea.

  Aurreko artikuluan zehazten diren ondasunen balioa zenbatuko da kausatzaileak utzitako ondasunetan, oinordetzaren delazioa burutzen den unean.

 • 5/2015 Legea. 129. artikulua - ondasunen foru-komunikazioa

  129. artikulua.– Ondasunen foru-komunikazioa.

  Foru-komunikazioaren bitartez, erkide egiten dira, ezkontideentzat erdi bana, ondasun, eskubide eta akzio guztiak, horien jatorria edozein izanik ere, batarenak izan zein bestearenak izan, edozein tituluren ondoriozkoak, bai ekarritakoak, bai ezkontza bitartean eskuratutakoak, eta horien kokalekua edozein izanik ere.

 • 5/2015 Legea. Lehenengo xedapen iragankorra - aldi arteko gatazkak

  LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aldi arteko gatazkak.

  Lege honen eta beronek indargabetzen dituenen artean aldi arteko gatazkak sortzen badira, gatazkok konpontzeko aplikatuko dira Kode Zibilaren xedapen iragankorretako atarikoa, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta hamabigarrena.

  Aldi arteko gatazka ezin bada konpondu aurreko xedapenen bitartez, kontuan hartuko da lege honen ondoriozko aldaketek ezin dietela kalterik egin aurreko legeriaren arabera eskuratutako eskubideei.

 • 5/2015 Legea. 53. artikulua - alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen gozamenaren kommutazioa

  53. artikulua.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen gozamenaren kommutazioa.

  1.– Ezkontideari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari bere gozamen-zatia ordaintzeko, jaraunsleek esleitu ahal dizkiote bizi arteko errenta, ondasun zehatz batzuen produktuak edo eskudiruzko kapitala; horretarako, elkarrekin ados jarrita jardun behar dute, edo, bestela, epailearen aginduz.

  2.– Hori egiten ez den bitartean, jarauntsiko ondasun guztiak lotuta daude, alargunari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari dagokion gozamen-zatiaren ordainketarekin.

  3.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen gozamena diruaren gainekoa edo inbertsio-funtsen gainekoa baldin bada, funtsok elkarren artean pilatzeko modukoak izan zein izan ez, gozamen horri, lehenengo eta behin, kausatzailearen xedapenak aplikatzen zaizkio, bai eta gozamendunaren eta jabe soilen arteko hitzarmenak ere. Halako hitzarmenik izan ezean, diruaren gaineko gozamena duenak eskubidea du, kapitalaren ondoriozko korrituen gainean eta bestelako etekinen gainean; eta, bestalde, inbertsio-funtsek eratorritako partaidetzen gaineko gozamena duenak eskubidea du, eraketa-datatik gozamena azkendu arte sortutako gainbalioen gainean. Ustezko etekin eta gainbalio horiei fruitu zibilen erregelak aplikatuko zaizkie.

 • 5/2015 Legea. 132. artikulua - ondasunen foru-komunikazioaren sendotzea

  132. artikulua.– Ondasunen foru-komunikazioaren sendotzea.

  1.– Foru-komunikazioa, ezkontzarekin sortzen dena, sendotu egiten da ezkontideetatik bat hiltzearen ondorioz desegiten den unean, bi-bion seme-alabak edo ondorengoak baldin badaude.

  2.– Ezkontideetatik edozeinek ezkontza desegin arte lortu dituen ondasun, eskubide eta akzio guztiak komunikatu direla ulertuko da; ez, ordea, pertsonari datxezkion eskubideak, ezta ezkontideetatik baten heriotzaz geroztik eskuratutakoak ere. Era berean, ez dira komunikatuko ondasun eta eskubide eskualdaezinak, ezta norberaren erabilerarako direnak ere.

 • 5/2015 Legea. 11. artikulua - auzotasun zibilaren egiaztapena

  11. artikulua.– Auzotasun zibilaren egiaztapena.

  Euskal Autonomia Erkidegoan egiletsitako agerkai publikoetan, egileslearen euskal auzotasun zibila eta tokiko auzotasun zibila agerraraziko dira; eta agerrarazi beharko da, halaber, egileslearen ezkontzari edo izatezko bikoteari zein ondasun-araubide dagokion, horrek eragina izan badezake egiletsitako xedapenen gainean edo xedapen horien ondorioen gainean. Zalantza izanez gero, eta kontrakoa frogatu ezik, uste izango da auzotasun zibila dela jaiotza-lekuari dagokiona, eta ondasunen araubidea dela, ezkontideen azken egoitza erkidea non izan eta bertako lege-araubidea; eta, ezkontideek egoitza erkiderik izan ezean, ezkontza non egin eta bertakoa, edo, izatezko bikoteen kasuan, ondasunen banantze-araubidea.

 • 5/2015 Legea. 25. artikulua - testamentu mankomunatuaren edukia

  25. artikulua.– Testamentu mankomunatuaren edukia.

  1.– Amankomunean egiletsitako testamentuak bata bestearentzako liberaltasunak jaso ditzake edo ez, horiek bakarrik edo hirugarren baten aldeko xedapenekin batera.

  2.– Hirugarrenak ere izendatu daitezke aurrez hildakoaren oinorde eta bizirik dagoenaren ordezko.

  3.– Elkarren mendekotzat joko dira testamentugilekidearen xedapenetan izate-arrazoia duten ondare-edukiko testamentu-klausulak, kontuan izan gabe batzuek eta besteek egilesle horren edo hirugarren baten aldeko direnetz. Elkarmendetasunari iritzi egiten zaio, baina egiaztatu daiteke inplizituki ezarri zutela testamentugileek.

  4.– Testamentu mankomunatuko xedapen baten deuseztasunak edo deuseztatzeak eragiten du testamentu berean harekin elkarmendetasunean dagoen beste ororen erabateko eragingabetasuna. Alabaina, hasiera batean baliozkoa zen xedapen baten gertatze bidezko eragingabetasunak ez dio eragiten harekin elkarmendetasuna duenari, nahiz eta honek galdu egingo duen elkamendetasun hori.

 • 5/2015 Legea. 114. artikulua - ezkontide alarguna edo bizirik dirauen izatekoz bikotekidea

  114. artikulua.– Ezkontide alarguna edo bizirik dirauen izatekoz bikotekidea.

  1.– Ondorengorik izan ezean, eta aurrekoak eta albokoak baino lehenago, oinordekoa izango da alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea, bikote hori azkendu denean bikotekideetatik bat hiltzearen ondorioz.

  2.– Edozein kasutan ere, alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak bere seniparte-eskubideei eutsiko die, gozamenari dagokionez.

 • 5/2015 Legea. 49. artikulua - ondorengoen senipartearen zenbatekoa

  49. artikulua.– Ondorengoen senipartearen zenbatekoa.

  Seme-alaba edo ondorengoen senipartea, kopuruari dagokionez, jarauntsiko ondasunen heren batekoa da.

 • 5/2015 Legea. 38. artikulua - mantenu-eskubidea testamentu-ahalordea egikaritu gabe dagoenean

  38. artikulua.– Mantenu-eskubidea testamentu-ahalordea egikaritu gabe dagoenean.

  Testamentu-ahalordea egikaritzeko dagoen bitartean, kausatzailearen seme-alabek eta gainerako ondorengoek mantenu-eskubidea izango dute, jarauntsiko ondasunek ematen dituzten etekinen kontura, baldin eta mantenu hori eskatzeko lege-egoera betetzen badute, eta ez badago beste inor, mantenua emateko betebeharra duena.

 • 5/2015 Legea. 15. artikulua - landak ixteko eskubidea eta bide-zorra

  15. artikulua.– Landak ixteko eskubidea eta bide-zorra.

  Jabeak eskubidea du bere edukitzapeko landa ixteko, baina ezin du eragotzi gizabanakoek bertatik igarotzea irabazirik gabeko erabilera dela eta, gizabanako horiek ez badute inongo ibilgailurik baliatzen. Norbaitek eskubide hori erabiltzen badu, landaketak errespetatu beharko ditu, eta, kalteak eraginez gero, kalte-ordaina eman beharko du.

 • 5/2015 Legea. 54. artikulua - alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen biztantze-eskubidea

  54. artikulua.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen biztantze-eskubidea.

  Alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak, bere seniparteaz gain, biztantzeko eskubidea izango du, ezkontzari edo izatezko bikoteari dagokion etxebizitza horretan, betiere alargun dirauen artean, ezkonduen antzeko bizimodurik egiten ez duen artean, ezkontzatik kanpoko seme edo alabaren bat ez duen artean edo izatezko beste bikote bat eratzen ez duen artean.

 • 5/2015 Legea. 3. artikulua - ordezko zuzenbidea

  3. artikulua.– Ordezko zuzenbidea.

  1.– Legerik edo foru-ohitura aplikagarririk izan ezean, ordezko moduan aplikatuko dira Kode Zibila eta indarrean dauden gainerako xedapen orokorrak.

  2.– Lege horien etorkizuneko aldaketak aplikatuko dira, Euskal Zuzenbide Zibila zein printzipiok eratu eta printzipio horien aurkakoak ez diren neurrian.

 • 5/2015 Legea. 136. artikulua - kreditu-eskubideak

  136. artikulua.– Kreditu-eskubideak.

  Kreditu-eskubideak, horien izaera edozein izanik ere, zein ezkontideren izenean eratu eta horrexek egikarituko ditu.

 • 5/2015 Legea. Seigarren xedapen iragankorra - hilobien gaineko tronkalitate-eskubideak

  SEIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Hilobien gaineko tronkalitate-eskubideak.

  Hilobien gaineko tronkalitate-eskubideei, egun indarrean dauden neurrian, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legearen xedapenak aplikatuko zaizkie.

 • 5/2015 Legea. 40. artikulua - komisario bat baino gehiagoren izendapena

  40. artikulua.– Komisario bat baino gehiagoren izendapena.

  Testamentugileak komisario batzuk izendatu baditu, horiek modu mankomunatuan beteko dituzte euren eginkizunak, testamentuaren edukitik besterik ateratzen ez bada. Erabakiak gehiengoz hartuko dira, eta, berdinketa gertatuz gero, lehenengo izendatuak hartuko du erabakia.

 • 5/2015 Legea. 104. artikulua - oinordekoa izendatzea ondasunak unean bertan eskualdatuz

  104. artikulua.– Oinordekoa izendatzea ondasunak unean bertan eskualdatuz.

  1.– Oinordekoa izendatzen denean unean bertan ondasunak eskualdatuz, oinordekoak ondasun horien gaineko titulartasuna eskuratzen du, betiere izendatzaileen intereserako, familiaren intereserako eta ondasunen ustiatzearen intereserako ezarritako mugekin; horregatik, kontrako ituna egin ezean, xedatze- edo kargatze-egintza oro baliozkoa izan dadin, nahitaezkoa izango da izendatzailearen eta izendatuaren baterako adostasuna.

  2.– Izendatzaileak oinordetza-itunaren aurretik zorrak hartu baditu, izendatzailearen hartzekodunek lehenespena dute unean bertan eskualdatutako ondasunen gainean.

 • 5/2015 Legea. 105. artikulua - oinordekoa izendatzea ondasunak post mortem eskualdatuz

  105. artikulua.– Oinordekoa izendatzea ondasunak post mortem eskualdatuz.

  1.– Oinordekoa izendatzen denean post mortem eragingarritasunez, izendatuak ondasunak jasoko ditu izendatzailea hiltzen den unean; baina ituna egilesten denetik oinordeko-izaera eskuratzen du, eta izaera hori besterenduezina eta enbargaezina da.

  2.– Izendatzaileak ondasunen gaineko titulartasunari eusten dio, eta, kontrakoa itundu ezean, ondasun horiek xedatu ahal izango ditu kostu bidez. Eskualdatutako ondasunak, izatez, ekoizpen-ondareak badira, eta izendatuak ondare horietan lan egiten badu, haren adostasuna nahitaezkoa izango da, ondasunok kostu bidez besterentzeko, baldin eta izendatzaileak eta izendatuak ez badute bestelakoa itundu.

  3.– Oinordekoa izendatzen denean post mortem eragingarritasunez, izendapen horren barruko ondasunek erantzukizuna dute izendatzaileak hartutako zorren gainean.

 • 5/2015 Legea. 138. artikulua - zorrak eta betebeharrak

  138. artikulua.– Zorrak eta betebeharrak.

  1.– Ezkontideetatik edozeinek zorrak eta betebeharrak hartzen baditu bestearen adostasunik gabe, hartutako horiek betebehardunari dagokion erdiaren kontura bakarrik geratuko dira, hurrengo mugapenekin:

  a) Erantzukizunetik aske geratuko dira beti ezkontide ez-zordunarengan jatorria duten ondasunak.

  b) Prozesu judizialetan edo betearazpen-prozesuetan, hurrengo erregelen mende geratuko da irabazitako ondasunen eta zordunarengan jatorria duten ondasunen gaineko erantzukizuna:

  Ezkontide ez-zordunari jakinarazi beharko zaio enbargoa, eta ezkontide horrek eskubidea izango du edozein enbargoren aurka jartzeko, baldin eta enbargo horrek, irabazitako ondasunen gainekoa izanik, berari dagokion erdia gainditzen badu. Era berean, ezkontide ez-zordunak, egutegiko hamabost eguneko epean, foru-komunikazioaren desegitea eskatu ahal izango du, 145. artikuluko erregelen arabera; kasu horretan, betebehardunari adjudikaturiko ondasunak bakarrik geratuko dira erantzukizunaren menpe, eta ezkontzari ondasunen banantze-araubidea aplikatuko zaio aurrerantzean. Eskubide hori ez da gertatuko, baldin eta hartzekodunak frogatzen badu zorrak onura ekarri diola familiari.

  Foru-komunikazioa desegitearen ondorioz, ondasunak adjudikatu behar direnean, adjudikazio hori betearazpen-prozeduran bertan egingo da, eta, zehatzago, pieza bananduan, eta, horretarako, jarauntsien banaketari buruz ezarritako arauak aplikatuko dira.

  c) Betebeharpekoaren erdi komunikatua saltzen bada, ezkontide erantzuleak ezkontza bitartean ez du inolako zatirik izango, beste erdiaren gainean; erdi hori beste ezkontidearen administraziopean geratuko da. Ezkontideak ezin izango du erdi hori besterendu, epailearen baimenik gabe, eta haren fruituak familiaren gastu arruntetarako destinatu beharko ditu.

  d) Irabazpidezko ondasunen gaineko erantzukizuna subsidiarioa da, eta ezkontide ez-zordunak halakoak enbargatzea saihestu ahal izango du, zordunaren ondasun propioak behar besteko kopuruan adieraziz.

  2.– Edozein kasutan ere, betearazpena zein ondasunen gainean gauzatu eta ondasun horiek ezkontide zordunak jasotakotzat hartuko dira, komunikazioan horrek duen partaidetzaren kontura, eta sozietatea likidatzeko unean haiek duten balioaren neurrian.

 • 5/2015 Legea. 141. artikulua - ezkontideetako bat komisarioa izendatuta utzita hiltzeagatik desegitea

  141. artikulua.– Ezkontideetako bat komisarioa izendatuta utzita hiltzeagatik desegitea.

  1.– Kausatzaileak komisarioa izendatu badu, ondasunak erkidegoan egongo dira, oinordekoa izendatu arte.

  2.– Ondasunak egoera horretan diren bitartean, alarguna izango da, testamentugileak kontrakoa xedatu ezean, jarauntsiaren ordezkari bakarra eta ondasun guztien administratzailea, izendatutako oinordekoek jarauntsia onartzen ez duten bitartean.

  3.– Testamentugileak kontrakoa xedatu ezean, alarguna komisario izendatu bada, bera bakarrik edo beste pertsona batzuekin batera, alargun horrek, testamentu-ahalordea erabiltzen ez duen bitartean, xedatzeke dauden ondasunen gaineko gozamena izango du, eta ez du fidantza emateko betebeharrik izango.

 • 5/2015 Legea. 140. artikulua - ezkontideetako bat seme-alaba eta ondorengo erkideak utzita hiltzeagatik desegitea

  140. artikulua.– Ezkontideetako bat seme-alaba eta ondorengo erkideak utzita hiltzeagatik desegitea.

  Ezkontza desegiten bada ezkontideetatik baten heriotzaren ondorioz, eta seme-alaba edo ondorengo erkiderik badago, foru-komunikazioa sendotu eta ondasun-erkidego bihurtzen da, batetik, alargunaren eta, bestetik, aurrez hildakoaren oinordeko diren seme-alaba edo ondorengoen artean, ondasunak zatitu eta adjudikatu arte.

 • 5/2015 Legea. 145. artikulua - ezkontideetako bat ondorengo erkiderik utzi gabe hiltzeagatik edo banantze-, deuseztasun- edo dibortzio-epaia emateagatik desegitea

  145. artikulua.– Ezkontideetako bat ondorengo erkiderik utzi gabe hiltzeagatik edo banantze-, deuseztasun- edo dibortzio-epaia emateagatik desegitea.

  1.– Foru-komunikazioa azkentzen denean ezkontideetatik bat hiltzeagatik, ondorengo erkiderik utzi gabe, edo banantze-, deuseztasun- edo dibortzio-epaia emateagatik, hurrengo erregelak aplikatuko dira:

  a) Ezkontide bakoitzari dagozkio berarengan jatorria duten ondasunak edo horiekin eskuratutakoak nahiz haien salmentaren ondorioz eskuratutakoak. Eskuraketa, zati batez, beste jatorri bateko ondasunekin egin bada, halako ondasunetan proindibisoa sortuko da ondasunon titularren artean, bakoitzak jarritako kopuruaren arabera.

  b) Irabazitako ondasunak erdibanatu egingo dira bi ezkontideen artean.

  c) Ezkontide baten ondasuna edo horren balioa familiaren intereserako gastatu bada, horren balio eguneratua kontuan hartuko da, irabazitako ondasunekin hori ordaintzeko; eta irabazitako ondasunak nahikoa ez badira, alde horretatik beste ezkontideak ordainduko du berari dagokion zatia, bakoitzak dituen ondasunen balioaren arabera.

  2.– Foru-komunikazioa azkentzen bada ezkontzaren araubide ekonomikoa aldaraztearren, itundutakoa beteko da, eta, horren ezean, aplikagarria izango da artikulu honetan xedatutakoa.

 • 5/2015 Legea. 106. artikulua - oinordeko izendatuak eskubideak xedatzea

  106. artikulua.– Oinordeko izendatuak eskubideak xedatzea.

  Oinordetza-itunak post mortem eragingarritasuna badu eta ezkontzako itunetan egilesten bada, izendatuak bere eskubidea xedatu ahal izango du dohaineko tituluaren bidez, baita izendatzailea bizirik dagoenean ere, inter vivos nahiz mortis causa egintzen bitartez, bere seme-alaba eta ondorengoen mesederako.

  Izendatua izendatzailea baino lehen hilez gero, izendatuaren eskubidea haren ondorengoei eskualdatzen zaie. Baldin eta abintestato hildako izendatu baten seme-alaba edo ondorengo batzuk badira, izendatzaileak aukera ditzake horietariko bat edo batzuk, testamentu, itun edo bestelako oinordetza-titulu baten bidez.

 • 5/2015 Legea. Xedapen indargabetzailea - xedapen indargabetzailea

  XEDAPEN INDARGABETZAILEA

  Indarrrik gabe geratzen dira uztailaren 1eko 3/1992 Legea, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzkoa, eta azaroaren 26ko 3/1999 Legea, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibila Gipuzkoako Foru Zibilari dagokionean aldatzekoa, bai eta beste lege oro ere honen aurka doan guztian.

 • 5/2015 Legea. 43. artikulua - testamentu-ahalordea egikaritzea eta hirugarrenen aldeko kautelak

  43. artikulua.– Testamentu-ahalordea egikaritzea eta hirugarrenen aldeko kautelak.

  1.– Komisarioak testamentu-ahalordea egikaritu ahal izango du, inter vivos nahiz mortis causa egintzen bitartez, notarioaren aurreko testamentuan nahiz oinordetza-itunean, titulu unibertsalaren ondorioz nahiz banakako tituluaren ondorioz, eta, betiere, legeak testamentugileari ezartzen dizkion mugak baino ez ditu izango.

  2.– Alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak, notarioaren aurrean bere testamentua egiten duenean, bertan erabili ahal izango du aurrez hildakoak berari emandako ahalordea, baina xedapenak egin ahal izango ditu bi-bion seme-alaba edo jaraunsleen artean bakarrik. Kasu horretan, komisarioak izaera ezeztagarria eman ahal izango dio aurrez hildako ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen izenean egindako xedapenari.

  3.– Alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea izendatu bada komisario, eta bera bada, orobat, jarauntsiko ondarearen ordezkari eta administratzailea, jarauntsiko betebeharrak, zamak eta zorrak ordainduko ditu; ondasuntza horri dagozkion negozioak kudeatuko ditu; muga-eguneratutako kredituak kobratu ahal izango ditu; kreditu horiek bermatzeko fidantzak eta eskubideak eratu badira, horiek ezereztea onartu ahal izango du; eta, oro har, administratzaile orori dagozkion egintzak burutu ahal izango ditu, baita ahalorde-emaileak berari eratxiki dizkion kudeaketa-ahalmenak egikaritu ere. Era berean, komisarioak legitimazio aktiboa nahiz pasiboa izango du, jarauntsiko ondareari dagozkion akzio guztietan.

  Jarauntsiko hartzekodunek, kausatzailearen heriotza-egunetik kontatzen hasita sei hilabeteko epean, komisarioari edo, halakorik ezean, epaile eskudunari eskatu ahal izango diote jarauntsiaren inbentarioa egiteko eta ondasunak banantzeko, horiekin ordaindu daitezen beren kreditu propioak, bakoitzari dagokion mailaren arabera, kanpoan utziz jaraunslearen hartzekodun partikularrak harik eta aipatutako kreditu horiek erabat ordaindu arte.

  Une horretara arte ez dira nahasiko jaraunslearen eta kausatzailearen artean dauden zorrak eta kredituak, eta ez dira azkenduko dagozkien bermeak. Legatu-hartzaileek eskubide hori bera edukiko dute, hartzekodun haiek ordainduak izan ondoren jarantsiko gerakinarekin legatuak betetzea bermatzeko.

  Konkurtso-arautegia kaltetu gabe, jarauntsiko ondasunen banantzeak ondasun horiek lotu egingo ditu banantzea eskatu duten hartzekodunei eta legatu-hartzaileei lehenespenez ordaintzeko. Hartarako, komisarioak edo, hala badagokio, epaileak, interesatuek eskatuta, inbentarioa eratzeari ekingo dio eta dagozkion neurriak hartuko ditu ondasuntzaren aseguramendu, inbentario-eraketa, administrazio, zaintza eta iraunarazpenerako.

  Banantzea eskatu duten jarauntsiaren hartzekodunei eta legatu-hartzaileei ordaindu ondoren, eskatu ez duten hartzekodunei eta legatu-hartzaileei ordainduko zaie. Beraien artean lehenespen bakarra izango da beren kredituen izaeragatik edo Hipoteka Legean xedatutakoaren arabera dagokiena.

  4.– Alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea izendatu bada komisario, eta bera bada, orobat, jarauntsiko ondarearen ordezkari eta administratzailea, jarauntsiko ondasunak edo eskubideak xedatu ahal izango ditu, baldin eta ahalorde-emaileak horretarako baimena eman badio, edo jarauntsiko betebeharrei, zamei eta zorrei aurre egiteko baimena eman badio, edo berak horri egoki baderitzo batzuk besteen ordez eskuratzeko. Lortutako kontraprestazioa subrogatu egingo da besterendutako ondasunen lekuan, salbu eta jarauntsiko betebeharrak, zamak eta zorrak ordaintzeko erabiltzen denean.

  5.– Senipartedunak daudenean, alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea komisario izendatu bada, eta bera bada, orobat, jarauntsiko ondarearen ordezkari eta administratzaile, eta kostu bidezko xedatze-egintzak burutu baditu ondasun higiezinekin, enpresekin eta ustiategi ekonomikoekin, balore higigarriekin edo objektu baliotsuekin, orduan, nahitaezkoa izango da jarduteko gaitasun osoa duten senipartedunetatik edozeinek baimena ematea; eta, senipartedunak adingabeak edo ezgaiak badira, nahitaezkoa izango da epailearen baimena.

 • 5/2015 Legea. 42. artikulua - testamentu-ahalordea hurrenez hurren egikaritzea

  42. artikulua.– Testamentu-ahalordea hurrenez hurren egikaritzea.

  Testamentugileak kontrakoa xedatu ezean, komisarioak testamentu-ahalordea erabili ahal izango du egintza batean nahiz batzuetan.

 • 5/2015 Legea. Azken xedapena - indarrean jartzea

  AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

  Lege hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzen denetik hiru hilabete igarotakoan.

 • 5/2015 Legea. 55. artikulua - alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen senipartearen azkentzea

  55. artikulua.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen senipartearen azkentzea.

  Testamentugileak beren-beregi xedatutakoa salbu, banandutako ezkontideak ez du seniparte-eskubiderik izango, eta, ezkontzari edo izatezko bikoteari dagokion etxebizitza horretan, ez du biztantzeko eskubiderik izango, baldin eta banantzea epai irmoan adierazi bada, edo banantze hori elkarrekin ados jarrita erabaki eta modu sinesgarrian jasota badago; orobat, ezkontideak, ezkonduen antzeko bizimodua egiten duenean, edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak, beste norbaiti lotuta dagoenean sentimendu- eta sexu-harremanak direla bide.

 • 5/2015 Legea. 45. artikulua - testamentu-ahalordearen azkentzea

  45. artikulua.– Testamentu-ahalordearen azkentzea.

  Testamentu-ahalordea azkenduko da:

  1.– Hori egikaritzeko zein epe eman eta epe hori agortzean.

  2.– Komisarioaren heriotza, ezintasun edo gertatze bidezko ezgaitasunaren ondorioz.

  3.– Ezkontide komisarioaren kasuan, behin testamentu-ahalordea egiletsi eta gero, ezkontzaren inguruko banantze-, dibortzio- edo deuseztasun-demanda aurkeztearen ondorioz, nahiz eta kausatzailea hil aurretik epaia eman ez.

  4.– Ezkontide komisarioa berriro ezkontzen denean, ezkonduen antzeko bizimodua egiten duenean edo ezkontzatik kanpoko seme edo alabaren bat duenean, testamentugileak beren-beregi kontrakoa xedatu duenean izan ezik.

  5.– Uko egitearen ondorioz. Komisarioak uko egiten duela ulertuko da, baldin eta, horretarako epailearen bidez agindeia jaso ondoren ez badu izendapena onartzen hirurogei eguneko epean.

  6.– Kausatzaileari edo horren ondorengoei begira, komisarioak oinordeko izateko ezduintasun-arrazoiren bat betetzen duenean.

  7.– Ahalordean bertan ezarritako arrazoien ondorioz.

  8.– Ezeztapenaren ondorioz.

  9.– Izatezko bikotea azkentzearen ondorioz, azkentzeko arrazoia ez bada izatezko bikotekideak elkarrekin ezkontzea.

 • 5/2015 Legea. 122. artikulua - erreserbagilearen ahalmenak

  122. artikulua.– Erreserbagilearen ahalmenak.

  Erreserbagileak, titulu honetan araututako kasu guztietan, oinordekoa izendatu ahal izango du erreserba-hartzaileen artean, testamentuzko oinordetzari edo oinordetza-itunari buruz ezarritakoaren arabera; eta ezin izango du ordezpenik eta kargarik ezarri, horien mesederako ez bada.

 • 5/2015 Legea. 29. artikulua - testamentugileetako baten heriotza

  29. artikulua.– Testamentugileetako baten heriotza.

  1.– Testamentugileetako bat hildakoan, haren oinordetza irekiko da, eta hildakoak egiletsitako xedapen guztiek ondorea sortuko dute.

  2.– Oinordetza horretan interesa egiaztatzen duenari, hildako kausatzaileak egiletsitako testamentu mankomunatuaren kopia egingo dio notarioak, kanpoan utzita beste testamentugilearen oinordetzari baino eragiten ez dioten xedapenak.

 • 5/2015 Legea. 60. artikulua - ondasunen balioa finkatzea testamendu-ahalordea dagoen kasuan

  60. artikulua.– Ondasunen balioa finkatzea testamendu-ahalordea dagoen kasuan.

  Testamentu-ahalordea izanez gero, eta senipartea finkatzeko helburuarekin, ondasunen balorazioa egingo du:

  1.– Komisarioak, oinordetzaren gaineko interesik ez badu.

  2.– Komisarioak, kausatzaileak izendatu duen kontulari-banatzailearekin batera.

  3.– Komisarioak, ustezko oinordekoekin batera.

  4.– Epailearen erabakiz.

 • 5/2015 Legea. 18. artikulua - oinordetza gauzatzeko erak

  18. artikulua.– Oinordetza gauzatzeko erak.

  1.– Oinordetza gauzatzen da testamentuaren bidez, oinordetza-itunaren bidez, edo, bi horiek izan ezean, legearen xedapenen bidez.

  2.– Ondasun batzuk xedatu ahal dira testamentuaren bidez, eta beste batzuk itunaren bidez. Testamentuak ez du oinordetza-ituna ezeztatzen, baina oinordetza-itunak baliorik gabe uzten du horren aurkakoa den testamentua.

 • 5/2015 Legea. 22. artikulua - testamendua egiteko erak

  22. artikulua.– Testamendua egiteko erak.

  Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean daude Kode Zibilak testamentua egiteko arautzen dituen forma guztiak, eta, gainera, hilburukoa, heriotza-arriskuan egiten den testamentua.

 • 5/2015 Legea. 1. artikulua - iturri juridikoak

  1. artikulua.– Iturri juridikoak.

  1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Zuzenbide Zibila osatzen dute lege honen xedapenek, ohiturak eta zuzenbide hori eratzen duten printzipio orokorrek.

  2.– Ohitura, nabaria ez bada, frogatu egin beharko da.

 • 5/2015 Legea. 21. artikulua - oinordetzaren gastuak eta banantze-onura

  21. artikulua.– Oinordetzaren gastuak eta banantze-onura.

  1.– Kausatzaileak utzitako ondasunen kontura ordainduko dira:

  a) Kausatzailearen seme-alabei eta ondorengoei zor zaien mantenua, betebehar hori beste pertsona batzuei ez badagokie.

  b) Jarauntsiko zamak eta zorrak, eta.

  c) Ondasunak iraunarazteko gastuak, tributuak, aseguru-primak eta bestelako gastuak, betiere halakoek lotura dutenean aipatu ondasunekin; orobat, administratzaileak kausatzailearen negozioak kudeatzean bereganatutako betebeharrak, edo negozio horien ustiatzeak eratortzen dituenak, baldin eta ezkontide gozamendunak ez baditu horiek ordaindu behar.

  2.– Jaraunsleak erantzukizuna du kausatzailearen betebeharren gain, legatuen gain eta zamen gain, jarauntsi bidez eskuratutako ondasunen balioaren neurrian.

  3.– Jaraunsleen erantzukizunaren ondoreetarako, banantze-onura ezartzen da. Jarauntsiko hartzekodunek, kausatzailearen heriotza-egunetik kontatzen hasita sei hilabeteko epean, epaileari eskatu ahal izango diote inbentarioa eratzea eta jarauntsiko ondasunak banantzea, haiekin ordaintzeko beraien kredituak, horietako bakoitzaren mailaren arabera, jaraunslearen hartzekodun partikularrak kanpoan utziz harik eta aurrekoen kredituak erabat ordaindu arte. Une horretara arte, ez dira nahastuko jaraunslearen eta kausatzailearen artean dauden zorrak eta kredituak, eta ez dira azkenduko dagozkien bermeak.

  Legatu-hartzaileek aurreko eskubide bera edukiko dute, gorago aipatutako hartzekodunei ordaindu ondoren, gelditzen den jarauntsi-gerakinarekin legatuak betetzea bermatzeko.

  Konkurtso-arautegia kaltetu gabe, jarauntsiko ondasunen banantzeak horiek lotuko ditu eskatu duten hartzekodunei eta legatu-hartzaileei lehenespenez ordaintzearekin. Epaileak, interesatuek eskatuta, inbentarioa eratzeko epea jarriko du eta prebentziozko oharpenak eta enbargoak, jakinarazpenak eta gainerako aseguratze-neurriak aginduko ditu.

  Banantzea eskatu duten jarauntsiko hartzekodunei eta legatu-hartzaileei ordaindu ondoren, banantzerik eskatu ez duten hartzekodunei eta legatu-hartzaileei ordainduko zaie, beraien artean lehenespen bakarra izango delarik beren kredituen izaeragatik dagokiena edo Hipoteka Legean xedatutakoaren araberakoa.

  Kausatzaileak komisarioa izendatu duen oinordetzen kasuan, 43. artikuluan xedatutakoa jarraituko da.

 • 5/2015 Legea. 137. artikulua - ondasunak kudeatu eta administratzea

  137. artikulua.– Ondasunak kudeatu eta administratzea.

  1.– Ezkontide bakoitzari dagokio, modu esklusiboan, berarengan jatorria duten ondasunak kudeatu eta administratzea, Merkataritza Kodean ezarritakoari kalterik egin gabe.

  2.– Era berean, ezkontide bakoitzak bere ondasunen fruituak eta produktuak xedatu ahal izango ditu, eta, aldian-aldian, besteari argibideak eman beharko dizkio ondasun horien egoerari buruz.

 • 5/2015 Legea. 128. artikulua - ezkontzaren araubide ekonomikoaren inskribatzea

  128. artikulua.– Ezkontzaren araubide ekonomikoaren inskribatzea.

  Ezkontzako ondasunen araubidea aldarazteak ez du ondorerik sortuko hirugarrenen aurka, aldarazpena Erregistro Zibilean edo, hala denean, Jabetza Erregistroan edo Merkataritza Erregistroan inskribatzen denetik baino.

 • 5/2015 Legea. 56. artikulua - senipartearen ukiezintasuna

  56. artikulua.– Senipartearen ukiezintasuna.

  1.– Seme-alaba eta ondorengoei ezin izango zaie ezarri ordezpen edo kargarik, horrek xedapen askeko zatia gainditzen badu, salbu eta hori nahitaezko beste oinordeko batzuen mesederako egiten denean.

  2.– Alargunari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari aitortutako eskubideek ez dute eraginik izango senipartea ukitzeko ezintasunaren gainean; ez du ukiezintasun horren gainean eraginik izango, halaber, hari gozamen unibertsalaren gaineko legatua emateak.

 • 5/2015 Legea. 44. artikulua - komisarioaren xedapenen ezeztaezintasuna

  44. artikulua.– Komisarioaren xedapenen ezeztaezintasuna.

  Aurreko artikuluan ezarritako kasuan izan ezik, ezeztaezinak izango dira komisarioak testamentu-ahalordea erabiliz egiletsitako xedapen guztiak. Hori gorabehera, deia berriro egin ahal izango da, baldin eta xedapena deusez gertatzen bada, edo onuradunek ez badute hori onartu nahi edo ezin badute hori onartu. Kasu horretan, komisarioak beste izendapen bat egin ahal izango du, urtebeteko epean, egitate horiek sinesgarriro jakin dituenetik zenbatuta.

 • 5/2015 Legea. 2. artikulua - jurisprudentzia

  2. artikulua.– Jurisprudentzia.

  1.– Jurisprudentziak argituko du Euskal Zuzenbide Zibilaren interpretazioa eta integratuko ditu bere aginduak.

  2.– Euskal Zuzenbide Zibilaren ondoreetarako, jurisprudentziatzat ulertuko da Euskal Herrian jurisdikzioa duten epaile eta auzitegiek zuzenbide horren aplikazioan emandako ebazpen arrazoituek ezartzen duten doktrina.

  3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Zibil arloko Sala arduratuko da aipatutako epaile eta auzitegietatik sortzen den doktrina bateratzeko, legeria prozesalak une bakoitzean hartarako ezartzen dituen baliabideen bitartez.

 • 5/2015 Legea. 48. artikulua - senipartea

  48. artikulua.– Senipartea.

  1.– Ondorengoen senipartea jarauntsiaren gaineko kuota bat da, balio ekonomikoaren arabera kalkulatzen dena; testamentugileak kuota hori eratxiki ahal die bere oinordekoei, jaraunsle-izendapenaren bidez, legatuaren bidez, dohaintzaren bidez nahiz bestelako moduez.

  2.– Testamentugileak betebeharra du, bere oinordekoei senipartea eskualdatzeko; baina, horien artean, bat edo batzuk aukera ditzake, eta gainerakoak baztertu, esanbidez nahiz isilbidez.

  3.– Bazterketarik ez egitea eta isilbidez baztertzea parekoak dira.

  4.– Ondorengoa nahitaezko jaraunslea baldin bada, eta, nahita edo nahi gabe, preterituta geratzen bada, preterizio hori bazterketaren parekoa da.

  5.– Seniparteari uko egin dakioke, kausatzailearen heriotza gertatu aurretik ere, horretarako eginiko oinordetza-itunaren bidez, kausatzailearen eta senipartedunaren artean. Senipartedun guztiek uko egitean izan ezik, senipartearen ukiezintasuna gordeko da, berorri uko egin ez dioten senipartedunentzat.

 • 5/2015 Legea. 52. artikulua - alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen senipartea

  52. artikulua.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen senipartea.

  1.– Alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak gozamen-eskubidea izango du, kausatzaileak utzitako ondasun guztien erdien gainean, ondorengoekin batera agertuz gero.

  2.– Ondorengorik izan ezean, gozamena izango du, ondasunen bi herenen gainean.

 • 5/2015 Legea. 47. artikulua - senipartedunak

  47. artikulua.– Senipartedunak.

  Senipartedunak dira: seme-alabak edo ondorengoak, edozein gradutan; eta alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea, horren gozamen-kuota dela bide, eta, betiere, beste jaraunsle-mota guztiekin batera.

  Bizkaiko infantzonatuan edo lur lauan, eta Arabako Laudio eta Aramaioko udal-mugarteetan, tronkalitateari buruzko arauek lehenespena dute, senipartearen gainean; baina, tronkeroa seniparteduna denean, berari esleitutako ondasun tronkalak seniparteari egotziko zaizkio.

 • 5/2015 Legea. 7. artikulua - hizkuntza koofizialak eta Euskal Zuzenbide Zibila

  7. artikulua.– Hizkuntza koofizialak eta Euskal Zuzenbide Zibila.

  1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetatik edozeinetan formalizatu ahal izango dira lege honek araututako egintzak eta kontratuak.

  2.– Egilesleek egilespen-tokiko hizkuntza ofizialetatik zein hitzartu eta hizkuntza horretan idatziko dira agiri publikoak; eta hizkuntza ofizialak bat baino gehiago izanez gero, alderdiek aukeratutakoa erabiliko da. Alderdien artean desadostasuna gertatuz gero, agerkai publikoa bertako hizkuntza ofizial guztietan idatzi beharko da. Tokiko hizkuntza ofizialetatik eskatzaileak zein aukeratu eta hizkuntza horretan luzatuko dira kopiak.

 • 5/2015 Legea. 33. artikulua - testamentu-ahalordearen mugak

  33. artikulua.– Testamentu-ahalordearen mugak.

  1.– Komisarioak bere kargua beteko du, ahalorde-emaileak testamentu-ahalorde horretan beren-beregi ezarritakoarekin bat etorriz, eta ezin izango du inola ere ahalorde hori aldarazi; eta, bertan ezer adierazi ezik, lege honen arabera eta ordezko zuzenbidearen arabera testamentugileari dagozkion ahalmen guztiak izango ditu.

  2.– Testamentugileak adierazi badu komisarioak zein pertsonaren artean aukeratu behar duen, orduan komisario horrek ahalordean ezarritakoa bete beharko du. Mota horretako adierazpenik egin ezean, komisarioak aukeratu beharko du alargunaren, bizirik dirauen izatezko bikotekidearen eta nahitaezko jaraunsleen artean; eta, ondasun tronkalen kasuan, tronkeroen artean bakarrik aukeratu ahal izango du.

  3.– Nahitaezko jaraunslerik izan ezean, komisarioak askatasunez izendatu ahal izango ditu oinordekoak.

 • 5/2015 Legea. 126. artikulua - ezkontzaren araubide ekonomikoaren aldaketa

  126. artikulua.– Ezkontzaren araubide ekonomikoaren aldaketa.

  Ezkontzaren araubide ekonomikoa, itundutakoa izan nahiz legezkoa izan, aldarazi ahal izango da, beste ezkontza-itun batzuk egiletsiz.

 • 5/2015 Legea. 31. artikulua - komisarioaren izendapena

  31. artikulua.– Komisarioaren izendapena.

  1.– Komisarioa notarioaren aurreko testamentuan izendatu beharko da.

  2.– Ezkontideek, ezkontzaren aurretik zein horren ondoren, komisario izendatu ahal dute elkar, ezkontzako itunetan nahiz oinordetza-itunean.

  3.– Izatezko bikotekideek komisario izendatu ahal dute elkar, euren ondarearen araubide ekonomikoa zein itunek arautu eta itun horretan bertan, edo oinordetza-itunean, baldin eta ituna notarioaren aurreko agiri publikoan egilesten bada.

 • 5/2015 Legea. 9. artikulua - gatazka-arauak

  9. artikulua.– Gatazka-arauak.

  1.– Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean legeria-aniztasunak indarrean dirauen artean, Eusko Legebiltzarrari dagokio Euskal Lege Zibilaren indarraldirako lurralde-eremua mugatzea, eta, hala badagokio, barne-gatazkak konpontzeko arauak ezartzea ere bai.

  2.– Arau berezirik izan ezean, zenbait antolamendu juridiko aldi berean izateak lege-gatazkak eragiten dituenean, gatazkok konponduko dira Estatuak emandako arau orokorren bidez, kasuan kasuko erakundearen izaera kontuan harturik.

  3.– Tokiko gatazkak gertatzen direnean lurralde batzuetan indarrean dauden arauen artean, edo gatazkak gertatzen direnean arau horien eta Euskal Autonomia Erkidegoko arau orokorren artean, gatazkok konponduko dira Kode Zibilaren xedapenen bitartez, betiere ondasun tronkalen arloan indarrean dagoen lurraldetasun-printzipioari kalterik egin gabe.

 • 5/2015 Legea. 131. artikulua - ondasunen foru-komunikazioaren bukaeraren beste arrazoi batzuk eta horien ondorioak

  131. artikulua.– Ondasunen foru-komunikazioaren bukaeraren beste arrazoi batzuk eta horien ondorioak.

  Foru-komunikazioa bukatuko da, halaber, epailearen erabakiz eta ezkontideetatik batek hori eskatuta, hurrengo kasuetan:

  1.– Beste ezkontidea epaiketa bidez ezgaituta geratu denean, haren absentzia-adierazpena eman denean edo hartzekodunen konkurtso-adierazpena eman denean.

  2.– Beste ezkontideak xedatze- eta kudeatze-egintzak gauzatzen dituenean, haren kalterako edo haren eskubideei iruzur eginez.

  3.– Egitez urtebete baino gehiago bananduta egon direnean, nahiz eta elkarrekin adostutako banantzea izan.

  Komunikazio-araubidea desegin ondoren ezkontza bera ez bada azkentzen, ezkontideak ondasunen banantze-araubidearen mende geratuko dira, Kode Zibilean arautu bezala, kontrakoa itundu ezik.

 • 5/2015 Legea. 146. artikulua - beste erregela partikular batzuk, ezkontideetako bat ondorengo erkiderik utzi gabe hiltzeagatik desegitearen kasurako

  146. artikulua.– Beste erregela partikular batzuk, ezkontideetako bat ondorengo erkiderik utzi gabe hiltzeagatik desegitearen kasurako.

  Desegitea gertatzen bada ezkontideetatik baten heriotzaren ondorioz, eta ez badago ondorengorik, orduan, aurreko artikuluko erregelez gain, hurrengoak aplikatuko dira:

  a) Alarguna aurrez hildakoaren baserrira ezkondu bada, orduan eskubidea izango du, alargun dagoen bitartean, baserri horretan geratzeko urtebete eta egun bat; horrek ez die kalterik egingo legezko edo borondatezko xedapenaren ondorioz alargunak dituen beste eskubideei.

  b) Alargunak ezkonsaria ekarri badu edo bestelako ekarriak egin baditu, aurreko erregelan ezarritako epea luzatu egingo da hildakoaren jaraunsleek alargunari ekarri horiek itzultzen ez dizkioten bitartean.

  c) Onibar tronkalak kostu bidez eskuratu badira, edo horietan hobekuntzak egin badira, eskuraketa eta hobekuntza horiek izango dira ondasunok zein lerrotatik etorri eta lerro horretako ezkontidearentzat edo horren jaraunsle tronkeroentzat; baina, ezkontza-sozietatea likidatzean, aintzakotzat hartuko da egindako inbertsioen balio eguneratua, eta beste ezkontideari edo horren jaraunsleei ordainduko zaie hari dagokion hartzekoa.

  Gerta daiteke ordainketa horrek ondorerik ez izatea alarguna hil arte, horri eskubidea aitortzen baitzaio bizirik dagoen bitartean bere erdia askatasunez gozatu eta lupertzeko.

 • 5/2015 Legea. 107. artikulua - erkidego-ituna

  107. artikulua.– Erkidego-ituna.

  1.– Familia-ondarearen oinordekoa izendatzen denean, horrekin batera izendatzaileen eta izendatuen arteko erkidego-ituna egin daiteke, sozietate-mota desberdinen formapean edo ondasun-erkidegoaren araubidea erabiliz. Itundutako erkidego-araubideari edo familia-sozietateari aplikatuko zaio, lehenengo eta behin, titulu eratzailea, eta, ordezko moduan, Euskal Lege Zibil honetan xedatutakoa.

  2.– Kontrako ituna egin ezean, izendatzaileetatik bat hiltzean ulertuko da haren ezkontideak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak, itunaren egilesle denak, bizi artean eta oso-osorik gordetzen dituela bi-biok erreserbatu izan dituzten eskubideak.

  3.– Izendatzaileari itzuliko zaizkio mantenuaren kargapean oinordetza-itunaren bidez eskualdatutako ondasunak, izendatua hiltzen bada, seme-alaba eta ondorengorik utzi gabe, izendatzailea bizirik dagoela.

 • 5/2015 Legea. 103. artikulua - oinordekoa izendatzeko ituna

  103. artikulua.– Oinordekoa izendatzeko ituna.

  Oinordekoa izendatzeko itunak bere baitan jaso dezake jarauntsiaren gaineko xedapena, titulu unibertsalaren bidez nahiz banakako tituluaren bidez, baita jarauntsiari uko egitea ere; bi kasuotan, egilesleek finka ditzakete hari jarri beharreko erreserbak, zamak, betebeharrak eta baldintzak.

 • 5/2015 Legea. 100. artikulua - oinordetza-ituna

  100. artikulua.– Oinordetza-ituna.

  1.– Oinordetza-itunaren bidez, ondasunen titularrak horiek xedatu ahal ditu mortis causa.

  2.– Itunaren bitartez, halaber, uko egin dakieke jarauntsi oso baten edo zati baten gaineko oinordetza-eskubideei, jarauntsi horren kausatzailea bizirik dagoen bitartean. Era berean, xedatu ahal dira hirugarren baten jarauntsiaren gaineko oinordetza-eskubideak, betiere hirugarren horren adostasunarekin.

  3.– Oinordetza-ituna baliozkoa izan dadin, nahitaezkoa da egilesleak adin nagusikoak izatea.

  4.– Oinordetza-itunak nahitaez egiletsi beharko dira eskritura publikoan.

 • 5/2015 Legea. 102. artikulua - oinordetza-ituna eta mortis causa dohaintza

  102. artikulua.– Oinordetza-ituna eta mortis causa dohaintza.

  Banakako ondasunen gainean mortis causa egindako dohaintza oinordetza-itun gisa hartzen da, eta halakoa izango da, orobat, inter vivos egindako dohaintza unibertsala, kontrakoa hizpatu ezik.

 • 5/2015 Legea. 101. artikulua - oinordetza-ituna eta testamentua

  101. artikulua.– Oinordetza-ituna eta testamentua.

  1.– Oinordetza-itunaren bidez ondasunen oinordekoa izendatzeak ondorerik gabe uzten ditu itunpeko ondasunen gainean aurretiaz egindako testamentu-xedapen guztiak.

  2.– Izendapen hori aldarazi edo suntsiarazi egingo da, bakarrik, egilesleek edo euren oinordekoek beste itun bat eginez gero, eta, orobat, alderdiek ezarritako arrazoien ondorioz.

  3.– Oinordetza-ituna azkentzen da, alderdiek finkatutako arrazoien ondorioz edo legez ezarritako arrazoien ondorioz.

 • 5/2015 Legea. 6. artikulua - pertsona

  6. artikulua.– Pertsona.

  Pertsonenganako errespetua eta begirunea euskal legeriaren oinarri dira.

 • 5/2015 Legea. 41. artikulua - testamentu-ahalordea egikaritzeko epea

  41. artikulua.– Testamentu-ahalordea egikaritzeko epea.

  1.– Testamentugileak testamentu-ahalordea egikaritzeko epea jarri ahal izango du. Ezkontidea edo izatezko bikotekidea komisario izendatzen denean, horri epe mugagabea eman ahal izango zaio, edo bera bizi den urte guztietarako.

  2.– Epea jarri ezean, hori urte betekoa izango da, testamentugilearen heriotzatik zenbatuta, edo haren inguruko heriotza-adierazpena epaiketa bidez eman denetik zenbatuta, oinordeko guztiak adin nagusikoak baldin badira; bestela, oinordeko horiek guztiek adin-nagusitasuna lortzen dutenetik zenbatuta, ondore horietarako emantzipazioa nahikoa ez dela.

  3.– Komisario izendatu denean alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea, bera da, testamentugileak kontrakoa xedatu ezik, jarauntsiko ondarearen ordezkari, administratzaile eta gozamenduna, eta izaera horri eutsiko dio, baita ahalordea erabili eta gero ere.

 • 5/2015 Legea. Laugarren xedapen iragankorra - Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legea indarrean jarri aurretik egiletsitako testamentu-ahalordeak

  LAUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko uztailaren 1eko 3/1992 Legea indarrean jarri aurretik egiletsitako testamentu-ahalordeak.

  3/1992ko uztailaren 1eko Legea indarrean jarri aurretik egiletsitako testamentu-ahalordeetan, alarguna komisario izendatzeak berarekin ekarriko du alargun horri bizi arteko gozamena eratxikitzea, eta gozamen hori ez da azkenduko ahalordea erabiltzeagatik.

 • 5/2015 Legea. Bigarren xedapen iragankorra - bide-zorraren gaineko aldez aurreko edukitza

  BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Bide-zorraren gaineko aldez aurreko edukitza.

  Bide-zorraren gaineko edukitza hasi bada lege hau indarrean jarri baino lehen, edukitza horretatik probetxua aterako du edukitzaileak, preskripzio bidez hura eskuratzeko ondoreetarako.

 • 5/2015 Legea. 4. artikulua - askatasun zibilaren printzipioa

  4. artikulua.– Askatasun zibilaren printzipioa.

  Askatasun zibilaren printzipioa, Euskal Zuzenbide Zibilean tradiziozkoa dena, aintzakotzat harturik, legeak esku-emaileak direla uste izango da, eta legeok eratortzen dituzten eskubideei uko egitea baliozkoa izango da, interes edo ordena publikoaren aurkakoa ez bada eta hirugarrenari kalterik egiten ez badio.

 • 5/2015 Legea. 5. artikulua - solidaritate-printzipioa eta jabetzaren funtzio soziala

  5. artikulua.– Solidaritate-printzipioa eta jabetzaren funtzio soziala.

  1.– Jabetzaren euskal kontzepzioa jabetzaren funtzio sozialak eta solidaritate-printzipioak modulatzen dute.

  2.– Banakako jabetzaz gainera, legeek Euskal Zuzenbide Zibileko jabetza forma berezi desberdinak babestuko dituzte, hots, auzo-jabetza, familia-jabetza eta gizarte-jabetza, betiere aplikatu beharreko aldiko errealitate sozialera egokitu daitezen.

 • 5/2015 Legea. 34. artikulua - inbentarioa egitea

  34. artikulua.– Inbentarioa egitea.

  1.– Testamentugilea hil eta hurrengo sei hileko epean, behin komisarioak bere izendapenaren berri jasota, jarauntsiko ondasun, eskubide, zama eta betebehar guztien inbentarioa egin beharko du; inbentario horren inguruan, kontu-arrazoiak eman beharko dizkie ustezko oinordekoei, eta, oinordeko horiek, behin aipatu epea bukatuta, komisarioari agindeia egin ahal izango diote, betebehar hori bete dezan.

  2.– Komisarioak, agindei hori jaso arren, sei hileko epean ez badu betetzen ondasunen inbentarioa egiteko beharra, epaileak erabaki ahal izango du inbentarioa komisarioaren kontura egitea.

  3.– Ustezko oinordekoek eta jarauntsiko hartzekodunek inbentarioa aurkaratu ahal izango dute, eta ezkutatutako ondasunak bertan sartzea edo haien balorazioa berrikustea eskatu ahal izango dute.

 • 5/2015 Legea. Bigarren xedapen gehigarria - izatezko bikoteen araubidea

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izatezko bikoteen araubidea.

  1.– Lege honetan izatezko bikoteei buruz egiten diren aipamenak ulertuko da egiten zaizkiela izatezko bikoteak arautzeko martxoaren 7ko 2/2003 Legearen 4. artikuluan ezarritako erregistroan inskribatuta daudenei.

  2.– Aldatu egiten dira izatezko bikoteak arautzeko martxoaren 7ko 2/2003 Legearen 2. eta 5. artikuluak, testu honen arabera:

  «2. artikulua.– Izatezko bikotearen kontzeptua eta aplikazio-eremua.

  Lehenengoa.– Lege hau aplikatzeko, izatezko bikotea da bi pertsonaren arteko elkartze askearen ondorioa; pertsona horiek adinez nagusi edo adingabeko emantzipatuak izan behar dute, gaitasun osoa izan behar dute, eta ezin dute euren artean lerro zuzeneko odol- edo adopzio-ahaidetasunik eduki, ez eta alboko lerroko bigarren mailako odol-ahaidetasunik ere. Harreman sexual edo afektiboa izan behar dute elkarren artean, eta berdin izango da pertsona horiek sexu berekoak edo desberdinekoak izatea. Gainera, bikoteko kideek, ez batak ez besteak, ezin dute ezkontzaren edo izatezko bikotearen bidezko loturarik izan beste inorekin.

  Lege honetako xedapenak 3. artikuluan eta ondokoetan zehazten den eran eratutako izatezko bikoteei aplikatuko zaizkie.

  Horrela, bada, izatezko bikotea inskribatzeko, bikotekideetatik batek behintzat euskal auzotasun zibila izan beharko du».

  «5. artikulua.– Bikotearen harremanak eta araubide ekonomiko eta ondarezkoa.

  1.– Izatezko bikoteko kideek beren elkartzearen ondorio diren harreman pertsonal eta ondarezkoak arautu ahal izango dituzte agiri publiko edo pribatuaren bitartez, eta bakoitzaren eskubide eta betebeharrak zehaztuko dituzte hor, bai eta bikotea deseginez gero, eman beharreko ordain ekonomikoak ere.

  2.– Ezin izango da hitzartu izatezko bikotea aldi baterako eratzea, ez eta haren eraketa baldintzaren baten menpe ezarri ere. Administrazio publikoek ez dituzte erregistroan jasoko edozein bikotekideren oinarrizko eskubide eta askatasunak hautsi litzaketen itunak.

  3.– Esanbidezko ituna egin ezean, lege honek araututako izatezko bikoteen araubide ekonomiko eta ondarezkoa izango da Kode Zibilean ondasunen banantzeari buruz araututakoa».

 • 5/2015 Legea. 125. artikulua - ezkontzaren araubide ekonomikoa

  125. artikulua.– Ezkontzaren araubide ekonomikoa.

  Ezkontzako ondasunen araubidea izango da ezkontideek ezkontzako itunetan ezarritakoa, bai beren-beregi araubide horren baldintzak hizpatzen dituztenean, bai lege honetan nahiz beste lege batzuetan ezarritako sistema ekonomikoetatik edozein aipatzen dutenean.

 • 5/2015 Legea. 127. artikulua - ezkontzaren araubide ekonomikoa itunik ez dagoenean

  127. artikulua.– Ezkontzaren araubide ekonomikoa itunik ez dagoenean.

  1.– Ezkontzako itunak egin ezean, edo egindakoak askiezak edo deusezak izanez gero, ezkontzari aplikatuko zaizkio Kode Zibilean irabazpidezko sozietateari buruz ezarritako arauak.

  2.– Ezkongaiak Bizkaiko lur lauko, Aramaioko edo Laudioko auzotarrak direnean, ezkontzari aplikatuko zaio, ituna egin ezean, III. titulu honen bigarren kapituluan araututako araubidea.

  3.– Ezkontideetatik batek bakarrik badu bere auzotasun zibila Bizkaiko lur lauan, Aramaion edo Laudion, ondasunen araubidea izango da, ituna egin ezean, ezkontideen lehenengo eta ohiko bizileku erkideari dagokiona, eta, halako bizilekua izan ezean, ezkontza non egin eta toki horri dagokiona.

 • 5/2015 Legea. 20. artikulua - oinordetza unibertsalaren eta banakakoaren arteko harremana

  20. artikulua.– Oinordetza unibertsalaren eta banakakoaren arteko harremana.

  Testamentugileak kontrakoa xedatu ezik, norbait banakako tituluaren bidez izendatzen bada familia- edo lanbide-ondare baten oinordeko, eta horren balioa jarauntsiaren hiru laurdena baino handiagoa bada, orduan, izendatutako hori, ondorio guztietarako, jaraunsle unibertsaltzat joko da. Nahitaezko jaraunslea baldin bada, izendapena seniparteari egotziko zaio, testamentugileak kontrakoa xedatu ezik.

 • 5/2015 Legea. 37. artikulua - jarauntsiaren ordezkaria eta administratzailea

  37. artikulua.– Jarantsiaren ordezkaria eta administratzailea.

  1.– Oinordetza gauzatu eta jarauntsia onartzen ez den bitartean, ondasunen ordezkari eta administratzailea izango da testamentugileak bere testamentuan zein pertsona izendatu eta hori berori, testamentugileak izendatuari eratxiki dizkion ahalmenekin eta horri ezarri dizkion bermeekin.

  2.– Izendapena egin ezean, jarauntsia ordezkatu eta administratuko du alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak, eta, hori izan ezean, komisarioak berak.

 • 5/2015 Legea. 139. artikulua - jarauntsiak arbuiatzea eta onartzea

  139. artikulua.– Jarauntsiak arbuiatzea eta onartzea.

  Foru-komunikazioa indarrean dagoen bitartean, jarauntsira deitutako ezkontideak ezin izango du hori arbuiatu, bestearen adostasunik gabe. Adostasuna lortu ezean, jarauntsia inbentario-onuraren arabera onartu dela ulertuko da.

 • 5/2015 Legea. 120. artikulua - ezkontide edo izatezko bikotekide hildakoaren seme-alaben aldeko erreserba

  120. artikulua.– Ezkontide edo izatezko bikotekide hildakoaren seme-alaben aldeko erreserba.

  Kausatzaileak kontrakoa xedatu ezean, alarguna edo bizirik dirauen izatezko bikotekidea berriz ezkontzen bada, izatezko bikote berria eratzen badu edo ezkontide edo izatezko bikotekide hildakoarena ez den seme edo alabaren bat baldin badu, orduan, horren betebeharra izango da hildakoarekin izandako seme-alabei eta ondorengoei erreserbatzea berak harengandik testamentuaren bidez, oinordetza-itunaren bidez nahiz dohaineko beste edozein tituluren bidez eskuratutako ondasun guztiak.

 • 5/2015 Legea. 119. artikulua - ezkontza baterako dohaintzan emandako onibarren erreserba

  119. artikulua.– Ezkontza baterako dohaintzan emandako onibarren erreserba.

  Onibarrak dohaintzan eman badira ezkontza baterako, ezkontza horren aurretik zein ondoren, ondasunon oinordeko izango dira ezkontza horretan izandako seme-alabak edo ondorengoak, beste guztiak baztertuz.

 • 5/2015 Legea. 118. artikulua - ondorengoarengandik eskuratutako ondasunen erreserba

  118. artikulua.– Ondorengoarengandik eskuratutako ondasunen erreserba.

  Aurrekoak jaraunsle gisa eskuratzen baditu ondasun batzuk bere ondorengoarengandik, eta ondorengoak ondasun horiek jaso baditu dohaineko tituluaren bidez beste aurreko batengandik edo anai nahiz arreba batengandik, orduan, aurrekoak betebeharra du lege-aginduz jasotakoak erreserbatzeko, ondasunok zein lerrotatik etorri eta lerro horretan hirugarren gradurainoko senide direnen mesederako.

 • 5/2015 Legea. 109. artikulua - oinordetza-itunaren suntsipena

  109. artikulua.– Oinordetza-itunaren suntsipena.

  Oinordekoaren gaineko izendapena suntsiarazi egingo da:

  1.– Izendapen horren gaineko baldintza suntsiarazlea betetzearen ondorioz.

  2.– Izendatua ondorengorik gabe hiltzearen ondorioz, edo halakoak utzi arren, 106. artikuluan aurreikusita dagoen eskualdaketa gertatu ez bada.

  3.– Egilesleek eskritura publikoan formalizaturiko hitzarmenaren ondorioz.

 • 5/2015 Legea. Hirugarren xedapen iragankorra - legeko xedapen batzuen atzeraeragina

  HIRUGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Legeko xedapen batzuen atzeraeragina.

  Lege honen aurretik egiletsitako testamentu-ahalordeei atzera eraginez aplikatuko zaizkie 41. artikulua, testamentu-ahalordea egikaritzeko epeari dagokionez; 43. artikuluaren 3, 4 eta 5. apartatuak, ondarearen administratzaile eta ordezkari den komisarioaren ahalmenei dagokienez; eta 42. artikulua, ahalordea egintza edo egilespen bakarrean nahiz batzuetan egikaritzeko aukerari dagokionez.

 • 5/2015 Legea. 123. artikulua - dohaintzan emandako ondasunen itzulketa

  123. artikulua.– Dohaintzan emandako ondasunen itzulketa.

  Aurrekoak oinordeko dira, aurkako oinordetza-ituna izan ezean, euren seme-alaba edo ondorengoei eman dizkieten ondasun ez-tronkaletan, baldin eta seme-alaba edo ondorengo horiek hil badira ondorengorik utzi gabe, eta dohaintzan emandako objektuak eurak oinordetzan badaude. Objektuok besterendu badira, aurrekoak oinordeko izango dira, dohaintza-hartzaileak objektu horiei begira izango zituzkeen akzio guztietan; objektuok saldu badira, prezioan; eta trukatu edo aldatu badira, horien ordezko diren ondasunetan.

 • 5/2015 Legea. 108. artikulua - oinordetza-itunaren ezeztapena

  108. artikulua.– Oinordetza-itunaren ezeztapena.

  Izendatzaileek izendapena ezeztatu ahal dute:

  1.– Itundutako arrazoien ondorioz.

  2.– Ezarritako zama eta baldintzen ez-betetze larriaren ondorioz.

  3.– Izendatuak ezduintasun- edo jaraunsgabetze-arrazoia betetzearen ondorioz.

  4.– Izendatuaren jokabidearen ondorioz, horrek familiaren ohiko elkarbizitza oztopatzen badu.

  5.– Izendatuaren ezkontzari dagokionez deuseztasuna, banantzea edo dibortzioa gertatzen denean, edo izatezko bikotea azkentzen denean, baldin eta oinordetza-ituna egiletsi bada ezkontza horri edo izatezko bikote horri begira. Salbuetsita geratzen da izatezko bikotearen kasua, horren azkentzearen arrazoia bada bikotearen kideak beraien artean ezkondu direla.

 • 5/2015 Legea. 28. artikulua - ezeztapen edo aldaketa testamentugilekidea hil ondoren

  28. artikulua.– Ezeztapen edo aldaketa testamentugilekidea hil ondoren.

  1.– Egilesleetako bat hil ondoren, besteak ezingo ditu ezeztatu ez aldatu hark bere jarauntsi propioari buruz egiletsi dituen xedapenak, baldin eta aurrez hildakoaren xedapenak badituzte horiek izate-arrazoi.

  2.– Testamentuak besterik ezartzen ez badu, bizirik gelditzen denak ezingo du dohainik xedatu elkarmendetasuneko xedapenen helburu izendatu diren ondasunez, ez baldin bada testamentu mankomunatuan horien onuradun izendatu diren pertsonen alde. Bestela, kaltetuak ondasunon balio eguneratua erreklamatu ahal izango die dohaintza-hartzaileei, xedapenen egilea hiltzen denetik kontatzen hasita bi urteko epean.

  3.– Ezkontideen kasuan, deuseztasun-, banantze- edo dibortzio-epaia emanez gero, edo izatezko bikoteen kasuan bikote hori bikotekideen bizitza bitartean azkenduz gero, azkentzea haien arteko ezkontzak eragiten duenean izan ezik, ondorerik gabe geratuko dira haren xedapen guztiak, salbu eta elkarren mende egin direnak desgaitasuna duen seme edo alabaren mesederako.

 • 5/2015 Legea. 26. artikulua - baterako ezeztapena edo aldaketa

  26. artikulua.– Baterako ezeztapena edo aldaketa.

  Testamentu mankomunatua edo ermandadekoa bi egilesleek batera ezeztatu edo aldatu ahal izango dute, beste testamentu baten bitartez edo geroko oinordetza-itunaren bitartez.

 • 5/2015 Legea. 27. artikulua - aldebakarreko ezeztapen edo aldaketa testamentugilekidea bizirik dela

  27. artikulua.– Aldebakarreko ezeztapen edo aldaketa testamentugilekidea bizirik dela.

  1.– Testamentugilekidea bizirik dela aldebakarreko ezeztapen edo aldaketa egiteari dagokionez, hori ere notarioaren aurrean egiletsitako testamentu ireki bitartez edo oinordetza-itun bitartez gauzatu beharko da, eta testamentugilekideari jakinarazi beharko zaio modu fede-emailean. Baimena ematen duen notarioak egingo du jakinarazpen hori, hurrengo hamar egunen barruan eta haren aurrean azaldutakoak adierazitako bizilekuan. Gainera, bizileku hori desberdina balitz, ezeztaturiko edo aldaturiko testamentuan jasotako bizilekuan ere egingo du jakinarazpena.

  2.– Alabaina, eta alde batera utzirik egotzi dakizkiokeen erantzukizunak, egilesleak testamentugilekidearen bizilekua faltsutzeak edo ezkutatzeak, eta orobat beharrezko jakinarazpena ez egiteak, ez dio eragingo arrandiro egindako ezeztapen edo aldaketaren eraginkortasunari.

  3.– Testamentuaren aldebakarreko ezeztapen edo aldaketagatik, eragingabe bihurtuko dira ezeztaturiko testamentuaren klausula guztiak.

 • 5/2015 Legea. 14. artikulua - bide-zorra

  14. artikulua.– Bide-zorra.

  1.– Bide-zorra eskuratzen da, tituluaren bidez edo hogei urteko preskripzioaren bidez.

  2.– Lur nagusiaren jabeak galdatu ahal izango du, kalte-ordain egokiaren bitartez, bide-zorrari zabalera handiagoa ematea, lur horren beharrizanak asetzeko beharrezkoa den neurrian.

  3.– Lur nagusiaren jabeak ahalmena du, orobat, bere kontura zoruan sendotze-lanak egiteko, baldin eta lan horiei komenigarri baderitze lurra hobeto erabiltzeko, eta lanokin ez bazaio kalterik egiten zorpeko lurraren ustiatzeari; horretarako, aldez aurretik jakinarazpena egin behar zaio zorpeko lurraren jabeari.

 • 5/2015 Legea. 117. artikulua - Autonomia Erkidegoaren aldeko oinordetza

  117. artikulua.– Autonomia Erkidegoaren aldeko oinordetza.

  Aurreko artikuluen arabera lege-aginduz oinordetzara deituriko pertsonarik izan ezean, ondasun guztien oinordekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorra. Horrek heren bat eratxikiko dio bere buruari, beste heren bat hildakoaren azken egoitzari dagokion foru-aldundiari, eta gainerako herena hildakoak zein udaletan izan duen bere egoitza eta udal horri.

  Administrazio publiko horien eskubide eta betebeharrak beste oinordekoen parekoak izango dira, baina beti ulertuko da jarauntsia inbentario-onuraren arabera onartzen dela, horri buruzko adierazpena beharrezkoa ez dela.

 • 5/2015 Legea. 112. artikulua - ondasun ez-tronkalen legezko oinordetza

  112. artikulua.– Ondasun ez-tronkalen legezko oinordetza.

  Ondasun ez-tronkalen kasuan, legezko oinordetza gauzatzen da honako hurrenkera honetan:

  1.– Lehenengo eta behin, seme-alaba edo ondorengoen mesederako.

  2.– Alargunaren mesederako, legezko banantzerik edo modu sinesgarrian bi ezkontideen artean hitzartutako banantzerik izan ez denean, edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen mesederako, bikote hori azkendu denean bikotekideetatik bat hiltzearen ondorioz.

  3.– Aurrekoen mesederako.

  4.– Albokoen mesederako, laugarren graduaren barruan, odolkidetasunez zein adopzio bidez.

 • 5/2015 Legea. 111. artikulua - ondasun tronkalen legezko oinordetza

  111. artikulua.– Ondasun tronkalen legezko oinordetza.

  1.– Ondasun tronkalen kasuan, legezko oinordetzaren hurrenkera izango da 66. artikuluan ezarritakoa, baina alargunari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari aitortzen zaizkio lege honetan araututako eskubide guztiak; ondasun ez-tronkalik izan ezean edo horiek aski ez direnean, eskubideok ondasun tronkalen gainekoak izango dira.

  2.– Oinordeko tronkerorik ez dagoenean, ondasun guztiak ez-tronkalak direla ulertuko da.

 • 5/2015 Legea. 110. artikulua - legezko edo testamentu gabeko oinordetza

  110. artikulua.– Legezko edo testamentu gabeko oinordetza.

  Legezko oinordetza gertatzen da, jarauntsi osoa edo horren zati bat baliozkotasunez xedatu ez denean, dela testamentuaren bidez, dela oinordetza-itunaren bidez, lege honetan xedatutakoarekin bat etorriz.

 • 5/2015 Legea. 30. artikulua - komisario bidezko oinordetza

  30. artikulua.– Komisario bidezko oinordetza.

  Testamentugileak komisario baten edo batzuen ardurapean jar ditzake oinordekoaren izendapena, ondasunen banaketa, eta, oro har, ondasunok oinordetza bidez eskualdatzeko berak dituen ahalmen guztiak.

 • 5/2015 Legea. 19. artikulua - oinordetza unibertsala eta banakakoa

  19. artikulua.– Oinordetza unibertsala eta banakakoa.

  1.– Oinordetza antolatu ahal da titulu unibertsalaren bidez edo banakako tituluaren bidez.

  2.– Jaraunslea da titulu unibertsalaren bidez izendatua izan dena, dela jarauntsi osoan, dela jarauntsiaren zati alikuota baten gainean. Jaraunsleak kausatzailearen ondasunak eta eskubideak eskuratzen ditu, horien edukitzari eusten dio, kausatzailearen betebeharretan subrogatzen da, eta jarauntsiaren zamak betetzeko betebeharra bereganatzen du.

  3.– Banakako tituluaren bidezko oinordekoak edo legatu-hartzaileak bere eskubidea baliatu ahal du, jaraunsle unibertsalen aurka, legatuaren ematea edo ordainketa galdatzeko.

  4.– Jaraunslea, aldi berean, legatu-hartzailea denean, legatua onartu eta jarauntsia arbuiatu ahal izango du.

 • 5/2015 Legea. 17. artikulua - oinordetza eta delazioa

  17. artikulua.– Oinordetza eta delazioa.

  1.– Pertsona baten eskubideak eta betebeharrak haren oinordekoei eskualdatzen zaizkie heriotza-unean bertan, lege honen xedapenekin bat etorriz oinordetza-itunean ezarritakoa salbu.

  2.– Delazioa gertatuko da, noiz eta kausatzailearen heriotza-unean, eta non eta kausatzaile horren azken bizilekuari dagokion tokian, edo, halakorik izan ezean, heriotzari dagokion tokian. Hildakoak testamentu-ahalordea egiletsita badauka, oinordetza irekiko da, ahalorde horrek ukitzen dituen ondasunei dagokienez, komisarioak ahalordea erabiltzen duen unean, edo, bestela, lege honek aipatu arrazoietatik edozeinen ondorioz ahalordea azkentzen den unean.

 • 5/2015 Legea. 113. artikulua - oinordekoak berezko eskubidearen ondorioz edo ordezkapen-eskubidearen ondorioz

  113. artikulua.– Oinordekoak berezko eskubidearen ondorioz edo ordezkapen-eskubidearen ondorioz.

  1.– Seme-alabak jaraunsle dira berezko eskubidearen ondorioz, jarauntsitik hartzeko dagoena zati berdinetan banatzen delarik.

  2.– Ilobak eta gainerako ondorengoak jaraunsle izango dira ordezkapen-eskubidearen ondorioz.

 • 5/2015 Legea. 50. artikulua - senipartedunen ordezkoak eta ordezkariak

  50. artikulua.– Senipartedunen ordezkoak eta ordezkariak.

  Seme-alabak hilda badaude edo jaraunsgabetuak izan badira, euren ondorengoak izango dira haien ordezko edo ordezkari.

 • 5/2015 Legea. 23. artikulua - heriotza-arriskuko testamentua edo hilburukoa

  23. artikulua.– Heriotza-arriskuko testamentua edo hilburukoa.

  1.– Heriotza-arriskuan dagoenak testamentua egiletsi ahal izango du, hiru lekukoren aurrean, notarioaren esku-hartzerik gabe eta fede-emaile publikoaren absentzia justifikatu beharrik gabe. Testamentu horri euskaraz «hilburukoa» deritzo.

  2.– Ez da beharrezkoa izango testamentua idatziz jartzea eta testamentugileari irakurtzea, urgentziak ahalbidetzen ez duenean, baina behin bere azken borondatea xedapen-hitzekin adierazi duelarik, ahalik arinen idatziko da.

  3.– Testamentu hori eraginik gabe geratuko da, baldin eta bi hilabete igaro badira testamentugilea heriotza-arriskutik atera denetik. Testamentugilea epe horretan hiltzen bada, orduan ere eraginik gabe geratuko da testamentua, baldin eta testamentu hori ez bada egiaztarazten, prozesuko legeek agindutako moduan, heriotzaren ondorengo hiru hiletan.

  4.– Testamentugilea heriotza-arriskutik atera arren beste testamentu bat egilesteko ezgaituta geratzen bada, egiaztarazte-epea hiru hilekoa izango da, testamentua egiletsi zenetik zenbatuta.

  5.– Behin testamentua epaiketa bidez egiaztarazi eta gero, hori notarioaren protokoloan jaso beharko da.

 • 5/2015 Legea. 24. artikulua - testamentu mankomunatua

  24. artikulua.– Testamentu mankomunatua.

  1.– Mankomunatutzat joko da testamentua baldin eta bi pertsonak, bizikidetza- edo senidetasun-harremana eduki edo ez, beren heriotza ondorako beren ondasun guztiak edo haietako batzuk tresna bakar batean xedatzen badituzte.

  2.– Mankomunatutzat joko da ere baterako testamentua baldin eta testamentugileetako batek edo biek komisario izendatzen badute pertsona bera edo ezberdina, beraren edo beraien heriotzaren ondoren dagokion oinordetza agindu dezan.

  3.– Euskal auzotasun zibila daukatenek amankomunean egin dezakete testamentua Autonomia Erkidego honetatik kanpo ere.

  4.– Testamentu mankomunatua egin ahal izango dute ere, beren autonomia-erkidegoaren barruan edo kanpoan, beste kausatzaile batekin elkartuta, baldin eta hari bere lege pertsonalak ez badio debekatzen amankomunean egitea.

  5.– Ermandadeko testamentua baliozkoa izan dadin, testamentugile biak emantzipatuta egon behar dira hura egilesteko unean.

  6.– Testamentu mankomunatuak forma irekia baino ezingo du eduki, eta beti ere notarioaren aurrean egiletsi beharko da.

 • 5/2015 Legea. 39. artikulua - adingabeen eta desgaituen tutoretza eta kuradoretza

  39. artikulua.– Adingabeen eta desgaituen tutoretza eta kuradoretza.

  Komisarioak betebeharra du, kausatzailearen seme-alaba eta ondorengoen gainean tutoretza edo kuradoretza era dadin eskatzeko, horiek adingabeak edo ezgaituak baldin badira.

 • 5/2015 Legea. 57. artikulua - alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen gozamen unibertsala

  57. artikulua.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen gozamen unibertsala.

  Kausatzaileak bere ezkontideari legatu gisa eman ahal izango dio bere ondasunen gaineko gozamen unibertsala; gozamen hori azkenduko da, 55. artikuluko senipartea zein arrazoik azkendu eta arrazoi berberen ondorioz. Testamentugileak beren-beregi xedatutakoa salbu, legatu hori eta xedapen askeko zatiaren gainekoa bateraezinak izango dira.

  Kausatzaileak bi legatu horiek hautabidez xedatzen baditu, alargunak edo bizirik dirauen izatezko bikotekideak egingo du aukeraketa.

 • 5/2015 Legea. 59. artikulua - zenbatu eta kolazionatu beharreko dohaintzen balioa

  59. artikulua.– Zenbatu eta kolazionatu beharreko dohaintzen balioa.

  1.– Zenbatu beharreko dohaintzen balioa izango da dohaintzok kausatzailearen heriotza-unean zutena; betiere, aurretiaz kendu behar dira dohaintza-hartzaileak dohaintzapeko ondasunetan egin eta ordaindutako hobekuntza onuragarriak, eta, era berean, dohaintza-hartzaile horrek ordaindutako artatze- edo konponketa-gastu bereziak, baldin eta gastuok ez badira beraren erruz gertatu. Ondasunen balioari erantsiko zaio dohaintza-hartzailearen erruz gertaturiko narriaduren zenbatespena, narriadurok ondasunen balioa txikitu badute. Dohaintza-hartzaileak dohaintzapeko ondasunak besterendu baditu, horien balio gisa hartuko da besterentze-unean ondasunok zutena. Ondasun batzuk dohaintza-hartzailearen erruz suntsitu badira, horiek suntsitze unean zuten balioa bakarrik zenbatuko da.

  2.– Nahitaezko jaraunsleen mesederako dohaintzak kolazionatu beharrekoak izango dira, bakar-bakarrik, dohaintza-emaileak kontrakoa xedatzen ez duenean edo dohaintza-emaile horrek esanbidezko bazterketarik egiten ez duenean.

  3.– Kolazionatu beharreko dohaintzak halakoak izango dira, banaketa-unean duten balioaren neurrian.

  4.– Senipartedun baten mesederako egindako oinordetza-xedapenak kolazionatu beharrekoak izango dira, baldin eta halakoetan gainerako senipartedunen esanbidezko bazterketa egin ez bada.

 • 5/2015 Legea. 46. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  46. artikulua.– Testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa.

  Testamentugilearen borondateak lehenespena du beti, atal honetako arauak interpretatu eta aplikatzeko orduan.

 • 5/2015 Legea. 88. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  88. artikulua.– Lurralde-eremua.

  1.– Aiarako haranari berezko zaion zuzenbide zibila aplikatuko da Aiara, Amurrio eta Okondoko udal-mugarteetan, eta, Artziniegako udaletik, Mendieta, Erretes Tudela, Santa Koloma eta Soxogutiko auzoetan.

  2.– Aipatu udal-mugarteetan geroago administrazio-aldarazpenak gertatuz gero, horiek ez dute aldatuko zuzenbide zibil aplikagarria.

 • 5/2015 Legea. 90. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  90. artikulua.– Bazterketa.

  1.– Bazterketa esanbidezkoa nahiz isilbidezkoa izan daiteke, banakakoa nahiz baterakoa.

  2.– Bazterketa ez egiteak sortuko ditu 48.3 artikuluan ezarritako ondoreak.

 • 5/2015 Legea. 92. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  92. artikulua.– Botere osoko gozamenaren ezaugarriak.

  Botere osoko gozamena bere-berezko eskubidea da. Ezin izango da inolako tituluren bidez besterendu edo kargatu, eratzaileak horretarako baimena eman ezik.

 • 5/2015 Legea. 91. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  91. artikulua.– Botere osoko gozamenaren eraketa.

  1.– Aiarako toki-auzotasun zibila dutenek botere osoko gozamena eratu ahal dute, testamentuaren bidez nahiz oinordetza-itunaren bidez.

  2.– Eratutakoa botere osoko gozamen gisa hartzen da, gozamendunari ahalmena ematen zaionean, ondasun guztiak edo batzuk dohaineko tituluan, inter vivos nahiz mortis causa xedatzeko, eratzailearen seme-alaba edo ondorengoen mesederako, eta eratzaileak beren-beregi aipaturiko beste pertsonen mesederako.

  3.– Eratzaileak botere osoko gozamenaren edukia zabaldu, murriztu edo zehaztu ahal du.

  4.– Testamentu-ahalordea ematen denean ulertzen da botere osoko gozamena ere egiletsi dela, beren-beregi kontrakoa xedatzen denean izan ezik.

 • 5/2015 Legea. 93. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  93. artikulua.– Botere osoko gozamenaren egikaritzea.

  Botere osoko gozamendunak ondasun batzuk xedatzen baldin baditu, jasotako ondasunekin baztertuta geratzen dira senipartedun onuradunak; horri kalterik egin gabe, geroagoko egintzetan, gozamendunak beste ondasun batzuk eman ahal dizkie senipartedun horiei.

 • 5/2015 Legea. 95. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  95. artikulua.– Gozamendunaren fidantza.

  Botere osoko gozamendunak ez du fidantza emateko betebeharrik izango, kausatzaileak beren-beregi xedatutakoa salbu.

 • 5/2015 Legea. 89. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  89. artikulua.– Testamentua egiteko askatasuna Aiara haranean.

  1.– Aiarako toki-auzotasun zibila dutenek euren ondasunak askatasunez xedatu ahal dituzte, hala nahi eta hobesten duten modurik egokienean, testamentu, dohaintza edo oinordetza-itunaren bidez, titulu unibertsalaren bidez edo banakako tituluaren bitartez, euren nahitaezko jaraunsleak gehiagorekin edo gutxiagorekin baztertuz.

  2.– Nahitaezko jaraunsle gisa hartzen dira lege honen 47. artikuluaren arabera halakoak direnak.

 • 5/2015 Legea. 94. artikulua - testamentugilearen borondatea interpretazio-irizpide gisa

  94. artikulua.– Gozamendunaren betebeharrak.

  Gozamendunak ordaindu beharko ditu botere osoko gozamenak zein ondasun hartu, eta ondasun horien gaineko konponketa, gastu, zama eta kontribuzio guztiak, ondasunok xedatzen ez dituen bitartean.

 • 5/2015 Legea. 72. artikulua - ondasun tronkalak lehenespenez eskuratzea eta hori egikaritzeko lehenespena

  72. artikulua.– Ondasun tronkalak lehenespenez eskuratzea eta hori egikaritzeko lehenespena.

  1.– Tronkeroei lehenespenez eskuratzeko eskubidea dagokie, ondasun tronkalak kostu bidez besterentzen zaizkienean tronkalitatetik kanpokoei. Eskubide horren hedadura eta hura egikaritzeko modua azpiatal honen arauei egokitu behar zaizkie.

  2.– Lehenespenezko tronkeroek bakarrik egikaritu ahal dituzte eskubide horiek; halakotzat hartzen dira, ondoren, lerroz lerro eta lehenespen-hurrenkeraren arabera aipatuko direnak:

  a) Beheranzko zuzeneko lerroan daudenak.

  b) Goranzko zuzeneko lerroan daudenak.

  c) Anai-arrebak eta hildako anai-arreben seme-alabak, azken horiek haiekin batera agertzen badira.

  3.– Era berean, eskubide horiek bidezkoak izango dira, baldin eta besterentzea egiten bada, lehenespenez eskuratzeko eskubidea nork egikaritu eta geroagoko lerroan lehenespeneko senide tronkero denaren mesederako.

  4.– Lehenespenez eskuratzeko eskubideari uko egin ahal zaio edozein unetan; baina uko-egite hori ez da loteslea izango tronkeroarentzat, horren datatik urte bete igarotakoan.

 • 5/2015 Legea. 61. artikulua - tronkalitatearen lurralde-aplikazioa

  61. artikulua.– Tronkalitatearen lurralde-aplikazioa.

  1.– Tronkalitatearen ondoreetarako, onibarrak dira, bakarrik, Bizkaiko infantzonatu edo lur lauan nahiz Arabako Aramaio eta Laudioko udalerrietan kokaturikoak.

  2.– Infantzonatua edo lur laua da Bizkaiko lurralde historiko osoa, salbu eta Balmaseda, Bermeo, Bilbo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete eta Plentziako hiribilduen zati forugabea, eta Urduñako hiria.

 • 5/2015 Legea. 71. artikulua - baserria dohaineko tituluaren bidez eskualdatzean sartutako ondasunak

  71. artikulua.– Baserria dohaineko tituluaren bidez eskualdatzean sartutako ondasunak.

  Baserria horri lotutako lurrekin batera doan eskualdatzean, eskualdaketa horrek bere baitara bilduko ditu, kontrakoa xedatu ezean, baserrian bertan hura ustiatzeko dauden altzariak, abelburuak, ustiatze-eskubideak, makineria eta instalazioak.

 • 5/2015 Legea. 64. artikulua - onibarrak

  64. artikulua.– Onibarrak.

  1.– Tronkalitatearen ondoreetarako, onibarrak dira jabetza eta gainerako gozatze- eskubide errealak, baldin eta lurzoruaren gainekoak badira, edo bertan eraiki, landatu eta ereiten den guztiaren gainekoak.

  2.– Onibar gisa hartuko dira ondasun higigarriak, baldin eta aurreko paragrafoan aipatutako ondasunetarako destinatzen badira edo horiei lotuta badaude, salbu eta, kalterik eragin gabe banantzeko modukoak izanik, modu independentean eskualdatzen direnean.

  3.– Fruituak eta landareak, banantzeko modukoak izanik, lurzorutik bereizita eskualdatzen badira, ez daude tronkalitate-printzipioaren mende, ezta zuhaitzak ere, horiek mozteko besterentzen badira.

 • 5/2015 Legea. 63. artikulua - ondasun tronkalak eta senidetasun tronkala

  63. artikulua.– Ondasun tronkalak eta senidetasun tronkala.

  1.– Senidetasun tronkala beti zehazten da, Bizkaiko infantzonatuan edo lur lauan nahiz Arabako Aramaio eta Laudioko udal-mugarteetan kokaturiko onibarrari begira.

  2.– Onibarrak tronkalak dira, senide tronkeroak daudenean bakarrik.

  3.– Ondasunak senide tronkeroetatik kanpo eskuratzen direnean, nahiz eta lehenago horietariko baten jabetzapekoak izan, ez dira tronkal bihurtzen, ondorengo bati eskualdatzen ez zaizkion bitartean.

 • 5/2015 Legea. 77. artikulua - eskubidea egikaritzeko agerraldia

  77. artikulua.– Eskubidea egikaritzeko agerraldia.

  1.– Tronkeroak onibarra eskuratu nahi badu, jakinarazpen pertsonala zein notariok egin eta notario horren aurrean agertuko da tronkeroa, jakinarazpenetik zenbatuta hilabeteko epean, edo ediktua argitaratu eta hurrengo hamar egun baliodunetan. Egintza horretan bertan, tronkeroak gordailutu egingo du, fidantza gisa, katastroaren araberako balioaren ehuneko hogeia, balio hori ediktuan edo zuzeneko notario-jakinarazpenean agertzen bada.

  2.– Tronkero bat baino gehiago agertuz gero, guztiek ere fidantza jartzeko betebeharra izango dute, eta notarioak fidantza atxikiko du, eskritura egiletsi arte; norbaitek fidantza kentzen badu, bere eskubideari uko egiten diola ulertuko da.

  3.– Salmenta-eskrituraren aurreko notario-jarduna agerkai bakar batean jasoko da. Burututako eginbide guztien lekukotza emango die notarioak agertzaileei.

 • 5/2015 Legea. 82. artikulua - egindako izapideak jasotzea besterentze-eskrituran

  82. artikulua.– Egindako izapideak jasotzea besterentze-eskrituran.

  Ondasun tronkalak kostu bidez besterentzeko eskritura guztietan, besterentze hori lehenespenez eskuratzeko eskubidea mendekoa baldin bada, foru-deia egin den ala ez agerraraziko da; eta, baiezko kasuan, xehe-xehe aipatuko dira ediktua finkatzeko akta, edo, hala badagokio, notarioaren zuzeneko jakinarazpena eta geroko eginbideak; kasuan kasuko inskripzioan agerraraziko da, halaber, deia legezko forman egin den ala ez.

 • 5/2015 Legea. 69. artikulua - tronkalitatearen ondoreak

  69. artikulua.– Tronkalitatearen ondoreak.

  1.– Ondasun tronkalak xedatzeko egintzak inter vivos eta doan burutzen badira kanpokoen mesederako edo ondasunok eskuratzeko lehenespeneko lerroan ez dauden senideen mesederako, senide tronkeroek egintza horiek deuseztatu ahal izango dituzte, lau urteko epean, legitimazioa dutenek xedatze-egintzaren berri izan dutenetik eta, edozein kasutan ere, Jabetza Erregistroan inskribatu direnetik.

  2.– Ondasun tronkalak xedatzeko egintzak mortis causa burutzen badira kanpokoen mesederako edo lehenespeneko lerroan ez dauden senideen mesederako, egintzok baliozkoak izango dira; hala ere, senide tronkeroek testamentu- nahiz oinordetza-klausula aurkaratu ahal izango dute, lau urteko epean, legitimazioa dutenek xedatze-egintzaren berri izan dutenetik eta, edozein kasutan ere, Jabetza Erregistroan inskribatu direnetik.

 • 5/2015 Legea. 86. artikulua - lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea errentamendu-kasuetan

  86. artikulua.– Lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea errentamendu-kasuetan.

  1.– Errentariaren errentamendu-kontratuak berrogei urtetik gorako indarraldia baldin badu, errentari horren kausatzaile zein senide izan eta senide horiek guztiek finkaren gainean izan duten edukitza-epea barne hartuta, orduan errentariak errentapeko finka lehenespenez eskuratzeko eskubidea izango du, azpiatal honetan araututako moduan.

  2.– Errentariaren eskubide horrek lehenespena izango du alboko senideenari begira, eta tronkeroetatik batek ere ez du lehenespeneko eskubiderik izango, errentariari finka eskualdatzen zaionean jabetza eskuratzeko eskubidearen ondorioz.

  3.– Edozein kasutan ere, besterentzeko borondatea errentariari ere jakinarazi beharko zaio.

 • 5/2015 Legea. 84. artikulua - lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea hipoteka-betearazpen kasuetan eta premiamendu-prozeduretan

  84. artikulua.– Lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea hipoteka-betearazpen kasuetan eta premiamendu-prozeduretan.

  1.– Hipoteka-betearazpenaren kasuan, betearazpen hori epaiketa bidezkoa izan nahiz epaiketatik kanpokoa izan, eta premiamendu-prozeduretan ere, senide tronkeroek hurrengo eskubideetatik edozein egikaritu ahal izango dute, foru-sakaren ondoriozko eskubidea duten neurrian:

  a) Lehenespenez eskuratzeko eskubidea, salmenta-adjudikazioaren prezioa dela bide. Horretarako, enkantea zein organok egin eta organo horren aurrean agertu beharko da, eta prezioa zainpean utzi beharko du, salmenta-eskritura egiletsi baino lehen, edo organo eskudunak Jabetza Erregistroan inskribatzeko moduko ziurtagiria luzatu baino lehen.

  b) Foru-sakaren ondoriozko eskubidea, atal honetan araututako moduan, eta, betiere, hiru hileko epean, enkantearen datatik zenbatuta.

  2.– Adjudikazioa hartzekodun betearazleari egiten zaionean, eskubide berbera izango dute, hiru hileko epean, adjudikazioaren datatik zenbatuta.

 • 5/2015 Legea. 85. artikulua - lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea trukaketa-kasuetan

  85. artikulua.– Lehenespenez eskuratzeko eskubideak egikaritzea trukaketa-kasuetan.

  1.– Azpiatal honetan xedatutakoa aplikatuko da trukaketa-kasuetan ere, baldin eta hurrengo inguruabarretatik bat gertatzen bada:

  a) Ondasun tronkala trukatzen edo subrogatzen denean ondasun ez-tronkalekin, edo, tronkalak izanda, lehenespenez eskuratzeko eskubidetik baztertuta dauden ondasunekin.

  b) Jasotako ondasunaren balioa, izatez, trukaketan emandako ondasun tronkalarena baino txikiagoa denean heren batean.

  2.– Titularrak ondasun tronkala besterentzen duenean bizi arteko errentaren bat edo mantenua lortzeko, orduan, eskubide hori egikaritzen duenak bermatu beharko du, gutxienez, pentsio hori ordaintzea edo harako laguntza ematea, besterentzailearen eta haren ezkontide edo bizikidearen bizitzak iraun bitartean.

 • 5/2015 Legea. 81. artikulua - tronkero ez diren hirugarrenei besterentzea

  81. artikulua.– Tronkero ez diren hirugarrenei besterentzea.

  Notarioaren aurreko agerraldiaren bidez, eta aho batez erabakia hartzen badute besterentzaileek, eta dei horretara lege bidez agertu diren tronkeroek, lehenespen-graduan ez daudenek barne, orduan, finka hirugarrenari besterendu ahalko zaio; besterentzea formalizatu beharko da, aurreko artikuluan agindu epean, alegia, urtebeteko epean.

 • 5/2015 Legea. 75. artikulua - finka bat baino gehiago besterentzea

  75. artikulua.– Finka bat baino gehiago besterentzea.

  Finka bat baino gehiago besterentzen badira, tronkeroak bere eskubidea egikaritu ahal izango du, bati edo batzuei begira, eta ez gainerakoei begira; baina, baserria besterentzen bada, orduan hori ustiapen-unitate gisa eskuratu beharko du, horri lotuta besterentzen diren lur guztiekin batera, nahiz eta Jabetza Erregistroan bananduta inskribaturik agertu.

 • 5/2015 Legea. 67. artikulua - tronkalitatearen hedapena

  67. artikulua.– Tronkalitatearen hedapena.

  1.– Beheranzko lerroan, senidetasun tronkala luzatzen da, gradu-mugarik gabe, 63.3 artikuluan xedatutakoa salbu.

  2.– Goranzkoan, senidetasun tronkala bukatzen da, onibarraren edukitza lehenengoz izan zuen aurrekoarengan.

  3.– Albokoan, senidetasun tronkala odoleko laugarren gradu zibileraino heltzen da, hori ere barne.

 • 5/2015 Legea. 80. artikulua - ondasun tronkalak besterentzeko askatasuna

  80. artikulua.– Ondasun tronkalak besterentzeko askatasuna.

  Senide tronkeroetatik batek ere ez badu bere burua aurkezten edo batek ere ez badu bere eskubidea gauzatzen, jabeak onibarra besterentzeko askatasuna izango du, kostu bidezko tituluetatik edozeinen bidez, eta berak askatasunez erabakitzen dituen prezio eta baldintzetan; horretarako epea urtebetekoa izango da, ediktuan aipatu epea muga-eguneratu denetik zenbatuta. Epe hori igarota, ezin izango du kostu bidezko besterentzerik gauzatu, beste dei bat egin gabe. Tronkeroak bere burua ez duela aurkeztu ulertuko da, baldin eta tronkero horrek azpiatal honetan aipatu epeetatik edozein iraungitzen uzten baditu.

 • 5/2015 Legea. 74. artikulua - eskubidearen mugapena hirigintzako sailkapenaren arabera

  74. artikulua.– Eskubidearen mugapena hirigintzako sailkapenaren arabera.

  Ez da lehenespenez eskuratzeko eskubiderik gertatuko, besterendutako finkak hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarri sektorizatuan badaude.

 • 5/2015 Legea. 76. artikulua - besterentzearen aurreko deia

  76. artikulua.– Besterentzearen aurreko deia.

  Norbaitek ondasun tronkalak besterendu nahi baditu, eta ondasun horiek foru-saka eskubidearen mendekoak badira, senide tronkeroei dei egingo die, notarioaren bidez.

  Deia aldarrikatuko da ediktuen bidez. Horiek artikulu honetan arauturikoaren arabera argitaratuko dira.

  Ediktuan ondorengoak adieraziko dira: besterentzea nork egin nahi duen eta horren nondik norakoak, besterendu nahi den finkarenak, horren eskuraketa-titulua nondik datorkion, katastroaren araberako balioa, horrelakorik baldin balego, eta besterentzea gauzatzeko aukeratutako notarioa, baita finkaren erregistroko inskripzio-ezaugarriak ere, halakoak balitu.

  Ediktua, edozelan ere, finka zein udal-mugartetan kokaturik egon eta udaletxeko iragarkietarako tokian emango da argitara.

  Deia notario-aktaren bidez adieraziko da. Horretarako, notarioak alkateari ediktua eskura eman edo jaso izanaren agiridun posta ziurtatuz igorri diezaioke, iragarkietarako tokian jarri eta hamabost egunez etenik gabe jendaurrean egon dadin. Jaso duenak hori horrela izan dela egiaztatuko du berak izenpetutako edo ediktuan beheko aldean onetsitako egiaztagiriz.

  Deia, halaber, zuzeneko notario-jakinarazpenaren bidez egin daiteke. Ediktuaren xehetasunak bilduko ditu horrek eta senide tronkero guztiei egingo zaie. Ondore horretarako, alboko senideei egindako jakinarazpenaren kasuan, ulertuko da jakinarazpen hori haien seme- alaba eta ondorengoei ere egin zaiela.

 • 5/2015 Legea. 68. artikulua - tronkalitatearen sortzea eta azkentzea

  68. artikulua.– Tronkalitatearen sortzea eta azkentzea.

  1.– Tronkalitatea sortzen da, Bizkaiko toki-auzotasun zibila edo Aramaio eta Laudio udal-mugarteetako toki-auzotasun zibila duen pertsonak onibarra eskuratzen duen unetik; eta, une horretatik aurrera, tronkalitatea hedatzen zaie pertsona horren ondorengo guztiei, lege honen 63.3 artikuluan ezarritakoa salbu.

  2.– Behin tronkalitatea eratuta, senide tronkeroek, euskal auzotasun zibila izan zein izan ez, euren lehenespen-eskubideari eusten diote, titularrak inter vivos nahiz mortis causa gauzatzen dituen xedatze-egintza guztietan.

  3.– Familian tronkalitatea azkentzen da, titularra hiltzean ez badago senide tronkerorik.

  Tronkalitatea azkentzen da, halaber, titularrak Bizkaiko toki-auzotasun zibila galtzen duen unean ez badago senide tronkerorik zuzeneko lerroan, ezta alboko lerroko bigarren eta hirugarren graduetan ere.

 • 5/2015 Legea. 79. artikulua - salerosketa-eskritura egilestea lehenespeneko senide tronkeroari

  79. artikulua.– Salerosketa-eskritura egilestea lehenespeneko senide tronkeroari.

  1.– Fidantzarekin aurre egingo zaie hura nork eman eta horrexen betebeharrei; pertsona hori ez bada agertzen eskrituraren egilespenera, eskualdatzaileak aukeran du finkatutako prezioan egilespena egin dadin eskatzea edo hark eskuraketan atzera egin duela ulertzea; besterentze-asmoa nork iragarri eta horrexen esku geratuko da fidantzaren zenbatekoa, kalte-ordain gisa eta hori beheratzeko aukeratik gabe. Eskualdaketa aukeratuz gero, prezioaren zati gisa hartuko da fidantza.

  2.– Atzera-egite kasuan, notarioak atzera-egite hori jakinaraziko die, hamar eguneko epean, fidantza eman eta horri eusten dioten senide tronkeroei, salmenta formalizatzeko eguna eta ordua adieraziz. Jakinarazpenaren eta formalizazio-dataren artean, gutxienez, hamabost egun igaro beharko dira, salbu eta jakinarazpena jaso dutenek beste tasazio bat eskatzen dutenean.

 • 5/2015 Legea. 66. artikulua - senide tronkeroak eta beraien arteko lehenespenak

  66. artikulua.– Senide tronkeroak eta beraien arteko lehenespenak.

  Senide tronkeroak dira, odolkidetasunez zein adopzio bidez:

  1.– Beheranzko zuzeneko lerroan, seme-alabak eta gainerako ondorengoak.

  2.– Goranzko zuzeneko lerroan, onibarra zein lerrotatik etorri eta lerro horretako aurrekoak, eskuraketa-titulua edozein izanik ere.

  Bi ezkontideek ezkontza bitartean eskuratutako onibarrei dagokienez, edo izatezko bikotekideek bikotearen indarraldian zehar eskuraturiko onibarrei dagokienez, tronkero dira bi ezkontideak edo izatezko bikotekide biak. Nahiz eta ondasun horiek seme-alabei edo ondorengoei eskualdatu, ezkontide edo izatezko bikotekide eskuratzaileek eusten diote goranzko lerroan tronkero izateari, ondorengo titularrarekin duten senidetasun-gradua edozein izanik ere.

  3.– Alboko lerroan, laugarren gradurainoko albokoak, betiere onibarra zein lerrotatik etorri eta lerro horretan.

 • 5/2015 Legea. 73. artikulua - lehenespena lerroan eta graduan

  73. artikulua.– Lehenespena lerroan eta graduan.

  Lerro bakoitzaren barruan, hurbileko senideak urrunekoa baztertzen du. Gradu bereko senideak bat baino gehiago izanik, guztiek ere lehenespenez eskuratzeko eskubidea egikaritu nahi badute, orduan, finkaren edukitza zein tronkerok izan eta horrexeri dagokio eskubidea. Halakorik izan ezean, eskuratzailea izendatuko da, notarioaren aurrean egindako zozketaren bidez.

 • 5/2015 Legea. 87. artikulua - eskubide horien lehenespena beste eskuratze-eskubide batzuen gainetik

  87. artikulua.– Eskubide horien lehenespena beste eskuratze-eskubide batzuen gainetik.

  Titulu honetan aitorturiko eskubideek lehenespena izango dute beste edozein eskuraketa-eskubideri begira, baita erregistroko hirugarrengotzari begira ere, baldin eta halakoa sortzen bada inskripzioa egin delako lehenespenez eskuratzeko eskubidea egikaritzeko epeetan zehar.

 • 5/2015 Legea. 83. artikulua - foru-saka

  83. artikulua.– Foru-saka.

  1.– Onibarra besterentzen bada aurretiaz deia egin gabe, 72.2 artikuluan zerrendaturiko edozein tronkerok foru-saka akzioa egikari dezake, besterentzearen deuseztasuna eta finkaren adjudikazioa eskatuz, azken hori finkaren beraren balorazio zuzenaren arabera. Tronkeroak epaiketa adierazle batean egikaritu beharko du eskubide hori, eta epaiketa hori sustatu beharko du, besterentzailearen aurka, eskuratzailearen aurka eta erregistroan besterentze hori egin eta harrezkeroko beste eskubide-titular guztien aurka, hiru hileko epean, Jabetza Erregistroan inskripzioa egin denetik zenbatuta, edo, inskripzioa egin ezik, besterentzearen berri izan duenetik zenbatuta.

  2.– Tronkeroak eskubide berbera izango du, baldin eta, foru-deiak egin arren, finka besterendu bada iragarritako prezio edo baldintzez bestekoetan.

  3.– Epaiak oniritzia ematen badio saka-akzioari, salmenta deuseza dela adieraziko du, eta demandatzailearen mesederako beste besterentze bat egitea aginduko du; epaiak berak finkatuko du zein prezio ordaindu behar duen demandatzaileak, horretarako, epaiketan bertan, alderdien arteko aurkakotasunean jardungo dela.

  4.– Behin epaia irmo izanda, demandatzaileak epai hori betearazteko akzioa egikaritzen badu, epaitegiaren zainpean utzi beharko du onibarraren balorazio gisa finkatutako prezioa; prezio horren gain, erosleak lehenespena izango du, saltzailearen beste edozein hartzekoduni begira, erosketaren prezioa eta horren korrituak kobratzeko. Behin jabariari buruzko inskripzioa deuseza dela adierazita, inskripzio horren ondorengo zamak baldin badaude Jabetza Erregistroan, eta zama horiek, epaiaren aginduz, ezereztu beharrekoak badira, orduan, zainpean utzitako prezioa, lehenengo eta behin, geroagoko hartzekodunen esku geratuko da. Inguruabar hori epailearen ebazpenean jaso beharko da.

  5.– Tronkero demandatzaileak eskatu behar du betearazpena, epaia irmoa denetik hiru hileko epean; behin epe hori igarota, aurkaratutako salmenta baliozkotuta geratuko da. Epaileak, betearazpena agintzeko unean, erabaki beharko du zainpean jarritako kopuruaren destinoa.

 • 5/2015 Legea. 62. artikulua - tronkalitatea

  62. artikulua.– Tronkalitatea.

  1.– Bizkaiko lur lauan, eta Arabako Aramaio eta Laudioko udal-mugarteetan, onibarren gaineko jabetza tronkala da. Tronkalitateak ondarearen familia-izaera babesten du.

  2.– Ondasun tronkalen jabeak horiek xedatu ahal ditu, bakarrik, senide tronkeroen eskubideak errespetatuz.

  3.– Xedatze-egintzek senide tronkeroen eskubideak urratzen badituzte, egintza horiek aurkaratu ahal izango dira, lege honetan ezarritako forma eta ondoreekin.

 • 5/2015 Legea. 70. artikulua - tronkalitatea eta nahitaezko oinordetza

  70. artikulua.– Tronkalitatea eta nahitaezko oinordetza.

  1.– Tronkalitate-eskubideak gailentzen dira, seniparteari begira.

  2.– Pertsona bera, aldi berean, oinordeko tronkeroa eta seniparteduna baldin bada, tronkero gisa dagozkion ondasunak haren seniparteari egotziko zaizkio.

  3.– Alargunaren edo bizirik dirauen izatezko bikotekidearen senipartea ondasun ez-tronkalekin ordainduko da, eta, halakorik ez dagoenean, eta orduan bakarrik, ondasun tronkaletara jo ahal izango da, beharrezkoa den kopuruan.

  4.– Ezin izango da ordezpen edo zamarik ezarri ondasun tronkalen gainean, lerro bereko beste senide tronkero baten mesederako ez bada.

  5.– Alargunari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari aitortutako eskubideek ez dute eraginik izango ondasun tronkalak ukitzeko ezintasunaren gainean; ez du ukiezintasun horren gainean eraginik izango, halaber, hari gozamen unibertsalaren gaineko legatua emateak.

  6.– Tronkeroek kommutatu ahal izango dute alargunari edo bizirik dirauen izatezko bikotekideari ondasun tronkaletan dagokion gozamena, 53. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz; horretarako, eskudiruzko kapitala emango diote, eta hark askatasunez xedatu ahal izango du kapital hori.

  7.– Kausatzailearen ondasun tronkalak zenbatuko dira, seniparte-kuota kalkulatzeko; eta ulertuko da ondasunok, lehenengo lekuan, senipartearen ordainketari egozten zaizkiola, testamentugileak beren-beregi kontrakoa xedatu ezik.

  8.– Kausatzailearen zorrak ordainduko dira ondasun higigarrien eta ondasun higiezin ez-tronkalen zenbatekoarekin; eta batzuk eta besteak nahikoa ez badira, eta orduan bakarrik, lerro bakoitzeko ondasun tronkalek izango dute erantzukizuna, bakoitzaren zenbatekoaren arabera.

 • 5/2015 Legea. 78. artikulua - oinibarraren balorazioa

  78. artikulua.– Oinibarraren balorazioa.

  1.– Notarioak alderdiei dei egingo die, alderdiok, aurreko artikuluan aipatu epea muga-eguneratu eta hurrengo hogei egun baliodunetan, peritua izenda dezaten; peritu horrek finka baloratu beharko du. Alderdiak ados jartzen ez badira, bakoitzak peritu bana izendatuko du, eta, hirugarren peritua izendatzeko, notarioaren aurrean zakuan sartuko dira lau perituren izenak. Notarioak berak izendatuko ditu lau horiek, finken izaera kontuan hartuta, finka horiek bide judizialean baloratzeko baimena duten perituen artean. Behin izenak zakuan sartuta, zozketa bidez izendatuko da lau horietatik bat. Notarioak perituei epea jarriko die, tasazioa egin dezaten; epe hori ezingo da izan hogei egunetik gorakoa.

  Perituek finkatutako prezioa alderdientzat loteslea izango da, eta alderdiok eskritura egiletsi beharko dute, tasazioaren emaitza haiei noiz jakinarazi eta hurrengo hamabost egunetan.

  Notarioak jarritako data horretan saltzailea ez bada agertzen, ulertuko da ados dagoela, tronkeroek zein peritu proposatu eta peritu horren izendapenarekin.

  2.– Tasazioa ez da beharrezkoa izango, baldin eta eskualdatzaileak eta lehenespeneko tronkero izendatuak, prezioa hitzartzen badute, eta, aldi berean, eskritura publikoa formalizatzen badute.

 • 5/2015 Legea. 65. artikulua - hiribilduak, hiria eta tronkalitatea

  65. artikulua.– Hiribilduak, hiria eta tronkalitatea.

  1.– Aipatu hiribilduen eta hiriaren lurraldearen barruan, tronkalitatea aginduzkoa izango da, bakarrik, lur lauari dagokion gunean; hiriek egindako planoetan dago mugatuta gune hori, eta Bizkaiko Batzar Nagusiek plano horiek onetsi zituzten, 1994ko maiatzaren 4ko erabakiaren bitartez.

  2.– Bizkaiko udalerrien mugetan administrazio-aldarazpenak gertatuz gero, horiek ez dute aldatuko ukitutako lurraldeetan aplikatu beharreko zuzenbide zibila.

 • 5/2015 Legea. 99. artikulua - baserria dohaineko tituluaren bidez eskualdatzean sartutako ondasuna

  99. artikulua.– Baserria dohaineko tituluaren bidez eskualdatzean sartutako ondasuna.

  Baserria eta bere lursailen eskualdaketan, dohaineko tituluaren bidez egiten denean, eta aurkakoa hitzartu ezean, aurreko artikuluetan zehaztutako multzoa barruratuko da.

 • 5/2015 Legea. 97. artikulua - baserria

  97. artikulua.– Baserria.

  Baserria, izatez, familiaren ustiategia da, nekazaritzaren arlokoa nahiz abeltzaintzaren arlokoa; ustiategi hori eratzen du landetxeak berak, eta, horrekin batera, osagai higigarri desberdinek, abelburuek, ustiatze-eskubideek, makineriak, instalazioek, eta, orobat, landa, lursail, baso edo mendi batek edo batzuek. Lursail edo landa horiek landetxearen ondoan egon daitezke edo horretatik aparte, eta, halakoak izendatzeko, baserriari dagozkion lurrak direla esan ohi da.

 • 5/2015 Legea. 98. artikulua - ondazilegiak

  98. artikulua.– Ondazilegiak.

  Baserriaren osagaietan, ondazilegiak diren lursailak barruraturik daudela ulertuko da.

 • 5/2015 Legea. 96. artikulua - baserriaren oinordetzaren antolaketa

  96. artikulua.– Baserriaren oinordetzaren antolaketa.

  Gipuzkoako lurralde historikoan, baserriaren gaineko oinordetza antolatzeko, lege honen arauak aplikatuko dira, betiere lurralde historiko horretako forma, erakunde eta printzipio tradizionalei egokituz.

 • 2/2003 Legea. 7. artikulua - adingabeak familian hartzea

  7. artikulua. Adingabeak familian hartzea.

  Bikotekideek, biek batera, indarrean dagoen legediaren arabera, adingabeak hartu ahal izango dituzte familian, ezkondutako bikoteen eskubide eta betebehar berdinekin.

 • 2/2003 Legea. 8. artikulua - adopzioa

  8. artikulua. Adopzioa.

  1.– Sexu bereko pertsonek osatutako bikoteko kideek, biek batera, adoptatu egin ahal izango dute, sexu desberdineko pertsonek osatutako bikoteen eta ezkondutako bikoteen eskubide eta betebehar berdinekin.

  2.– Bikoteko kide baten seme edo alaba biologikoak zein adopzio bidezkoak eskubidea dute bikoteko beste kideak adopta ditzan.

 • 2/2003 Legea. 18. artikulua - bikotea amaitzeko arrazoiak

  18. artikulua. Bikotea amaitzeko arrazoiak.

  Lege honetan aipatzen direnetarako, izatezko bikotea ondorengo arrazoiengatik joko da amaitutzat:

  a) Kide biak horretan ados jarri direlako.

  b) Bietako batek hala erabaki duelako, eta besteari egiaztatzeko moduan jakinarazi diolako.

  c) Bikotea osatzen dutenetako bat hil delako edo hildakotzat jo dutelako.

  d) Izatezko bikotea osatzen dutenak elkarrekin ezkondu direlako.

  e) Bikotea osatzen dutenetako bat ezkondu egin delako.

 • 2/2003 Legea. 6. artikulua - klausula orokorrak

  6. artikulua. Klausula orokorrak.

  Bikoteek, berariazko hitzarmen bat egin ezean, badute era orokor batez ezarritako klausulei heltzea. Klausula orokor horietan honako alderdi hauek egongo dira aurreikusita:

  1.– Etxebizitzari eusteko eta gastu erkideetarako egin beharreko ekarpenak, baliabide ekonomikoak jarriz edo norberaren lanaren bidez. Gastu erkideetarako ekarpen izango dira etxeko lanak; orobat, beste bikotekidearen lanbide edo enpresan laguntza pertsonal edo profesionala ematea, ordaindu gabe edo behar bezala ordaindu gabe egiten denean; baita norberaren jarduera edo ondasunetatik datozen baliabideak ere, bakoitzaren diru-sarreren araberakoak, edo, bakoitzaren diru-sarrera horiek nahikoa ez badira, bakoitzaren ondarearen araberakoak. Ez dira gastu erkidetzat joko bikotekide bakoitzaren ondasunak aldezteak edo kudeatzeak eragindakoak, eta bikoteko kideren baten interes hutsekoak direnak ere ez, oro har. Bikotekideetako inork ezingo du ondasun erkideen gaineko bere eskubidea besterendu, kargapetu edo, oro har, eskubide horretaz xedatu, baldin eta horrek eskubide horren erabilera beste bikotekidearen baimenik gabe erabiltzeko aukera badakar.

  2.– Bikotea amaitzearen ondorioak, honako hauek zehaztuz:

  a) Behar bezalako mantenurako bikotekideren batek behar izan lezakeen aldizkako pentsioa, egoera hauetakoren bat gertatuz gero:

  1.– Bikotean elkartzeak diru-sarrerak eskuratzeko gaitasuna gutxitzea eragin izana pentsioa eskatzen duenari.

  2.– Bien artean izandako seme-alabak zaindu beharragatik lanean aritu ezina, edo eginkizun hori lanean aritzeko oztopo handia izatea.

  b) Ordainik jaso gabe edo behar besteko ordainik jaso gabe bikotearen etxebizitzarako edo beste bikotekidearentzako lan egin duen bikotekideak jaso beharko duen ordain ekonomikoa, baldin eta lan horrengatik bidegabeko aberastea eragin bada, bien ondareen artean desberdintasuna sortuz.

  c) Kideetako baten heriotzagatik edo heriotza-deklarazioarengatik bikote-harremana amaitzen denean, bizirik gelditzen den bikotekideak edukiko duen eskubidea etxeko arreoaren jabetzarako eta heriotzaren ondoko urtean zehar etxebizitza erkidea erabiltzeko, baldin eta bien artean elkarbizitza egon bazen eta nahitaezko oinordekoen seniparteari kalterik eragiten ez bazaio. Ez du eskubide hori izango izatezko bikote berria eratzen badu edo ezkondu egiten bada.

 • 2/2003 Legea. 2. artikulua - izatezko bikotearen kontzeptua eta aplikazio-eremua

  2. artikulua. Izatezko bikotearen kontzeptua eta aplikazio-eremua.

  1.– Lege hau aplikatzeko, izatezko bikotea da bi pertsonaren arteko elkartze askearen ondorioa; pertsona horiek adinez nagusi edo adingabeko emantzipatuak izan behar dute, gaitasun osoa izan behar dute, eta ezin dute euren artean lerro zuzeneko odol- edo adopzio-ahaidetasunik eduki, ez eta alboko lerroko bigarren mailako odol-ahaidetasunik ere. Harreman sexual edo afektiboa izan behar dute elkarren artean, eta berdin izango da pertsona horiek sexu berekoak edo desberdinekoak izatea. Gainera, bikoteko kideek, ez batak ez besteak, ezin dute ezkontza edo izatezko bikotearen bidezko loturarik izan beste inorekin ere.

  2.– Lege honetako xedapenak 3. artikuluan eta ondokoetan zehazten den eran eratutako izatezko bikoteei aplikatuko zaizkie. Horrela, bada, izena eman ahal izateko, bikotekideetako batek behintzat Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean eduki behar du egoitza, eta ez da begiratuko beste bikotekideak zer herritartasun duen.

 • 2/2003 Legea. 3. artikulua - eraketa eta egiaztapena

  3. artikulua. Eraketa eta egiaztapena.

  1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa sortuko da, eta hor izena ematen duten bikoteak legez eratu direla joko da; beraz, izena ematen ez duten bikoteei ez zaie lege hau aplikatuko.

  2.– Hala bikotearen eraketa, arau hauen xede dena, nola bikote-harremanaren eduki juridiko-patrimoniala Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroak emango duen ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dira.

  3.– Udal-erregistroak dituzten herrietan egiten diren izen-emateek eraketa-ondorio berbera izango dute, baldin eta izena ematerakoan lege honetan ezarritako eskakizunak bete badira; Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroak egiaztatuko du eskakizun horiek bete direnetz.

 • 2/2003 Legea. Lehenengo xedapen gehigarria - Lehenengoa xedapen gehigarria

  LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

  Euskal Autonomia Erkidegoan lege hau indarrean jarri aurretik onartutako lege eta araudi guztietan ezkontzari buruz egindako aipamenak izatezko bikoteei buruz egindakoak ere badirela joko da aurrerantzean.

 • 2/2003 Legea. Bigarren xedapen gehigarria - Bigarren xedapen gehigarria

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Lege honetan berariaz araututa ez dauden gai guztietan, izatezko bikoteak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoekin izan litzaketen harreman juridikoetan ezkontideekin parekaturik egongo dira, eta indarrean dauden arauak aplikatzeak eragin litzakeen mugak bakarrik izango dituzte.

 • 2/2003 Legea. Azken xedapenetatik lehena - Azken xedapenetatik lehena

  AZKEN XEDAPENETATIK LEHENA

  Sei hilabete igaro baino lehen, Eusko Jaurlaritzak behar diren erregelamenduzko xedapenak emango ditu lege honetan esaten dena betearazi eta garatzeko, nahiz eta lege edo foru-arau bidez garatzekoak diren arloak hala garatuko diren.

 • 2/2003 Legea. Azken xedapenetatik bigarrena - Azken xedapenetatik bigarrena

  AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

  Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

 • 2/2003 Legea. Lehenengo xedapen iragankorra - Xedapen iragankorra, lehena

  LEHEN XEDAPEN IRAGANKORRA

  Lege hau onartu aurretik osatutako izatezko bikoteei ere ezarriko zaie honetan esaten dena, baldin eta legean aipatzen diren baldintza guztiak betetzen badituzte. Horretarako, udal-erregistroek, aldez aurretik bikotekideek baimena ematen badute, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistrora izatezko bikote guztien zerrenda bidaliko dute, dituzten agiriekin batera, erregistroak izen-emateak baliozkoak diren edo ez egiazta dezan.

 • 2/2003 Legea. Bigarren xedapen iragankorra - Xedapen iragankorra, bigarrena

  BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA

  Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren araudia onartu bitartean, sortzen diren zalantzak lege honetan esaten denaren arabera argituko ditu erregistroak.

 • 2/2003 Legea. Xedapen indargabetzailea - Xedapen Indargabetzailea

  XEDAPEN INDARGABETZAILEA

  Indarrik gabe geratu dira lege honetan esaten denarekin bat ez datozen xedapen guztiak.

 • 2/2003 Legea. 19. artikulua - bikotea amaitzeak dituen ondorio eta betebeharrak

  19. artikulua. Bikotea amaitzeak dituen ondorio eta betebeharrak.

  1.– Izatezko bikotea amaitzen baldin bada, bi kideek, edo bi kideetako batek –erabakia bakarrarena baldin bada–, kasuan kasuko erregistroko izen-ematea bertan behera uzteko eskatu beharko dute. Ez kide batek ez besteak ezin izango du lege honen araberako beste bikoterik osatu, aldez aurrekoa bertan behera uzten ez baldin badu.

  2.– Erabat egiaztatuta baldin badago izatezko bikotea osatzen dutenetako bat edo biak hilda daudela, edo bietako bat edo biak ezkonduta, izen-ematea bertan behera utzi ahal izango du Administrazioak bere kabuz nahiz interesatuak eskatuta.

 • 2/2003 Legea. 12. artikulua - bitartekaritza

  12. artikulua. Bitartekaritza.

  Bikotea osatzen dutenak ados jartzen ez badira, familientzako bitartekaritzaz baliatu ahal izango da biek nahi baldin badute, aukera hori arautzen duen araudiarekin bat.

 • 2/2003 Legea. 1. artikulua - legearen helburua eta bereizkeriarik ez egiteko printzipioa

  1. artikulua. Legearen helburua eta bereizkeriarik ez egiteko printzipioa.

  1.– Lege honen helburua da izatezko bikotea eratzea erabakitzen duten pertsonei aplikatzeko lege-erregimena arautzea.

  2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren legedia interpretatu eta aplikatzerakoan, ezin izango da bereizkeriarik egin inoren aurka beraren familia-mota dela-eta; berdin izango da familia horren jatorria seme-alabatasuna, ezkontza edo bi pertsonaren arteko elkartze afektibo edo sexuala izatea, direla pertsona horiek sexu berekoak zein desberdinekoak.

 • 2/2003 Legea. 11. artikulua - funtzio publikoko erregimena

  11. artikulua. Funtzio publikoko erregimena.

  Izatezko bikotea osatzen duten pertsonak ezkontideak bezalakoak izango dira Euskal Funtzio Publikoaren Legean eta Euskadiko funtzionarioen estatutua arautzen duten arauetan esaten direnetarako, hain zuzen ere lizentzia, baimen, administrazio-egoera eta lanpostuak betetzeari dagokionez.

 • 2/2003 Legea. 10. artikulua - zerga-erregimena

  10. artikulua. Zerga-erregimena.

  Euskal Autonomia Erkidegoak dituen araugintzako eskumenen barruan, izatezko bikoteek ezkondutako bikoteek duten zerga-tratamendu bera izango dute.

 • 2/2003 Legea. 17. artikulua - laneko eta Gizarte Segurantzako erregimena

  17. artikulua. Laneko eta Gizarte Segurantzako erregimena.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, gizarte arloan dituen eskumenez baliatuta, egin beharrekoak egingo ditu lan arloko eta Gizarte Segurantzako arauak ezartzerakoan izatezko bikoteek eta ezkonduek eskubide-berdintasun osoa izan dezaten bai arlo publikoan bai pribatuan.

 • 2/2003 Legea. 16. artikulua - espetxeetako erregimena

  16. artikulua. Espetxeetako erregimena.

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, bere eskumenez baliatuta, egin beharrekoak egingo ditu izatezko bikoteek –sexu berekoak nahiz desberdinekoak izan– eta ezkondutako bikoteek berdintasunezko tratamendua izan dezaten Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako araudia ezartzerakoan.

 • 2/2003 Legea. 9. artikulua - oinordetza-erregimena

  9. artikulua. Oinordetza-erregimena.

  Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilaren uztailaren 1eko 3/1992 Legeak ezarritako ondorioetarako, izatezko bikoteak ezkondutako bikoteen parekotzat hartuko dira. Horrela, bada, oinordetza-erregimenari dagokionez, eta kasuan-kasuan aplikatzekoa den foru-zuzenbide zibilaren arabera:

  1.– Kideetako bat hiltzen denean bizirik irauten duenak ondasun erkide guztien gozamena eduki dezan hitzartu ahal izango dute.

  2.– Elkarren artean ondasun guztiez xedatu ahal izango dute agiri bakar batean, testamentu mankomunatu edo elkarrekikoaren bidez, eta biek ezeztatu edo aldatu egin ahal izango dute testamentu hori.

  3.– Testamentuan edo oinordetza-itunean, batak bestea eskuorde izendatu ahal izango du.

 • 2/2003 Legea. 4. artikulua - Izatezko Bikoteen Erregistroa

  4. artikulua. Izatezko Bikoteen Erregistroa.

  1.– Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa sortzen da, eta unean-unean haren kudeaketaren ardura duen sailaren menpean egongo da; erregistro horrek administrazio-erako kudeaketa izango du eta era deszentralizatuan jardungo da.

  2.– Erregistroaren xedea da izatezko bikoteen eratze- eta amaitze-deklarazioak jasotzea; bikoteak ezarri ahal izango dituen ekonomia- eta ondare-erregimena arautzeko hitzarmen eta itunak ere jasoko dira.

  3.– Izena emateko eskabidearekin batera, bikotekideek, izena emateko nahia adierazi ez ezik, 2.1 artikuluan ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu ere egin beharko dute; gainera, bikotearen bizilekua adierazi beharko dute.

  4.– Bikoteko kideetako edozeinek eskatuz gero, edo legezko interesa egiaztatzen duen edozeinek nahiz epaile eta auzitegiek eskatuz gero, erregistroak izen-ematearen ziurtagiria egin eta eman beharko du.

  5.– Egin dituzten izen-emateak jakinarazi beharko dizkiote udal-erregistroek Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroari, eta bikotekideek sinatutako hitzarmen eta itunak adierazi beharko dituzte jakinarazpen horietan; egindako izen-emateen bertan behera uzteak ere jakinarazi beharko dizkiote, bai eta horien aldaketak ere, bizilekuari edo hitzarmen edo itun arautzaileari eragiten badiote.

  6.– Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroa beste autonomia-erkidego batzuetan beraren antzeko direnekin koordinatu beharko da kasuan kasuko hitzarmenen bitartez.

  7.– Erregelamendu bidez ezarriko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren egitura eta jardunbidea.

 • 2/2003 Legea. 5. artikulua - bikotearen harremana eta ekonomiaerregimena arautzea

  5. artikulua. Bikotearen harremana eta ekonomia-erregimena arautzea.

  1.– Izatezko bikoteko kideek beren elkartzearen ondorio diren harreman pertsonal eta ondarezkoak arautu ahal izango dituzte agiri publiko edo pribatuaren bitartez, eta bakoitzaren eskubide eta betebeharrak zehaztuko dituzte hor, bai eta bikotea deseginez gero eman beharreko ordain ekonomikoak ere.

  2.– Ezingo da hitzartu izatezko bikotea aldi baterako eratzea, ez eta haren eraketa baldintzaren baten menpe ezarri ere. Administrazio publikoek ez dituzte erregistroan jasoko edozein bikotekideren oinarrizko eskubide eta askatasunak hautsi litzaketen itunak.

 • 2/2003 Legea. 14. artikulua - zaharrentzako egoitzak

  14. artikulua. Zaharrentzako egoitzak.

  Zaharrentzako egoitzek, nola publikoek hala pribatuek, ezkontzaz elkartutako bikoteei ematen zaien trataera bera emango diete izatezko bikoteei, bai egoitzetan sartu bai han bizi eta zerbitzuak baliatzeari dagokionez, gelak erabiltzea barne, bai eta egoitzako beste instalazio batzuk elkarrekin erabili ahal izateari eta egoitza erabili eta bertan egoteko beste edozein baldintzari dagokionez ere.

 • 2/2003 Legea. 13. artikulua - osasun-zerbitzuak

  13. artikulua. Osasun-zerbitzuak.

  Osasun-zerbitzuetan, izatezko bikotea osatzen dutenek osasunaren arloko araudiak ezkontideei eta senitartekoei aitortutako eskubide berak izango dituzte; era berean, eskubidea izango dute beren bikotekideen diagnostikoari, pronostikoari eta tratamendurako aukerei buruzko informazio ulergarria, osoa eta etengabea jasotzeko –ahoz eta idatziz–, baita organoak eman eta organook ateratzeari buruzko informazioa jasotzeko eta lekukotasuna adierazteko ere.

  Osasun arloko esku-hartzeren bat dela-eta gaixoaren aurretiazko baimen idatzia behar bada eta gaixo horrek erabakiak hartzeko gaitasunik ez badu, izatezko bikotea osatzen dutenek osasun arloko legediak euskal osasun publikoaren erabiltzaileen ezkontide eta senitartekoei aitortutako eskubide berak izango dituzte.

 • 2/2003 Legea. 15. artikulua - post mortem administrazio-izapideak

  15. artikulua. Post mortem administrazio-izapideak.

  Izatezko bikotea osatzen duten kideetakoren bat hil egiten baldin bada, beste kideak gorpua identifikatu, eskuratu, lur eman, hildakoaren objektuak jaso eta beharrezko diren gainerako izapide eta kudeaketa-lanetan parte hartu ahal izango du, ezkonduek egiten duten baldintza beretan.

 • 7/2015 Legea. 2. artikulua - aplikazio-eremua

  2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

  1.– Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremu osoan aplikatuko da, baldin eta, aplikatu beharreko legedi zibilean xedatutakoaren arabera, seme-alaben gainean guraso-agintea duen gurasoak edo aginte hori duten gurasoek euskal auzotasun zibila badaukate.

  2.– Gurasoetako batek euskal auzotasun zibila badauka eta besteak ez, euskal auzotasun zibila hartuko da aintzat, baldin eta bi gurasoek hori aukeratu badute ezkontzaren aurretik edo izatezko bikotea eratu aurretik egindako agiri kautoan.

  3.– Halako aukerarik egin ez bada, ezkontideek demanda aurkezteko unean duten ohiko bizileku erkidea hartuko da aintzat, edo, izatezko bikoteen kasuan, bikotea desegin aurre-aurreko bizilekua, baldin eta bizileku biak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan badaude.

 • 7/2015 Legea. 12. artikulua - etxebizitzaren eta etxeko horniduraren erabileraren esleipena

  12. artikulua.– Etxebizitzaren eta etxeko horniduraren erabileraren esleipena.

  1.– Akordiorik ez badago edo hark onespen judizialik ez badu, epaileak, familiaren etxebizitzaren, altzari eta tresnen eta etxebizitzan dagoen horniduraren erabilera esleitzerakoan, kontuan hartuko ditu seme-alaben interes gorenerako gehien komeni dena, bikotekideen premia-irizpideak eta etxebizitzaren titulartasuna.

  2.– Epaileak, lehentasunez, seme-alaba erkideen zaintza eta jagoletza duen gurasoari esleituko dio familiaren etxebizitzaren erabilera, hori baldin bada komenigarriena seme-alaben intereserako.

  3.– Epaileak familiaren etxebizitzaren erabilera esleitu ahalko dio bere seme-alaben zaintza eta jagoletza ez daukan bikotekideari, baldin eta beste etxebizitza bat lortzeko zailtasun handienak hark baditu objektiboki eta beste gurasoak adingabeen etxebizitza-beharra betetzeko nahikoa baliabide badu eta hori bateragarria bada haien interes gorenarekin.

  4.– Baldin eta seme-alaben zaintza eta jagoletza gurasoen artean partekatzen bada eta familiaren etxebizitzaren erabilera bi gurasoei esleitzen ez bazaie, txandaka balia dezaten, etxebizitza lortzeko objektiboki zailtasun handienak dituen gurasoari esleituko zaio, hori bateragarria bada seme-alaben interes gorenarekin.

  5.– Etxebizitzaren erabilera guraso bati esleitzen bazaio premia-arrazoiengatik, aldi baterako egin beharko da, gehienez ere bi urterako, eta epe batez luzatua izan daiteke, baldin eta esleipenaren arrazoiak mantentzen badira. Luzapena, gehienez ere, jarritako epea amaitu baino sei hilabete lehenago eskatu beharko da, eta, tramitazioari dagokionez, behin betiko neurriak aldatzeko ezarritako prozeduraz egin.

  Familiaren etxebizitzaren eta bertako horniduraren erabilera gurasoetako bati esleituz gero hari eman zaiolako seme-alaben zaintza eta jagoletza, esklusiboa nahiz partekatua, eta etxebizitza beste gurasoarena bada modu pribatiboan edo biena amankomunean, mantenua emateko betebeharrak dirauen bitartean soilik izango du berak erabilera.

  Nolanahi ere, erabilera-eskubide horren berrikuspen judiziala aldeak eskatu ahalko du, egoera garrantzitsu batzuk aldatu direlako. Berrikuspena eskatzeko eskubidea gehiegikeriaz edo fede gaiztoz erabiltzeak erantzukizun zibilak edo ondare-izaerakoak eragin ahalko ditu.

  6.– Familiaren etxebizitzaren erabilera esleitu ordez, epaileak bikotekide baten edo bien jabetzako beste etxebizitza batena esleitu ahalko du, baldin eta egokia bada etxebizitza-beharra betetzeko, bai seme-alaba adingabeena eta bai, kasua hori bada, behar handiena duen gurasoarena.

  7.– Etxebizitza gurasoetako bati esleituz gero, baldin eta hura bestearena bada modu pribatiboan edo biena amankomunean, beraren erabilera galtzeagatik konpentsazio bat ezarriko da adjudikazioa jaso ez duen guraso titular edo titularkidearen mesedetan, kontuan izanez antzeko etxebizitzak alokatzeagatik ordaindutako errentak eta bikotekideen ahalmen ekonomikoa.

  8.– Gurasoek jabetzaz bestelako titulu baten bidez baldin badaukate etxebizitza, tituluak xedatzen duenak mugatuta gelditzen dira haren erabilera-esleipen judizialaren ondoreak, legearen arabera.

  9.– Etxebizitzaren erabilera esleituz edo banatuz gero, etxebizitza eskuratzeagatik edo hobetzeagatik hartutako betebeharrak –barnean direlarik hipoteka-maileguak eta helburu horri lotutako aseguruak– aldeek ordaindu behar dituzte eraketa-tituluak xedatutakoarekin bat etorrita. Etxebizitzaren kontserbatze-, mantentze- eta konpontze-gastu ohikoak –barnean direlarik komunitatekoak eta hornigaietakoak– eta tributuak eta tasak edo urtero ordaindu beharreko zergak erabilera-eskubidearen onuradunak ordainduko ditu.

  10.– Familiaren etxebizitza uztera behartutako aldeak handik bere arropa, altzari eta tresnak, pertsonalak zein lanekoak, hartu ahalko ditu, jarritako zentzuzko epean, eta etxebizitzan geratuko diren gainerako ondasun, altzari eta tresna erkideen inbentarioa egingo da.

  11.– Erabilera-eskubidea azkentzeko zergatiak dira:

  a) Erabileraren onuradunaren heriotza.

  b) Bikotekideen edo aldeen artean itundutako zergatiak.

  c) Erabileraren onuradunaren egoera ekonomikoa hobetzea edo beste aldearen egoera ekonomikoa nabarmen okertzea, behar bezala justifikatuta, salbu kontrakoa itundu bada espresuki.

  d) Erabileraren onuraduna beste pertsona batekin ezkontzea edo ezkonduen antzeko bizimodua egitea, salbu kontrakoa itundu bada espresuki.

  e) Judizialki zaintzagatik esleitu bada, azkendu egingo da zaintzaren edo mantenua emateko betebeharraren bukaera edo etenagatik.

  f) Epaileak erabakitako aldi baterako esleipenean aurreikusitako epearen amaieragatik.

  12.– Aurreko paragrafoko c) eta d) kasuetan frogatu egin beharko da azkentzea eragin duen egitatea, neurriak aldatzeko prozeduraren bidez, eta gainerako kasuetan epaia betearaztearen bidez gauzatu ahalko da azkentzea.

  13.– Erabilera-eskubidea azkendutakoan, etxebizitzaren titularra den gurasoak haren edukitza berreskuratu ahalko du erabilera-eskubidea erabaki zuen epaia edo eskubide horren iraupen edo azkentzeari buruzko ebazpen irmoa betearaztean, eta eskatu ahalko du erabilera-eskubidea ezeztatzea, bidezkoa bada.

  14.– Familiaren etxebizitzaren eta bertako horniduraren erabilera euren titularra ez den onuradunari dagokionean, bi aldeen adostasuna edo, halakorik ezean, epailearen baimena behar da erabilera horretarako.

 • 7/2015 Legea. 5. artikulua - hitzarmen arauemailea

  5. artikulua.– Hitzarmen arauemailea.

  1.– Bi aldeek, ados direlarik edo bakoitzak bere aldetik, hitzarmen arauemailerako proposamen bat aurkeztu beharko diote epaileari banantze, dibortzio, deuseztasun edo guraso eta seme-alaben arteko neurrien prozedurarako demanda aurkeztean.

  2.– Hitzarmen arauemaileak honako puntu hauek jaso beharko ditu gutxienez:

  a) Gurasoek seme-alaben gaineko ahala batera erabiltzea, gurasoen ardura partekatu gisa, honako hauei buruzko akordioak barne:

  1) Seme-alaben heziketa, osasun, ongizate eta ohiko bizilekuari dagozkien alderdi guztiak eta adingabeentzat garrantzizkoak diren beste gai batzuk erabakitzeko eta partekatzeko modua.

  2) Seme-alaben zaintza eta jagoletzari eta haien zainketa, heziketa eta aisialdiari buruzko eginbeharrak betetzea.

  3) Guraso bakoitzarekin bizitzeko aldiak eta bizikide ez denarekiko egonaldi-, harreman- eta komunikazio-erregimena eta, beharrezko iritziz gero eta bidezkoa den neurrian, seme-alabek beren anai-arreba, aitona-amona edo beste ahaide eta hurbileko pertsona batzuekin izango duten harreman- eta komunikazio-erregimena, seme-alaben interesa kontuan hartuz.

  4) Seme-alaben bizilekua edo bizilekuak, erroldatze-ondoreetarako bizilekua zein izango den zehaztuz, zeinak urtean zehar denbora luzeenean bizikide duten gurasoarena izan beharko baitu lehentasunez.

  5) Adingabeak jasotzeko eta entregatzeko erregelak zaintza- eta jagoletza-aldaketetan, edo egonaldi-, harreman- eta komunikazio-erregimena gauzatzean.

  b) Familia-kargetan eta mantenuan –ohiko zein ezohiko beharrei dagokienez– izan beharreko partaidetza, bidezkoa denean, bai eta horren maiztasuna, ordaintzeko modua, eguneratzeko oinarriak, azkentzea eta bermeak ere hala dagokionean; arreta berezia jarriko da adingabeen beharretan, horiek guraso bakoitzarekin ematen duten denboran, gurasoen ahalmen ekonomikoan, familiaren etxebizitzaren erabileraz egindako esleipenean, familia-kargetako partaidetzan, halakorik badago, eta adingabeko seme-alaba erkideentzat ezarritako bizilekuan.

  c) Familiaren etxebizitzaren eta bertako horniduraren erabileraren esleipena, hala dagokionean, eta, halakorik badago, familian eskuarki erabili izan diren beste etxebizitzena, bikotekideetako batenak zein bestearenak izan etxebizitzak, behin betiko destinoa eman gabe daudenean betiere; orobat, esleipen horrek zenbat iraungo duen, noiz etengo den eta zer eragin izango duen familia-kargetan, mantenu-pentsioan eta desoreka ekonomikoagatiko pentsioan.

  d) Kode Zibileko 97. artikuluaren eta izatezko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legeko 5. artikuluaren araberakoa litzatekeen konpentsazio-pentsioa.

  3.– Hitzarmen arauemailerako proposamenak jaso ahalko ditu, auzibidera iritsi aurreko pauso bezala, familia-bitartekaritzara jotzeko aurreikuspena eta konpromisoa, hitzarmen arauemailearen beraren interpretazio edo betetzearen ondorioz sor daitezkeen arazoak elkarrizketaren bidetik konpontzeko.

  4.– Era berean, hitzarmen arauemailerako proposamenak jaso ahalko ditu ezkontzaren erregimen ekonomikoaren inbentarioa eta likidazioa, edo Euskadin izatezko bikoteak arautzeko maiatzaren 7ko 2/2003 Legeari jarraituz inskribatutako bikotearen itun arauemailean ezarritakoarenak, eta, halakorik balego, erkidego arrunt indibisoko ondasunen banaketa.

  5.– Elkarbizitza hausten denerako ituna dagoenean, han hitzartutakoa aplikatuko da, eta bertan aurreikusita ez dagoena osatu egin beharko da artikulu honetan xedatutakoaren arabera.

  6.– Hitzarmen arauemailea honako kasu hauetan alda daiteke:

  a) Aldeen adostasunagatik.

  b) Hitzarmen arauemailean bertan jasota dauden zergatien ondorioz.

  c) Aldeetako batek edo Fiskaltzak hala eskatuta, gerora funtsezko aldaketarik izan bada egoeran.

  d) Guraso-ahala batera erabiltzean ezarritako betebeharrak behin baino gehiagotan ez betez gero edo larriki hautsiz gero, justifikaziorik gabe.

  7.– Hitzarmen arauemaileak eta haren aldaketek eta azkentzeak ondoreak izango dituzte epaileak onesten dituenean, Fiskaltzari eta, hala badagokio, seme-alaba adingabeei entzunda.

  8.– Epaileak onetsiko du hitzarmen arauemailea, Fiskaltzari eta, hala badagokio, seme-alaba adingabeei entzunda, salbu eta seme-alabentzat kaltegarria denean, aldeetako batentzat kalte larria dakarrenean edo aginduzko arauen aurkakoa denean. Hitzarmen arauemailea ez bada bere osoan edo zati batean onesten, arrazoitu egin beharko da ezezko ebazpena eta aldeei hogei eguneko epea emango zaie onetsi ez diren alderdiei buruzko hitzarmen berri bat proposatzeko. Proposamen berria aurkeztuta, epaileak bidezko dena ebatziko du, aldeen proposamenak osatuz edo bere osoan edo zati batean ordeztuz.

  9.– Epaileak akordiorik ez dagoenean hartzen dituen neurriak, edo bikotekideek hitzartutakoak, aldatu ahalko dira judizialki edo epaileak onetsitako hitzarmen berri baten bidez, hala komeni denean seme-alaben behar berriengatik edo gurasoen egoeraren aldaketagatik.

  10.– Epaileak beharrezko berme erreal edo pertsonalak ezarri ahalko ditu hitzarmena bete dadin.

  11.– Aldeek seme-alabentzat proposatzen badute beste ahaide edo hurbileko pertsona batzuekiko harreman eta komunikaziorako erregimen bat, epaileak onetsi ahalko du, baldin eta, pertsona horiei entzunda, horiek ados badaude eta betiere seme-alaben intereserako bada.

 • 7/2015 Legea. 3. artikulua - eskubideak eta eginbeharrak

  3. artikulua.– Eskubideak eta eginbeharrak.

  1.– Lege honen 1. artikuluan adierazitako prozedurek ez dituzte salbuetsiko gurasoak beren seme-alabekiko betebeharretatik eta ez dizkiete kenduko dituzten eskubideak ere.

  2.– Adingabeei eragiten dien erabaki, ebazpen edo neurri oro haien intereserako eta onerako hartu beharko da. Epaileak, seme-alaba adingabeen jagoletza-erregimena, zainketa eta heziketa erabaki behar dituenean, Fiskaltzaren txostena lortu beharko du eta adingabeei entzun beharko die –ofizioz nahiz fiskalak edo aldeek edo adingabeak berak hala eskatuta– haien adinak eta heldutasunak pentsarazten dutenean badutela horretarako zentzutasun nahikoa eta beharrezkotzat jotzen denean, eta kasu guztietan baldin 12 urtetik gora badituzte.

  3.– Familia-harremanak arautzean, salbu eta adingabearen onerako aurkakoa komeni bada egoera larriren batzuengatik, seme-alaba adingabeek eskubidea izango dute gurasoekin modu erregularrean harreman zuzena edukitzeko eta bi gurasoek guraso-ahalaren titulartasunari eta erabilerari berez dagozkien erabakiak hartzean parte izan daitezen, ahal den kasu guztietan.

 • 7/2015 Legea. Azken xedapena - Azken xedapena

  AZKEN XEDAPENA

  Lege hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hiru hilabetera.

 • 7/2015 Legea. Xedapen iragankorra - Xedapen iragankorra

  XEDAPEN IRAGANKORRA

  Lege honetako arauak aplikatuko zaizkio berau indarrean sartu aurretik hartutako neurri judizialen eta hitzarmen arauemaileen berrikuspen judizialari, aldeetako batek edo Fiskaltzak eskatzen dutenean eta epaileak irizten dionean legean jasotako egoerak gertatzen direla.

 • 7/2015 Legea. 9. artikulua - seme-alaben zaintza eta jagoletza

  9. artikulua.– Seme-alaben zaintza eta jagoletza.

  1.– Guraso bakoitzak, bere aldetik edo bestearekin ados delarik, adingabeen intereserako, eskatu ahalko dio epaileari seme-alaba adingabe edo ezgaituen zaintza eta jagoletza era partekatuan edo haietako batek bakarrik gauzatzea. Eskaerarekin batera aurkeztu beharko da jagoletza garatzeko erregimenerako proposamen oinarritu bat, non elkarbizitza- eta harreman-aldiak zehaztuko baitira, bai eta jagoletza ez duen gurasoarekin eta, hala badagokio, gainerako ahaide eta hurbilekoekin komunikatzeko moduak ere.

  2.– Guraso bat jagoletza partekatuaren aurka egotea edo bi gurasoen arteko harremanak txarrak izatea ez da eragozpen eta arrazoi nahikoa izango jagoletza partekatua ez emateko adingabearen intereserako.

  3.– Epaileak jagoletza partekatua erabakiko du, aldeak eskatzen duenean, baldin eta adingabeen interesaren kalterako ez bada, eta betiere honako alderdi hauek kontuan izanda:

  a) Gurasoek adingabeekiko harremanetan aurretik izan duten jokaera eta izan dituzten jarrera pertsonalak, eta adingabeek edo ezgaituek guraso bakoitzarekin duten lotura afektiboa.

  b) Seme-alaben kopurua.

  c) Seme-alaben adina.

  d) Seme-alabek adierazitako iritzia, betiere behar besteko zentzutasuna badute, eta 12 urtetik gorakoena kasu guztietan.

  e) Gurasoek seme-alabekiko eta elkarrekiko eginbeharrak betetzea, eta elkarrekiko errespetua beren arteko harremanetan; halaber, seme-alabek bi gurasoekin eta gainerako ahaide eta hurbilekoekin izan beharreko harremana bermatzeko jarrera.

  f) Artikulu honetako 4. paragrafoan aipatzen diren txostenen emaitza.

  g) Seme-alaben gizarte-, eskola- eta familia-loturak.

  h) Guraso bakoitzaren aukerak familia eta lana uztartzeko, baita guraso bakoitzaren jarrera, borondate eta inplikazioa ere bere eginbeharrak bere gain hartzeko.

  i) Haien ohiko bizilekuen kokagunea eta dituzten laguntzak.

  j) Gurasoen edo seme-alaben beste edozein egoera, elkarbizitza-erregimenerako garrantzitsua bada.

  4.– Beren erabakia hartu aurretik, aldeek txostenak aurkeztu ahalko dituzte, edo epaileak, ofizioz edo aldearen ekimenez, eskatu ahalko ditu, bai familia-bitartekaritza zerbitzuarenak, bai behar bezalako kualifikazioa duten aditu independenteen txosten mediko, sozial edo psikologikoak, guraso-ahala erabiltzeko moduaren eta adingabeen jagoletza-erregimenaren egokitasunari buruz, eta, hala badagokio, horien eta bizikide ez duten gurasoaren edo beste pertsona batzuen arteko egonaldi-, harreman- eta komunikazio-erregimenari buruz.

  5.– Jagoletza partekatua den kasuetan, epaileak bikotekide bakoitzaren eta seme-alaben arteko elkarbizitza-erregimen bat ezarriko du, familiaren egoerari egokitua, biei beren eskubideak erabiltzea eta betebeharrak betetzea bermatuko diena, berdintasunean.

  6.– Epaileak, adingabearen interes gorena bermatzeko beharrezko deritzonean eta txosten sozial, mediko, psikologiko eta bidezko diren gainerakoak ikusita, gurasoetako bati eman ahalko dio adingabearen zaintza eta jagoletza. Kasu horretan, beste gurasoarekiko komunikazio-, egonaldi- edo bisita-erregimen bat ezarri ahalko du, guraso eta seme-alaben arteko harremanak eta, hala denean, familia zabalarekikoak bermatuko dituena.

  7.– Aurreko txostenek justifikatzen duten egoeretan salbu, ez da hartuko anai-arrebak bereiztea dakarren soluziorik.

 • 7/2015 Legea. 6. artikulua - familia-bitartekaritza

  6. artikulua.– Familia-bitartekaritza.

  1.– Gurasoek familia-bitartekaritzara bideratu ahalko dituzte beren borondatez elkarren arteko desadostasunak, jagoletza-erregimenari buruzko akordio bat lortzeko, besteak beste. Familia-bitartekaritzara jotzea nahitaezkoa izango da akzio judizialak aurkeztu aurretik baldin eta espresuki hala itundu bazen hausturaren aurretik.

  2.– Behin prozesua hasita, epaileak, bere ekimenez edo aldeetako batek eskatuta, eta horien arteko akordioa errazteko, bitartekaritza judizialeko informazio-saio batera joanarazi ahalko ditu horiek, informazioa jaso dezaten neurri horietaz eta bitartekaritzaren funtzionamenduaz eta onurez. Saio horretan, aldeek bitartekariari jakinarazi ahalko diote bitartekaritza-prozesuarekin jarraitzeko erabakia edo kontrakoa.

  3.– Prozedura judiziala hasita, gurasoek, elkarrekin ados direlarik, edozein unetan eskatu ahalko diote epaileari hura eteteko, familia-bitartekaritzara jotzearren, eta horretarako beharrezko den denbora erabakiko da. Prozedura judizialari berrekingo zaio aldeetako batek eskatzen badu edo bitartekaritzan akordioa lortzen bada.

  4.– Bitartekaritzan lortutako akordioak eraginkorrak izateko, epaileak onetsi beharko ditu, lege honen 5.8 artikuluak dioenari jarraituz.

 • 7/2015 Legea. 7. artikulua - neurri judizialak

  7. artikulua.– Neurri judizialak.

  1.– Aldeen arteko akordiorik ez badago, epaileak erabakiko ditu lege honetan aipatzen diren elkarbizitzaren hausturaren ondoko familia-harremanak arautu beharko dituzten neurriak, kontuan hartuta hurrengo artikuluetan ezartzen diren irizpideak.

  2.– Neurri horien helburuak izango dira:

  a) Guraso-ahala bi gurasoek erabiltzen dutela bermatzea.

  b) Mantenua ematen dela ziurtatzea eta seme-alaben etorkizuneko beharrak hornitzea.

  c) Bermatzea bere hartan dirauela seme-alaba adingabeek guraso bakoitzarekin eta, halakorik badago, anai-arrebekin duten loturak, bai eta, hala badagokio, gainerako ahaide eta hurbileko pertsonekin dutenak.

  d) Seme-alabei nahasmendu kaltegarririk ez eragitea.

  3.– Epaileak beharrezko berme erreal edo pertsonalak ezarri ahalko ditu hartzen dituen neurriak betetzen direla ziurtatzeko.

  4.– Judizialki onetsitako edo erabakitako neurriak larriki hausteak edo behin baino gehiagotan ez betetzeak eragin ahalko du ezarritako erregimena aldatzea edo bete dadin exijitzea betearazpen judizialeko arauetan xedatutakoaren arabera.

  5.– Judizialki onetsitako edo erabakitako neurriak modu berean aldatu ahalko dira, gerora funtsezko aldaketarik gertatu bada neurri horiek hartzerakoan kontuan izandako egoeran.

 • 7/2015 Legea. 13. artikulua - aurretiko neurriak, behin-behinekoak edo garai berekoak eta behin betikoak, eta horiek aldatzea

  13. artikulua.– Aurretiko neurriak, behin-behinekoak edo garai berekoak eta behin betikoak, eta horiek aldatzea.

  1.– Aurretiko neurriak. Lege honen 1. artikuluan adierazitako prozeduretako bat eskatzeko asmoa duen aldeak eska ditzake, aldez aurretik, aurreko bi kapituluetan aipatzen diren ondore eta neurriak.

  Ondore eta neurri horiek iraungo dute, soilik, baldin eta erabaki osteko hogeita hamar eguneko epean demanda nagusia aurkezten bazaio eskumena duen epaileari.

  2.– Behin-behineko edo garai bereko neurriak. Lege honen 1. artikuluan aipatutako demanda onartzen delarik, elkarrekin bizi direlako presuntzioa eten egingo da legearen aplikazioz eta ezeztatuta geratuko dira aldeetako edozeinek besteari emandako adostasun eta ahalordeak.

  Epaileak, gainera, aldeetako edozeinen eskariz, behin-behineko neurri batzuk hartzea erabaki ahalko du, lege honetan ezarritako irizpideak erabiliz.

  3.– Behin betiko neurriak. Kapitulu honetan adierazitako ondore eta neurriak, betiere, prozesu nagusian ematen den epaikoez ordezten direnean bukatuko dira, edo prozesuari beste bide batetik amaiera ematen zaionean.

  4.– Neurriak aldatzea. Epaileak akordiorik ez dagoenean hartzen dituen neurriak, edo aldeek hitzartutakoak, judizialki edo hitzarmen berri baten bidez aldatu ahalko dira baldin eta funtsezko aldaketa gertatu bada egoeran.

 • 7/2015 Legea. 1. artikulua - xedea

  1. artikulua.– Xedea.

  1.– Lege honen xedea da familia-harremanak arautzea, horien sorburu honako prozedura hauek direnean:

  a) Deuseztasun, banantze edo dibortzioarenak eta izatezko bikoteen azkentzearena.

  b) Prozedura horietan hartutako neurrien aldaketarenak.

  c) Seme-alaba adingabeen zaintza eta jagoletzari buruzkoak bakarrik direnak.

  d) Seme-alaba erkideen izenean guraso batek bestearen aurka erreklamatutako mantenuari buruzkoak.

  Era berean, lege honen xedea da bermatzea, ohiz kanpoko egoeretan salbu, gurasoen eta haien seme-alaben arteko harreman jarraikiak eta horien eta beren anai-arreba, aitona-amona eta beste ahaide eta hurbileko pertsona batzuekin dituztenak.

  2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondoreetarako, gurasoen arteko akordioa erraztuko da familia-bitartekaritzaren bidez.

 • 7/2015 Legea. 4. artikulua - elkarbizitza hausten denerako itunak

  4. artikulua.– Elkarbizitza hausten denerako itunak.

  1.– Elkarbizitzaren haustura aurreikusten duten eta familia-harreman berriak arautzen dituzten itunak elkarbizitza horren aurretik edo bitartean egin ahalko dira.

  2.– Itun horiek hitzarmen arauemailerako aurreikusten den edukia izango dute, bere osoan edo zati batean.

  3.– Itun horiek, balioa izan dezaten, eskritura publikoan egin beharko dira eta ez dute ondorerik izango urtebeteko epean ezkondu ezean edo elkarbizitza hasi ezean.

  4.– Itunek, hausturaren ondoren sor daitezkeen gatazkak elkarrizketaren bidez konpontzeko helburuarekin, auzibidearen aurretik familia-bitartekaritzara jotzeko aurreikuspena eta konpromisoa jaso ahalko dituzte.

  5.– Itun horiek baliozkoak izango dira eta sinatzaile guztiek bete beharrekoak, baita hitzarmen arauemaile baten gutxieneko osagai guztiak ez badauzkate ere. Kasu horretan, adostutako puntuak bakarrik izango dira baliozkoak eta eraginkorrak.

  Aldez aurretik epaileak onetsitako itunak baino ez dira judizialki betearazi ahalko.

 • 7/2015 Legea. 8. artikulua - guraso-ahala

  8. artikulua.– Guraso-ahala.

  1.– Guraso-ahala bi gurasoek batera erabiliko dute edo bietako batek bestearen adostasun adierazi edo tazituarekin. Guraso-ahala haurren onerako eta intereserako erabiliko da beti.

  2.– Salbuespen gisa, epaileak seme-alaben onerako erabaki dezake guraso-ahala bikotekide batek erabiltzea osoki edo zati batean. Era berean, epaileak epai bidez erabaki dezake guraso-ahala kentzea prozesuan horretarako arrazoirik azaltzen denean.

 • 7/2015 Legea. 10. artikulua - mantenu-pentsioa, familia-kargak eta ezohiko gastuak

  10. artikulua.– Mantenu-pentsioa, familia-kargak eta ezohiko gastuak.

  1.– Epaileak erabakiko du, bidezko denean:

  a) Guraso bakoitzak familia-kargei aurre egiteko eta mantenu-pentsiorako ordaindu behar duen partea, seme-alaben beharrak betetzeko.

  b) Seme-alaben ezohiko beharrek eragindako gastuetarako ordaindu beharreko proportzioa.

  c) Aurrekoen maiztasuna, ordaintzeko modua eta eguneratzeko oinarriak.

  Era berean, komeni diren neurriak hartuko ditu, ziurtatzeko ezen prestazioak eraginkorrak direla eta seme-alaben unean uneko egoera ekonomikoen eta beharren araberakoak.

  2.– Ohiko gastu beharrezkotzat jo behar dira seme-alabek eskuarki behar dituztenak eta ziur aski sortuko direnak, baita gurasoek halakotzat hitzartzen dituzten beste guztiak ere.

  Aitzitik, ezohiko gastuak izango dira, artikulu honetan xedatutakoaren ondoreetarako, seme-alaben ezusteko eta ezin saihestuzko beharrek eragindakoak eta, betiere, osasun-sistema publikoak edo aseguru medikoak estaltzen ez dituen osasun-gastuak, baita seme-alabentzat komenigarri baina nahitaezko ez diren jardueretarako heziketa eta prestakuntzakoak, baldin eta horietaz adostasuna badago.

  Ez dira aurreko paragrafoetako ezeinetan bildutzat joko jarraikiak izan arren seme-alaben beharrei ez dagozkien baina haientzat egoki iritzitako borondatezko gastuak; kasu horretan, hala iritzi dien gurasoak ordainduko ditu bakarrik.

  3.– Ohiko gastuengatik dagokion mantenua kalkulatzeko, kontuan izango dira seme-alaben beharrak, bikotekide bakoitzaren baliabide ekonomikoak, seme-alabak guraso bakoitzarekin egoten diren denbora, familiaren etxebizitzaren erabileraz egindako esleipena, seme-alabentzat ezarritako bizilekua eta familia-kargetako partaidetza, hala dagokionean.

  Seme-alaben ezohiko gastuak gurasoek ordainduko dituzte, proportzionalki, erabilgarri dituzten baliabide ekonomikoen arabera. Beharrezkoak ez diren borondatezko gastuak gurasoek lortutako akordioen arabera ordainduko dira, eta, akordiorik ezean, gastu horiek egitea erabaki duen gurasoak ordainduko ditu.

  4.– Familiaren etxean diru-sarrera propiorik ez duten seme-alaba adindun edo emantzipatuak bizi badira, epaileak, haiekin bizi den gurasoak hala eskatuta, ebazpen berean ezarriko du indarrean dagoen araudiaren arabera eman beharreko mantenua.

  Mantenu-pentsioa zuzenean esleitu ahalko zaie seme-alabei horiek adindunak direnean, dauden egoerak kontuan hartuta, hargatik eragotzi gabe seme-alaba horiek familia-kargei aurre egiten izan behar duten partaidetza.

  5.– Seme-alabei eman beharreko mantenua ordaintzeko betebeharra legez araututako kasuetan etengo da.

 • 7/2015 Legea. 11. artikulua - komunikazio- eta egonaldi-erregimena

  11. artikulua.– Komunikazio- eta egonaldi-erregimena.

  1.– Seme-alaba adingabe edo ezgaituak berekin ez dituen gurasoak orokorrean eskubidea izango du haiek bisitatzeko, haiekin komunikatzeko eta elkarrekin egoteko.

  2.– Epaileak erabakiko du eskubide hori erabiltzeko denbora, modua eta lekua, eta mugatu edo eten egin ahalko du egoera larriren batzuengatik hala komeni bada edo ebazpen judizialak ezarritako eginbeharrak larriki edo behin eta berriro bete gabe uzten badira.

  Era berean, epaileak erabaki ahalko du beste ahaide eta hurbileko batzuekin harremana izateko eskubidea, haiei entzun ondoren.

  3.– Hala ere, orokorrean ulertuko da ezin zaiola seme-alaben zaintza eta jagoletza esleitu, ez banakakoa ez partekatua, ez eta seme-alabekiko egonaldi-, harreman- eta komunikazio-erregimenik ere, guraso bati baldin eta epai irmoz zigor-kondena ezarri bazaio bikotekidearen edo bi gurasoekin bizi diren seme-alaben bizitzaren, osotasun fisikoaren, askatasunaren, osotasun moralaren edo sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurka atentatzeagatik egindako etxeko edo generoko indarkeria-delitu batengatik, harik eta erantzukizun penala azkentzen den arte.

  Alde horretatik, aipatu delituak egin izanaren zantzu oinarrituak kontuan hartuko ditu epaileak, inguruabar garrantzitsu gisa, aipatu erregimenari dagokionez lege honetan aurreikusitako neurriak ezartzeko edo aldatzeko, eta orobat kontuan eduki ahalko du, halakorik bada, ondoren etor litekeen absoluzio-ebazpena.

  4.– Salbuespen gisa, epaileak, seme-alaben interes gorena babesteko komenigarri iritziz gero, kontuan izanda arestiko irizpideak eta, bereziki, egindako delituaren garrantzia eta larritasuna, jarritako zigorraren izaera eta iraupena eta gurasoaren berrizkatura eta arriskutsutasuna, egonaldiko, harremaneko edo komunikazio hutseko erregimen bat ezarri ahalko du seme-alabei dagokienez.

  Behin erantzukizun penala azkenduta, epaileak, aldearen eskariz, ebaluatu beharko du ea bidezkoa den hartutako neurriak aldatzea aurreko irizpideak kontuan izanda.

  5.– Bi gurasoak aurretik aipatu diren kasuetako batean daudenean, epaileak seme-alaba adingabeen zaintza eta jagoletza emango die, hain zuzen, seme-alaba horiekiko harremana kontuan izanda beraren iritziz egokienak diren ahaide edo hurbilekoei; hala ere, salbuespenez, eta seme-alaben intereserako, kontuan hartuta egitateen garrantzia, zigorraren iraupena, berrizkatura eta gurasoen arriskutsutasuna, epaileak iritzi diezaioke gurasoei edo horietako bati eman behar zaiola. Halakorik ez dagoenean edo daudenak egokiak ez direnean, lurralde jakin bakoitzean adingabeak babesteko zeregina esleitua duten erakunde publikoek izango dute zaintza eta jagoletza.

  6.– Egonaldi-, harreman- eta komunikazio-erregimena erabakitzean, epaileak, bere ebazpena oinarritu ostean, bidezkoak diren kautelak jarriko ditu ezarritako erregimenak modu eraginkorrean gauza daitezen, anai-arrebak ez bereizten saiatuz.

Bibliografia: 376 emaitza

 • Abril Campoy, J.M.:  «El cómputo de los diez años de residencia para la adquisición de la vecindad civil» .  Revista Jurídica de Cataluña.   2001 , volumen 3 , pp. 799-822.
 • Alonso Arce, I. eta Aizpurua Ondaro, G.:  «Ámbito territorial de aplicación del Derecho civil foral de Bizkaia en las villas: en busca del Fuero» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 5 , pp. 81-99.
 • Alba Soto, L.:  «El poder testatorio» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno.  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 391-404.
 • Allende Salazar, A.:  «El dualismo en la legislación civil de Vizcaya» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1879 , tomo 54 , pp. 52-74.
 • Allende Salazar, A.:  «El dualismo en la legislación civil de Vizcaya» . / Introducción y comentario de Celaya Ibarra, A.  El Derecho civil de Vizcaya antes del Código Civil.  Bilbao:  Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia, Clásicos de Derecho vasco , 2007 , pp. 179-205.
 • Alonso Lambán, M.:  «Las formas testamentarias en las llamadas regiones forales» .  Temis.   1959 , núms. 5-6 , pp. 11-34 y 23-70.
 • Álvarez Rubio, J.J.:  «Los conflictos de leyes en la Ley vasca de 1 de julio de 1992» .  Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: jornadas de estudio.  Bilbao:  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Comisión de Bizkaia , 1999 , pp. 91-122.
 • Álvarez Rubio, J.J.:  «Una renovada dimensión de los conflictos internos: nuevos Estatutos de Autonomía y Desarrollo Normativo» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 21-51.
 • Amador Carrandi, A.:  «La vizcaínia originaria y la vecindad en Vizcaya» .  Zumárraga.   1952 , núm. extraordinario , pp. 58-62.
 • Ángel Yagüez, R. de:  «Informe sobre los efectos de la sentencia de separación y divorcio en el régimen económico del matrimonio de aforados vizcaínos» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1986 , núm. 28 , pp. 11-38.
 • Ángel Yagüez, R. de:  «La comunicación foral ante la disolución del matrimonio» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 329-348.
 • Ángel Yagüez, R. de:  «Troncalidad versus "derecho de adquisición forzosa" de la Ley de Arrendamientos Rústicos» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 376-392.
 • Ángel Yagüez, R. de:  «Troncalidad versus "derecho de adquisición forzosa" de la Ley de Arrendamientos Rústicos» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 299-316.
 • Angoitia Gorostiaga, V.El usufructo poderoso del Fuero de Ayala .  Vitoria-Gasteiz:  Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava , 1999 , 253 pp.
 • Galicia Aizpurua, G.H. eta Angoitia Gorostiaga, V.:  «Las legítimas y la libertad de disposición en la Ley del Derecho civil foral del País Vasco» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesorí­a Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 373-410.
 • Angoitia Gorostiaga, V.:  «Una aproximación al Fuero de Ayala» .  La tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos en conmemoración del 600 aniversario de la construcción de la Torre de Quejana(García Fernández, E., Coord.).  Vitoria-Gasteiz:  Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava , 2001 , pp. 311-327.
 • Angoitia Gorostiaga, V.:  «Álava ante la nueva Ley» .  Jornada hacia la primera Ley civil vasca.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 4 , pp. 91-99.
 • Araluce y Villar , J.M.:  «La ordenación familiar del caserío guipuzcoano, el derecho consuetudinario y el ordenamiento jurídico» .  Unidad, Diario de San Sebastián, días 24, 25 y 26 de junio de 1974.  .
 • Arechederra Aranzadi, L.I.:  «Testar a la navarra. Derecho consuetudinario guipuzcoano o descodificación» .  Revista Jurídica de Navarra.   1986 , núm. 1 , pp. 87-111.
 • Arechederra Aranzadi, L.I.:  «Testar a la navarra. Derecho consuetudinario guipuzcoano o descodificación» .  Revista de Derecho Notarial.   1987 , núms. 137-138 , pp. 7-50.
 • Arin Dorronsoro, J. de:  «Notas acerca del pastoreo tradicional en Ataun. II parte» .  Anuario de "Eusko-folklore" .  Donostia:  Grupo de Ciencias Naturales de Aranzadi , 1956 , Tomo 16 , pp. 77-124.
 • Arriola Arana, J.M.:  «La institución testamentaria de descendientes de grado ulterior en el Derecho vizcaíno» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1987 , núm. 39 , pp. 47-85.
 • Arriola Arana, J.M.:  «Las capitulaciones matrimoniales de los vizcaínos aforados» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1987 , núm. 35 , pp. 11-25.
 • Arriola Arana, J.M.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Propiedad troncal y patrimonio familiar"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 89-93.
 • Arriola Arana, J.M.:  «La sucesión forzosa en la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho civil foral del País Vasco» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 183-216.
 • Arriola Arana, J.M.:  «La sucesión forzosa en la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho civil foral del País Vasco» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 215-270.
 • Arzanegi Bareño, I.:  «Algunas cuestiones relativas a la liquidación del estado posesorio entre vendedor y comprador tras la estimación de una acción de saca foral» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2008 , núm. extraordinario 5 , pp. 57-71.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «Ideas sobre la delimitación del territorio para la aplicación del Fuero de Vizcaya» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 317-326.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «La comunicación foral de bienes y el régimen económico del matrimonio vizcaíno aforado» .  2º Congreso de la Abogacía Vasca. Vitoria 15-18 mayo´91.  Pamplona:  Aranzadi , 1991 , pp. 25-69.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «Mesa Redonda sobre el tema "Régimen económico-matrimonial y comunicación de bienes"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 299-306.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «Ondasunen Foru-komunikazioa eta Bizkaiko ezkontza foratuaren erregimen ekonomikoa» .  Euskal Abokatutzaren bigarren Batzarrea. Gasteiz 1991-V-15tik 18ra.  Pamplona:  Aranzadi , 1991 , 19-55 orr.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «Cinco cuestiones prácticas relativas al poder testatorio» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 119-148.
 • Arzanegui Sarricolea, J.M:  «La preterición intencional y el apartamiento en la legislación foral de Bizkaia» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2010 , núm. 19 , pp. 221-230.
 • Asúa González, C.I.:  «Dos temas de reflexión en torno al "testamento por comisario" de la Ley de Derecho civil foral del País Vasco» .  Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor José Luis Lacruz Berdejo.  Barcelona:  Bosch , 1992 , Volumen 2 , pp. 887-902.
 • Asúa González, C.I.Designación de sucesor a través de tercero .  Madrid:  Tecnos , 1992 , 141 pp.
 • Asúa González, C.I.:  «Situación actual y perspectivas de futuro del Derecho Sucesorio vasco» .  Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics.   2010 , volumen 2 , núm. 54 , pp. 203-214.
 • Atxabal Rada, A.:  «La fiscalidad del régimen económico de comunicación foral de bienes» .  Los regímenes económicos matrimoniales en los derechos civiles forales o especiales(Lledó Yagüe, F. y Ferrer Vanrell, M. P., Dirs.).  Madrid:  Dykinson , 2010 , pp. 301-326.
 • Atxabal Rada, A.:  «Exceso de adjudicación, comunicación foral de bienes y participación de la herencia» .  www.forulege.com.   2012 , 3 pp.
 • Atxabal Rada, A.:  «Exceso de adjudicación, comunicación foral de bienes y partición de la herencia» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2013 , núm. 23 , pp. 315-318.
 • Aurrekoetxea Aurrekoetxea, X.:  «Ámbito de aplicación del Derecho Civil Foral de Bizkaia. Comentarios sobre el Libro Primero, Título I, Capítulo I de la Ley 3/1992 del Parlamento Vasco. Segunda parte» .  Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   2002 , núm. 111 , pp. 28-31.
 • Aurrekoetxea Aurrekoetxea, X.:  «Bizkaiko Foru Zuzenbide Zibilaren aplikazio esparrua. Euskal Legebiltzarreko 3/1992ko Lehendabiziko Liburuaren, I Titulua, I kapituluaren iruzkina. Bigarren atala» .  Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   2002 , 111. zk. , 28-31 orr.
 • Aurrekoetxea Aurrekoetxea, X.:  «Las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ante el poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 187-217.
 • Aurrekoetxea Aurrekoetxea, X.:  «La dualidad legislativa en el municipio y villa de Bilbao» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2007 , núm. 14 , pp. 9-55.
 • Aurrekoetxea Aurrekoetxea, X.:  «Limitaciones a la libertad de testar en la Comunidad Autónoma del País Vasco» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2007 , núm. 12 , pp. 177-207.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Herri-lege gipuzkoarra egiturazko aukera» .  Euskal abokatutzaren bigarren Batzarrea. Gasteiz 1991-V-15tik 18ra.  Pamplona:  Aranzadi , 1991 , 5-18 orr.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Posibilidades de un Derecho civil guipuzcoano» .  2º Congreso de la Abogacía Vasca. Vitoria 15-18 mayo´91.  Pamplona:  Aranzadi , 1991 , pp. 5-24.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Una Ley justa y un merecido reconocimiento. Álvaro Navajas Laporte y el Derecho foral civil guipuzcoano» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 15-19.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Referencias a las peculiaridades de Guipúzcoa» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 243-245.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Referencias a las peculiaridades de Guipúzcoa» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 301-304.
 • Aycart Orbegozo, J.M:  «Visión histórica actual del Derecho consuetudinario guipuzcoano» .  Azpilcueta: Cuadernos de Derecho. Eusko Ikaskuntza, 1992, núm. 13.   1998 , pp. 35-44.
 • Banco Santander Central Hispano. Asesoría Jurídica del Negocio:  «Bizkaia eta Araba» .  Cuestiones sobre derechos Forales. Derecho de Sucesiones.   2000 , 201-224 orr.
 • Banco Santander Central Hispano. Asesoría Jurídica del Negocio:  «País Vasco» .  Cuestiones sobre derechos Forales. Derecho de Sucesiones.   2000 , pp. 177-198.
 • Barreda , E.:  «Notas sobre la aplicación territorial de la Compilación Foral» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 327-334.
 • Barreda , E.:  «La costumbre en el Derecho foral vizcaíno» .  Cuaderno de Sección. Derecho.  Donostia:  Eusko Ikaskuntza , 1985 , núm. 2 , pp. 55-64.
 • Barreda , E.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Propiedad troncal y patrimonio familiar"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 94-95.
 • Barrón Arniches, P. de:  «La legítima vizcaína: su confluencia con el principio de troncalidad» .  Estudios de Deusto.   1998 , volumen 46/1 , pp. 41-92.
 • Barruetabeña Zenekorta, M.:  «Norbere oinordetza antolatzeko ahalmenen ordezkaritza Euskal Herriko zuzenbide zibilean» .  Eleria.   2008 , 17. zk. , 5-18 orr.
 • Bayod López, M.C.:  «El art. 149.3 CE: La supletoriedad del Código Civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. (En particular el Derecho civil aragonés)» .  Revista de Derecho Civil Aragonés.   1999 , núm. 2 , pp. 75-125.
 • BCH. Asesoría Jurídica Comercial:  «Bizkaia eta Araba» .  Cuestiones sobre derechos forales. Derecho de familia.   1998 , 129-138 orr.
 • BCH. Asesoría Jurídica Comercial:  «Vizcaya y Álava» .  Cuestiones sobre derechos forales. Derecho de familia.   1998 , pp. 121-125.
 • Belausteguigoitia , J.:  «Los cónyuges A y B se nombran mutuamente herederos en testamento abierto, comprometiéndose á no variar esta disposición sin comunicárselo previamente. Muerto uno de los cónyuges se presenta un testamento cerrado posterior en el cual aparece nombrado heredero un sobrino del difunto. ¿Quién debe heredar, el sobrino ó el cónyuge sobreviviente?» .  Estudios de Deusto.   1918 , pp. 269 y ss.
 • Martínez-Simancas , J. eta Bercovitz Rodríguez-Cano, R.:  «La institución foral vizcaína de la troncalidad y el derecho de saca foral» .  Derechos Civiles de España.  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 277-319.
 • Bilbao , I.La costumbre como fuente de derecho en Vizcaya .  Reno (Nevada):  1979 .
 • Braga da Cruz , G.O diritio de troncalidade e o regime juridico do patrimônio familiar .  Braga:  Livraria Cruz , 1947 , 2 volúmenes .
 • Calduch Gargallo, M.:  «Los derechos sucesorios del viudo en Vizcaya y Ayala (I). El usufructo legal del viudo: naturaleza jurídica, requisitos y objeto» .  Estudios de Deusto.   2007 , volumen 55/1 , pp. 11-48.
 • Calduch Gargallo, M.:  «Los derechos sucesorios del viudo en Vizcaya y Ayala (II). La extinción del usufructo viudal legal. Otros derechos de usufructo a favor del viudo: el usufructo universal derivado del poder testatorio, el usufructo poderoso del Fuero de Ayala y el legado del usufructo universal» .  Estudios de Deusto.   2007 , volumen 55/2 , pp. 11-57.
 • Campos Hernández, M.:  «Legitimación activa de los reservatarios troncales» .  Revista General de Derecho.   1953 , núms. 103-104 , pp. 209-213.
 • Caño Moreno, J.:  «Problemas de la troncalidad» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno.  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 277-288.
 • Caño Moreno, J.:  «Troncalidad y conflictos de leyes» .  Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: jornadas de estudio.  Bilbao:  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Comisión de Bizkaia , 1999 , pp. 179-197.
 • Carballo Fidalgo, M.:  «La fiducia sucesoria de disposición en los ordenamientos forales. Especial consideración al «testamento por comisario» gallego» .  Actualidad Civil - Revista semanal técnico-jurídica de Derecho Privado.   2005 , tomo 1 , pp. 1413-1439.
 • Carreto Sánchez, A.:  «Las legítimas forales y la Constitución» .  Actualidad Civil. Revista semanal técnico-jurídica de Derecho Privado.   1987 , tomo 2 .
 • Castán Tobeñas, J.:  «La sucesión del cónyuge viudo y el problema de las legislaciones forales» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1914 , tomo 125 , pp. 267-281 y 428-442.
 • Castán Tobeñas, J.:  «La sucesión del cónyuge viudo y el problema de las legislaciones forales» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1915 , tomo 126 , pp. 24-39 y 246-270.
 • Castaños , S.:  «De la sucesión forzosa» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1860 , tomo 16 , pp. 33-44.
 • Castiella Rodríguez, J.J.:  «El testamento mancomunado, institución exportable al Código Civil» .  Revista Jurídica del Notariado.   2001 , núm. 39 , pp. 9-37.
 • Castillo Tamarit, V.J.:  «Venta de bienes inmuebles y poder testatorio en Vizcaya» .  Revista de Derecho Notarial.   1981 , núm. 111 , pp. 350-368.
 • Celaya Ibarra, A.:  «El régimen de bienes en el matrimonio vizcaíno» .  Estudios de Deusto.   1966 , volumen 14 , pp. 9-41.
 • Celaya Ibarra, A.:  «El testamento mancomunado» .  Estudios de Deusto.   1969 , volumen 17, fascículos 36-38 , pp. 175-200.
 • Celaya Ibarra, A.:  «El testamento por comisario» .  Anuario de Derecho Civil.   1972 , tomo 25, fascículo 3 , pp. 735-782.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La Toncalidad en Vizcaya» .  Anuario de Derecho Foral (separata).   1975 , vol. I , pp. 357-379.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La troncalidad en Vizcaya» .  Anuario de Derecho Foral.   1975 , pp. 357-379.
 • Celaya Ibarra, A.:  «El Derecho civil guipuzcoano. En recuerdo de Álvaro Navajas Laporte» .  Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.   1990 , tomo 46 , pp. 3-10.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Propiedad troncal y patrimonio familiar"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 84-89.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Propiedad troncal y patrimonio familiar, la troncalidad en Bizkaia» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  1991 , pp. 64-82.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Propiedad troncal y patrimonio familiar: la troncalidad en Bizkaia» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 47-63.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La vecindad civil en Vizcaya» .  Estudios de Deusto.   1994 , volumen 42/2 , pp. 77-128.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La vecindad civil en Vizcaya tras las últimas reformas» .  Revista de Derecho Privado.   1994 , tomo 78 , núm. Julio-Agosto , pp. 619-638.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La troncalidad en Vizcaya» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 128-166.
 • Celaya Ibarra, A.Aforados y no aforados en Bizkaia .  Bilbao:  Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) , 1995 , núm. 250 , 63 pp.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Guipúzcoa en la Ley vasca de Derecho civil foral» .  Azpilcueta. Cuadernos de Derecho.   Eusko Ikaskuntza , 1998 , núm. 12 , pp. 13-20.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Mesa redonda sobre "el Derecho de saca foral"» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2006 , núm. 11 , pp. 127-134.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Las legítimas» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2007 , núm. 12 , pp. 115-133.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Conflictos de leyes civiles» .  Jado. Boletí­n de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 7-20.
 • Celaya Ibarra, A.:  «Nuestra libertad de testar» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2010 , núm. 19 , pp. 7-16.
 • Celaya Ibarra, A.:  «La troncalidad» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2013 , núm. 23 , pp. 7-19.
 • Cerdá Gimeno, J.:  «Unas reflexiones acerca de la comparación de los regímenes económico-matrimoniales de Vizcaya y Baleares» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones Civiles Vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 195-297.
 • Cerdá Gimeno, J.:  «Unas reflexiones acerca de la comparación de los regímenes económico-matrimoniales de Vizcaya y Baleares» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 125-217.
 • Chalbaud y Errazquin , L.La troncalidad en el Fuero de Bizcaya. Sucesión troncal, llamamientos en las transmisiones onerosas .  Bilbao:  Tipografía de Sebastián de Amorrortu , 1898 , 1ª edición , 137 pp.
 • Chalbaud y Errazquin , L.:  «El derecho de reversión del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa ¿viene á consistir de algún modo una raíz de las que trata el Fuero de Vizcaya? Expropiado un pertenecido ¿constituye por sí raíz á parte del caserío?» .  Estudios de Deusto.   1918 , pp. 42 y ss.
 • Chalbaud y Errazquin , L.La troncalidad en el Fuero de Vizcaya . / Introducción de Chalbaud, J.  Bilbao:  Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia, Clásicos de Derecho vasco , 2005 , Edición facsímil de la edición de: Bilbao: Tipografía de Sebastián de Amorrortu, 1898 , 137 pp.
 • Cillán Apalategui, A.La comunidad foral de pastos en Guipúzcoa .  San Sebastián:  Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa , 1959 , 208 pp.
 • Corral García, E.:  «El derecho de reversión legal del artículo 812 del Código Civil: cuestiones suscitadas en la jurisprudencia más reciente» .  Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.   2001 , núm. 667 , pp. 2129-2142.
 • Corral García, E.Los derechos del cónyuge viudo en el Derecho civil común y autonómico .  Barcelona:  Editorial Bosch , 2007 , 277 pp.
 • Delgado Echeverría, J.:  «Propiedad troncal y patrimonio familiar» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 29-46.
 • Delgado Echeverría, J.:  «Propiedad troncal y patrimonio familiar» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones Civiles Vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 44-63.
 • Domínguez y Barros , J.:  «Inscripción de ventas de inmuebles sitos en Vizcaya, sin llamamientos forales» .  Revista de Derecho Privado.   1918 , tomo 5 , núm. 63 , pp. 360-363.
 • Domínguez y Barros , J.:  «El derecho prelativo de los arrendatarios en las ventas de las fincas rústicas que cultivan» .  Revista de Derecho Privado.   1931 , tomo 18 , núm. 216 , pp. 273-278.
 • Dubois , A:  «La troncalidad en las legislaciones forales. Navarra, Vizcaya» .  Nuestro Tiempo.   1912 , núm. 12 , pp. 135-141.
 • Echaide , S.:  «De la libre facultad de testar» .  Euskal Erria: Revista Bascongada.   1887 , núm. 17 , pp. 407-410.
 • EKAINInforme sobre la adopción del Derecho civil foral de Vizcaya para todo el termino municipal de Lekeitio .  Vitoria:  1992 , 50 pp.
 • Escagües Javierre, I.El Derecho hereditario en el Fuero de Vizcaya .  Bilbao:  Gráficas Ellacuria , 29 pp.
 • Esjavierría , J.M. de:  «El apartamiento en el Fuero y en la Compilación de Derecho civil de Vizcaya» .  Estudios de Deusto.   1959 , volumen 7 , núm. 14 , pp. 399-453.
 • Etxebarria Etxeita, I.J.:  «Comunicación relativa a la consulta a los vecinos regulada en el artículo 10.1 de la Ley 3/92 del Parlamento Vasco sobre Derecho civil foral del País Vasco» .  Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: jornadas de estudio.  Bilbao:  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. (Comisión de Bizkaia) , 1999 , pp. 393-397.
 • Fernández de Bilbao , J.:  «La necesidad del Apartamiento Expreso en Derecho Foral Vizcaíno» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 261-286.
 • Fernández de Bilbao , J.:  «Concurso de acreedores Vs. Comunicación foral de bienes» .  www.forulege.com:  2011 , 50 pp.
 • Fernández de Bilbao , J.:  «De la prohibición de intervención judicial en herencias» .   www.forulege.com , 2012 , 70 pp.
 • Fernández de Bilbao , J.:  «El régimen económico-matrimonial en la propuesta de ley civil vasca» .  www.forulege.com.   2012 , 84 pp.
 • Fernández de Bilbao , J.:  «El fenómeno urbanístico y la ley de Derecho Civil Foral del País Vasco» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2013 , núm. 23 , pp. 67-123.
 • Fernández-Hierro , M. eta Fernández-Hierro , M.:  «Panorama legislativo actual de la libertad de testar» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2010 , núm. 19 , pp. 17-80.
 • Fernández-Sancho Tahoces, A. S.:  «La sucesión en la empresa familiar vasca: el protocolo familiar y su publicidad registral» .  Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial.   2009 , núm. 23 , pp. 289-308.
 • Fernández Bilbao, J.M.:  «Ámbito territorial del Fuero y su posible ampliación» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 193-209.
 • Fernández Bilbao, J.M.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Régimen económico-matrimonial y comunicación de bienes"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 306-312.
 • Fernández Bilbao, J.M.:  «La responsabilidad por deudas de los cónyuges en la "Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco"» .  El Derecho Foral Vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , pp. 99-107.
 • Fernández Bilbao, J.M.:  «La responsabilidad por deudas de los cónyuges en la "Ley del Derecho civil foral del País Vasco"» .  El Derecho Foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 121-131.
 • Galicia Aizpurua, G.H.:  «Fuero Nuevo de Bizkaia: prórroga del poder testatorio como costumbre praeter legem. Competencia funcional para el conocimiento del recurso de casación. Derecho transitorio. Cambio de línea jurisprudencial. Comentario a la STS 12-3-2002» .  Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia.   2002 , pp. 935-954.
 • Galicia Aizpurua, G.H.Legítima y troncalidad. La sucesión forzosa en el Derecho de Bizkaia . / Prólogo de Gil Rodríguez, J.  Madrid-Barcelona:  Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. , 2002 , 218 pp.
 • Gil Rodríguez, J. eta Galicia Aizpurua, G.H.:  «Patrimonio y troncalidad» .  El patrimonio familiar, profesional y empresarial. Sus protocolos II(Garrido Melero, M. y Fugardo Estivill, J. M., Coords.).  Barcelona:  Bosch , 2005 , pp. 501-579.
 • Galicia Aizpurua, G.H.:  «Troncalidad» .  Auñamendi Eusko Entziklopedia.   2008 .
 • Galicia Aizpurua, G.H.:  «Testamento hil-buruko» .  Auñamendi Eusko Entziklopedia.   2009 .
 • Galicia Aizpurua, G.H.:  «Testamento por comisario» .  Auñamendi Eusko Entziklopedia.   2009 .
 • Galíndez Suárez, J.M.N. y M.L. Tierra de Ayala, su señorío y su Fuero .  Madrid:  1933 .
 • Galíndez Suárez, J.:  «Semejanzas entre los fueros de Ayala y de Vizcaya» .  Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.   1951 , tomo 7 , pp. 62-73.
 • Galíndez Suárez, J.La Tierra de Ayala y su Fuero .  Buenos Aires:  Editorial Vasca Ekin, S.R.L , 1957 , 210 pp.
 • Garaizabal Fontela, M.:  «Las escrituras de separación de bienes y la inmutabilidad del régimen económico matrimonial en el Derecho foral vizcaíno. Su calificación registral» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 355-365.
 • Garaizabal Fontela, M.:  «Las escrituras de separación de bienes y la inmutabilidad del régimen económico matrimonial en el Derecho foral vizcaíno. Su calificación registral» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1983 , núm. 13 , pp. 11-21.
 • García Alcalde, J.M.:  «El pertenecido en el artículo tercero de la Compilación Foral» .  Estudio de Deusto.   1964 , núm. 24 , pp. 371-380.
 • García Cantero, G.:  «La comunicación foral como régimen supletorio en la Ley del Parlamento Vasco» .  Revista Jurídica de Navarra.   1993 , núm. 16 , pp. 45-59.
 • Gavidia Sánchez, J.V.:  «Uniones libres y competencia legislativa de ciertas comunidades autónomas para desarrollar su propio Derecho civil» .  La ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía.   1999 , núm. 5 , pp. 1970-1978.
 • Gimeno Gómez-Lafuente, M.J.:  «Especialidades testamentarias: el poder testatorio» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 111-160.
 • Gimeno Gómez-Lafuente, M.J.:  «Especialidades testamentarias: el poder testatorio» .  El Derecho Foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 135-190.
 • Gimeno , J.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Libertad civil y Derecho sucesorio"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles Vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 142-144.
 • Goikoetxea Oleaga, L.:  «Derecho de Saca» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 397-418.
 • Goikoetxea Oleaga, L.:  «Derecho de saca» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 257-276.
 • Goikoetxea Oleaga, L.:  «El derecho de adquisición preferente por interés familiar en la zona surpirenaica» .  I Congrés d`História de la Família als Pireneus, 10-11 mayo 1991.  Andorra:  Centre de Trobada de les Cultures Pirinenques , 1992 , pp. 291-300.
 • Goikoetxea Oleaga, L.El derecho de saca en la Ley de Derecho civil foral del País Vasco .  Bilbao:  Tesis doctoral defendida en la Universidad de Deusto , 1996 .
 • Goikoetxea Oleaga, L.Saka eskubidea Euskal Herriko Foru zuzenbide zibileko Legean .   Deustuko Unibertsitatea , 1996 .
 • Manzano Malaxechevarría, J.R. eta Goikoetxea Oleaga, L.:  «Proceso de "opción" regulado en los artículos 10 y 11 de la LDCFPV» .  Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: jornadas de estudio.  Bilbao:  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Comisión de Bizkaia , 1999 , pp. 137-177.
 • Goikoetxea Oleaga, L.:  «Función social del Derecho de propiedad y carácter familiar del patrimonio en la vigente Ley 3/1992 de Derecho Civil Foral del País Vasco» .  Iura Vasconiae.   2005 , núm. 2 , pp. 359-393.
 • Urrutia Badiola, A. eta Goikoetxea Oleaga, L.El Derecho civil foral de Bizkaia. Vizcaíno de villa y vizcaíno aforado. La opción de las villas por el Derecho civil foral de Bizkaia .  Ejemplar mecanografiado:  s.f. , 45 pp.
 • Gómez de la Serna , P.:  «¿Cuál es la inteligencia y valor legal de las solemnidades prescritas en la Ley 1ª del Título XVII de los Fueros de Vizcaya respecto á la enajenación de bienes inmuebles?» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1866 , tomo 28 , pp. 79-80.
 • Gomeza Villa, J.I. eta Arrinda Albisu, D.La comunicación foral y su modificación o extinción constante matrimonio de los vizcaínos aforados .  Ejemplar mecanografiado. Bilbao:  1988 , 32 pp.
 • Gomeza Villa, J.I.:  «Limitaciones sucesorias (Reservas y reversiones)» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 217-242.
 • Gomeza Villa, J.I.:  «Limitaciones sucesorias (Reservas y reversiones)» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 271-299.
 • González San Sebastián , T.:  «La reversión legal de los bienes no troncales en la Ley 3/1992» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 5 , pp. 27-37.
 • González Carazo, J.L.:  «El poder testatorio y el testamento por comisario en el Derecho foral de Vizcaya» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 411-455.
 • Gorostidi , A.:  «Derecho foral de Guipúzcoa» .  Euskal Erria: Revista Bascongada.   1902 , núm. 47 , pp. 465-469.
 • Gorostiza Vicente, J.M.:  «El poder testatorio: un instrumento eficaz para la ordenación del patrimonio familiar» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 167-185.
 • Gorostiza Vicente, J.M.:  «La troncalidad en Bizkaia: una concepción original de propiedad colectiva familiar» .  Iura Vasconiae.   2005 , núm. 2 , pp. 333-358.
 • Gorostiza Vicente, J.M.:  «La vecindad civil vasca en el proyecto de Ley civil vasca de 2007» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 5 , pp. 49-55.
 • Gorostiza Vicente, J.M.:  «Troncalidad y conflictos de leyes en Bizkaia» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 211-218.
 • Gorostiza Vicente, J.M.:  «Estudio de la vigencia y valor actual de la troncalidad como limitación a la libertad de testar, en el desarrollo del Derecho Civil Vasco» .  Azpilcueta. Cuadernos de Derecho.   2010 , núm. 21 , pp. 7-53.
 • Goyoaga y Escario , J.L.:  «Disertación sobre la cuota usufructuaria del cónyuge viudo (I)» .  Estudios de Deusto.   1904 , núm. 1 , pp. 16-22.
 • Guerra Gimeno, I.:  «De la saca foral y demás derechos de adquisición preferente en el Fuero Civil de Bizkaia» .  Derechos Civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 321-339.
 • Helguera y del Portillo , P. de la:  «El estatuto personal en la compilación del Derecho civil de Vizcaya» .  Anuario de Derecho Civil.   1960 , tomo 13, fascículo 3 , pp. 943-950.
 • Hernández Hernández, J.:  «Actualización de la comunicación foral» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 349-368.
 • Hernández Hernández, J.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Régimen económico-matrimonial y comunicación de bienes"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 312-316.
 • Hernández Hernández, J.:  «Régimen de comunicación foral de bienes» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.   Editorial Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 71-98.
 • Hernández Hernández, J.:  «Régimen de comunicación foral de bienes» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 79-119.
 • Herrera Cuevas, E.J.:  «La comunicación de bienes del matrimonio vizcaíno aforado y los capítulos post-nunciales» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1987 , núm. 38 , pp. 37-58.
 • Herrera Cuevas, E.J.:  «Las fuentes del Derecho vizcaíno» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 145-192.
 • Imaz Zubiaur, L.:  «Oinordetza itunak Gipuzkoako Foru Zibilean (3/1999 Legea, azaroaren 26koa)» .  Eleria.   2001 , 8. zk. , 23-35 orr.
 • Imaz Zubiaur, L.La sucesión paccionada en el Derecho civil vasco . / Prólogo de Gil Rodríguez, J.  Madrid-Barcelona:  Colegio Notarial de Cataluña y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. , 2006 , 677 pp.
 • Imaz Zubiaur, L.:  «Oinordetza ituank euskal zuzenbide zibilean» .  Eleria.   2007 , 16. zk. , 35-43 orr.
 • Imaz Zubiaur, L.:  «Oinordetza-ituna» .  Auñamendi Eusko Entziklopedia.   2010 .
 • Imaz Zubiaur, L.:  «Pacto sucesorio» .  Auñamendi Eusko Entziklopedia.   2010 .
 • Iriarte Ángel, J.L.:  «La adquisición o recuperación de la nacionalidad española y el sometimiento al Fuero de Bizkaia» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 253-258.
 • Iriarte Ángel, J.L.:  «Conflictos de leyes internos. Notas fundamentales de la situación actual» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 53-94.
 • Juntas Generales de Bizkaia/Bizkaiko Batzar NagusiakAdopción por las villas y ciudad del Derecho civil foral de Bizkaia / Uribilduek eta uriak Bizkaiko Foru-zuzenbide zibila hartzeaz .  Dossier:  s.f. .
 • Karrera Egialde, M. M.:  «Euskal Herriko foru-zuzenbide zibilari buruzko legea: Gipuzkoaren egoera» .  Uztaro.   1995 , 14. zk. , 127-147 orr.
 • Karrera Egialde, M. M.Los arrendamientos rústicos históricos. Análisis a partir de la realidad guipuzcoana . / Prólogo de Gil Rodríguez, J.  Madrid-Barcelona:  Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. , 1998 , 583 pp.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «La comunidad o servidumbre universal de pastos en el Fuero civil de Guipúzcoa» .  Tratado de Servidumbres(Rebolledo Varela, A.L., Coord.).  Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi , 2002 , pp. 765-772.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «La servidumbre de paso en el Fuero civil de Vizcaya» .  Tratado de Servidumbres(Rebolledo Varela, A.L., Coord.).  Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi , 2002 , pp. 741-764.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «Limitaciones por utilidad pública o privada» .  Tratado de Servidumbres(Rebolledo Varela, A.L., Coord.).  Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi , 2002 , pp. 775-781.
 • Karrera Egialde, M. M.La propiedad separada del suelo y del vuelo: los terrenos ondazilegi . / Prólogo de Gil Rodríguez, J.  Donostia-San Sebastián:  Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa , 2002 , 140 pp.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «El acceso al Registro de la Propiedad de la propiedad separada rústica: referido a los terrenos ondazilegi guipuzcoanos» .  Libro-Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola.  Madrid:  Fundación Registral , 2006 , pp. 2571-2613.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «El derecho de adquisición preferente del arrendatario en la Ley de Derecho civil foral del País Vasco» .  La Notaria.   2006 , núms. 25-26 , pp. 72-120.
 • Karrera Egialde, M. M.:  «Baserria transmititzearen kasuistika Gipuzkoan» .  Eleria.   2008 , 17. zk. , 65-69 orr.
 • Karrera Egialde, M. M.Oinordetza Zuzenbidea .  Leioa:  Euskal Herriko Unibertsitatea. Argitalpen zerbitzua , 2008 , 388 orr.
 • Lander Fernández, N.:  «El régimen sucesorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco» .  Regímenes económico-matrimoniales y sucesiones(Gimeno y Gómez-Lafuente, J.L. y Rajoy Brey, E., Coords.).  Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi , 2008 , tomo 2 , pp. 1305-1356.
 • Larrazabal Basañez, S.:  «Comentario al artículo 10 de la Ley 3/1992 de 1 de julio, de Derecho civil foral» .  Jornadas sobre el estado de la cuestión del Derecho histórico de Euskal Herria.  San Sebastián:  Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria , 1996 , pp. 135-150.
 • Larrazabal Basañez, S.:  «El régimen jurídico de Derecho público de la cuadrilla de Ayala: pasado, presente y futuro» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2004 , núm. 4 , pp. 23-46.
 • Lezón Novoa, M.R.:  «Cuestiones que plantea el testamento por comisario regulado por el Fuero» .  Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.   1946 , núm. 216 , pp. 298-309.
 • Lezón Novoa, M.R.:  «Los llamamientos forales vizcaínos en los casos de venta de bienes raíces a parientes del vendedor (anterior a la Compilación vizcaína)» .  Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.   1951 , núm. 283 , pp. 932-937.
 • Lezón Novoa, M.R.:  «Las dos legislaciones civiles vigentes en Vizcaya» .  Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.   1963 , núm. 426 - 427 , pp. 796-810.
 • Lezón Novoa, M.R.:  «¿Puede ser nombrado heredero único el nieto viviendo el padre?» .  Boletín del Colegio Nacional de Registradores.   1975 .
 • Lezón Novoa, M.R.:  «El poder testatorio» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 369-374.
 • Lledó Yagüe, F.:  «Comentario a la Sentencia de 7 de abril de 1987» .  Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil.   1987 , núm. 13, ref. 350 , pp. 4453-4461.
 • Lledó Yagüe, F.:  «Disolución y liquidación del régimen económico de comunicación foral» .  Los regímenes económicos matrimoniales en los derechos civiles forales o especiales(Lledó Yagüe, F. y Ferrer Vanrell, M. P., Dirs.).  Madrid:  Dykinson , 2010 , pp. 287-299.
 • Lobera Revilla, A.:  «Bizkaiko biztanleen sailkapena Foruaren arabera» .  Bilbao: periódico municipal.   2002 , 164. zk. , 24. or.
 • López Azcona, A.:  «La ruptura de las parejas de hecho. Análisis comparado legislativo y jurisprudencial» .  Cuadernos de Aranzadi civil.  Navarra:  2002 , núm. 12 , 223 pp.
 • López Suárez, M. A.:  «El testamento mancomunado o de hermandad otorgado por cónyuges de distinta vecindad civil» .  Conflictos de leyes en el desarrollo del Derecho civil vasco: jornadas de estudio.  Bilbao:  Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (Comisión de Bizkaia) , 1999 , pp. 441-459.
 • Lorca Navarrete, A.M.:  «El procedimiento ante las juntas arbitrales del País Vasco en arrendamientos rústicos» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1984 , núm. 16 , pp. 67-76.
 • Lorca Navarrete, A.M.:  «Tratamiento procesal de las deudas y obligaciones afectas a los bienes comunicados: la tercería de dominio del cónyuge no deudor» .  Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.   1996 , tomo 8, cuaderno 3 , núm. septiembre , pp. 393-395.
 • Lorca Navarrete, A.M.:  «El cese de la comunicación foral de bienes por deudas y obligaciones contraídas por ambos cónyuges o por uso de ellos con o sin consentimiento del otro» .  Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.   1997 , tomo 9, cuaderno 2 , núm. mayo-agosto , pp. 247-255.
 • Lorca Navarrete, A.M.:  «Estudio de la situación de los bienes relictos desde que fallece el testador hasta que el cónyuge comisario, en la modalidad de Alkar poderoso, hace uso del poder testatorio» .  Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.   1997 , tomo 9, cuaderno 3 , núm. septiembre-diciembre , pp. 485-490.
 • Lorca Navarrete, A.M.:  «Incidencia de la nulidad matrimonial, la separación y el divorcio en la sucesión foral» .  Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje.   1997 , tomo 9, cuaderno 1 , núm. mayo , pp. 11-19.
 • Luca , La troncalidad en el Derecho vizcaínoTrabajo.  Ejemplar mecanografiado:  1990 , 63 pp.
 • Luna Serrano, A.:  «Proyecciones de la libertad de testar» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 128-141.
 • Luna Serrano, A.:  «Proyecciones de la libertad de testar» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 93-105.
 • Luna Serrano, A.:  «Proyecciones de la libertad de testar ( A propósito de la actualización del Derecho civil de Vizcaya)» .  Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor José Luis Lacruz Berdejo.  Barcelona:  Bosch , 1992 , volumen 1 , pp 549-561.
 • Luna Serrano, A.:  «La libertad de testar. Actualización del Derecho de Vizcaya» .  Revista Jurídica del Notariado.   2003 , pp. 549-561.
 • Magariños Blanco, V.:  «La libertad de testar» .  Revista de Derecho Privado.   2005 , tomo 85 , núm. Septiembre-Octubre , pp. 3-30.
 • Manterola , A.:  «Notas sobre la casa troncal-trongaletxea» .  Cuadernos de Sección: Antropología-Etnografía.   Eusko Ikaskuntza , 1987 , núm. 5 , pp. 243-251.
 • Manzano Malaxechevarría, J.R.:  «Los puntos de conexión en régimen de comunicación foral en la legislación vigente» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 219-229.
 • Martín de Retana , J.M.:  «Modos de otorgar testamento según el Código y según el Fuero» .  La Gran Enciclopedia Vasca.  Bilbao:  1966 , tomo 1 , pp. 629-638.
 • Martínez de Bedoya Buxens , C.:  «Los derechos sucesorios del cónyuge viudo en el Derecho vizcaíno» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).   1991 , pp. 433-440.
 • Martínez de Bedoya Buxens , C.:  «Derechos sucesorios del cónyuge viudo en el Derecho foral vizcaíno» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1998 , pp. 29-72.
 • Martínez de Bedoya Buxens , C.La situación del cónyuge viudo en el Derecho civil foral de Bizkaia .  Bilbao:   Colección de Textos Forales. Diputación Foral de Bizkaia / Universidad de Deusto , 1998 , 468 pp.
 • Martínez de Bedoya Buxens , C.:  «Estudio teórico y práctico del usufructo de participaciones de fondos de inversión acumulativos» .  Anuario de Derecho Civil.   2002 , volumen 55 , núm. 2 , pp. 659-711.
 • Martínez de Marigorta , A.:  «El fuero de Ayala: Una gran institución jurídica alavesa, casi olvidada» .  Vida vasca: su industria, comercio y costumbres.   1949 , pp. 47-48.
 • Martínez Llamazares, J.C. eta González San Sebastián , T.:  «La práctica actual del poder testatorio» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 89-117.
 • Martínez Llamazares, J.C.:  «La figura del comisario en el anteproyecto» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 5 , pp. 39-48.
 • Martínez Llamazares, J.C. eta González San Sebastián , T.:  «La troncalidad» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2007 , núm. 12 , pp. 135-157.
 • Martínez Llamazares, J.C.:  «Sucesiones y poder testatorio» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 199-209.
 • Martín Osante, L.C.El régimen económico matrimonial en el Derecho vizcaíno. La comunicación foral de bienes . / Prólogo de Gil Rodríguez, J.  Madrid:  Gobierno Vasco. Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social / Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. , 1996 , 839 pp.
 • Martín Osante, L.C.:  «El derecho civil foral en el país Vasco: la situación de Gipuzkoa» .  Euskonews & Media.   2000 , núm. 93 .
 • Seisdedos Muiño, A. eta Martín Osante, L.C.:  «La troncalidad y el régimen económico del matrimonio» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 235-275.
 • Miscelánea:  «¿Las minas son ó no bienes troncales dentro de la legislación foral de Vizcaya?» .  Euskal Erria: Revista Bascongada.   1882 , tomo 5 , p. 191.
 • Molino y Núñez , M.C. del:  «La legítima en el Derecho civil foral de Vizcaya y en el Derecho civil de Cataluña» .  Revista de Derecho Privado.   1993 , tomo 77 , núm. Abril , pp. 315-354.
 • Monasterio Aspiri, I.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Libertad civil y Derecho sucesorio"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 152-158.
 • Monasterio Aspiri, I.Los pactos sucesorios en el Derecho vizcaíno .  Bilbao:  Colección de Textos Forales. Diputación Foral de Vizcaya / Universidad de Deusto , 1994 , 668 pp.
 • Monasterio Aspiri, I.:  «Los pactos sucesorios en la Ley del Parlamento Vasco 9/1992, de 1 de julio» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 178-217.
 • Monasterio Aspiri, I.Contratos sobre bienes con ocasión del matrimonio: dote y pacto sucesorio en Bizkaia (1641-1785) .  Vitoria-Gasteiz:  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Colección de jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX) , 2005 , tomo 3, volumen 1 , 643 pp.
 • Monasterio Aspiri, I.:  «Pactos sucesorios y sucesión intestada» .  Jornada hacia la primera Ley civil vasca.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 4 , pp. 127-146.
 • Monasterio Aspiri, I.Contratos sobre bienes con ocasión del matrimonio. Dote y Pacto Sucesorio en Bizkaia (1788-1857) .  Vitoria-Gasteiz:  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Colección de jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX) , 2007 , tomo 3, volumen 2 , 566 pp.
 • Monasterio Aspiri, I.Régimen económico de Comunicación Foral de Bienes (1687-1859) .  Vitoria-Gasteiz:  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Colección de jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX) , 2009 , tomo4, volumen 1 , 657 pp.
 • Monasterio Aspiri, I.Régimen económico de Comunicación Foral de Bienes (1862-1870) .  Vitoria-Gasteiz:  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Colección de jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX) , 2009 , tomo 4, volumen 2 , 412 pp.
 • Monasterio Aspiri, I.Vecindad vizcaína (1630-1830). Selección de procesos sobre sociedades civiles (1782-1886) .  Vitoria-Gasteiz:  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Colección de jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX) , 2009 , tomo 5 , 546 pp.
 • Monje Balmaseda, O.:  «La comunicación foral de bienes constante matrimonio» .  Los regímenes económicos matrimoniales en los derechos civiles forales o especiales(Lledó Yagüe, F. y Ferrer Vanrell, M. P., Dirs.).  Madrid:  Dykinson , 2010 , pp. 253-286.
 • Mozos , J.L. de los:  «La legítima en el Derecho civil de Cataluña y en los Derechos forales de Vizcaya y Álava, después de las últimas reformas» .  Revista de Derecho Privado.   1993 , tomo 77 , núm. Octubre , pp. 891-905.
 • Navajas Laporte, A.La ordenación consuetudinaria del caserío en Guipúzcoa .  San Sebastián:  Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones , 1975 , 589 pp.
 • Navajas Laporte, A.:  «El Derecho guipuzcoano» .  Cultura Vasca.  Zarauz (Guipúzcoa):  Erein , 1977 , tomo 1 , pp. 311-323.
 • Navajas Laporte, A.:  «Ámbito territorial del Fuero y su posible ampliación» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 211-221.
 • Navajas Laporte, A.:  «Los ordenamientos jurídicos civiles en Guipúzcoa. Pasado, presente y futuro» .  Los derechos históricos Vascos. (II Congreso Mundial Vasco).  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1988 , pp. 171-190.
 • Navajas Laporte, A.:  «Los ordenamientos jurídicos civiles en Guipúzcoa: pasado, presente y futuro» .  Euskal eskubide historikoei buruzko Biltzarra.  Vitoria:  1988 , pp. 127-141.
 • Navajas Laporte, A.:  «Los ordenamientos jurídicos civiles en Guipúzcoa. Pasado, presente y futuro» .  Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los amigos del país.  Donostia-San Sebastián:  1989 , volumen 45, tomos 1-2 , pp. 3-24.
 • Navajas Laporte, A.:  «Ámbito territorial del Fuero y su posible ampliación» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 199-217.
 • Navajas Laporte, A.:  «El Derecho guipuzcoano» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 149-156.
 • Navajas Laporte, A.:  «Los ordenamientos jurídicos civiles en Guipúzcoa. Pasado, presente y futuro» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 249-262.
 • Navajas Laporte, A.:  «Organización jurídica de la familia campesina guipuzcoana» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 139-148.
 • Olazar , M.:  «Lege zarra (Forua) VII: Azken-naiak (Testamentuak)» .  Zer: bizkaitarrai bizkaieraz.   2001 , 268. zk. , 1. or.
 • Olazar , M.:  «Lege zarra (Forua) XXI: Ilburukoak eta ilburubakoak» .  Zer: bizkaitarrai bizkaieraz.   2004 , 293. zk. , 13-14 orr.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Herencia de los nietos con padres sobrevivientes, en la Compilación del Derecho civil de Vizcaya y Álava» .  Los derechos históricos vascos. (II Congreso Mundial vasco).  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1988 , pp. 253-259.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Libertad civil y Derecho sucesorio"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 144-152.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Testamentos "il buruko" y mancomunado» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 161-166.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Testamentos "il buruko" y mancomunado» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 191-196.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Usufructo del cónyuge viudo y 831 del Código Civil» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 159-165.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Presentación general de las sucesiones y específica de la intestada» .  Jornada hacia la primera Ley civil vasca.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 4 , pp. 101-103.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Sobre la sucesión intestada» .  Jornada el proyecto de Ley civil vasca: cuestiones prácticas.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 5 , pp. 73-79.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Sobre "vigencia y actualización de la troncalidad"» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , núm. 18 , pp. 231-237.
 • Oleaga y Echeverría , J.:  «Reflexiones sobre la planificación sucesoria y libertad de testar en el País Vasco» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2010 , núm. 19 , pp. 231-235.
 • Oleaga y Muguruza , N.:  «Mejora de los nietos» .  Estudios de Deusto.   1906 , pp. 81-92.
 • Oribe Mendizabal, A.:  «Visión panorámica de la planificación testamentaria en la Comunidad Autónoma Vasca» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2010 , núm. 19 , pp. 213-219.
 • Oribe Mendizabal, A.:  «Crónica de la X jornada sobre Derecho Civil Foral del País Vasco. Troncalidad y pactos sucesorios: práctica actual.» .  Jado. Boletí­n de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2013 , núm. 23 , pp. 309-313.
 • Ormaetxea , N.:  «Ilburuko edo testamentua» .  Eusko Gogoa.   1951 , 9-10 zk. , 42. or.
 • Ortega y Galindo de Salcedo , J.:  «Troncalidad, matrimonio y estructura familiar en Vizcaya a fines del siglo XX (comunicación)» .  II Congreso Mundial Vasco. Congreso de Historia de Euskal Herria.  Vitoria:  1987 , volumen 2 , pp. 245-276.
 • Pacheco Gallardo, M.:  «La troncalidad en el derecho foral de Vizcaya» .  Noticias Jurídicas.   2008 .
 • Para Martín, A.:  «Consideraciones sobre la posible supresión del principio de inmutabilidad del régimen económico conyugal del artículo 41 de la Compilación de Derecho civil foral de Vizcaya y Álava» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 349-353.
 • Permisan , M.:  «Charlas jurídicas. El caserío guipuzcoano» .  El Pueblo Vasco.  San Sebastián:  24, 27 y 29 de septiembre y 2 de octubre de 1929 .
 • Piedrabuena Molina, P.:  «La comunicación foral de bienes en Vizcaya» .  Derechos Civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , volumen 1 , pp. 341-372.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil dentro y fuera del Señorío de aquel nombre .  Bilbao:  Imprenta de M. Echevarria , 1895 , cuaderno primero , 71 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil dentro y fuera del Señorío de aquel nombre .  Bilbao:  Imprenta de M. Echevarria , 1895 , cuaderno segundo , 122 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil dentro y fuera del Señorío de aquel nombre .  Bilbao:  Imprenta y encuadernación de Andrés P. Cardenal , 1899 , 2ª edición , tomo 1 , 248 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo civil dentro y fuera del Señorío de aquel nombre .  Bilbao:  Imprenta y encuadernación de Andrés P. Cardenal , 1899 , 2ª edición , tomo 2 , 288 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laBase y formulario para calcular la cuota usufructuaria del cónyuge viudo y liquidar testamentarias .  Bilbao:  Imprenta y encuadernación de Emeterio Verdes Achirica , 1910 , 65 pp.
 • Plaza Salazar, C. de la:  «Duplicidad de leyes civiles en los municipios de Vizcaya» .  Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya.   1911 , núm. 3 , pp. 7-22.
 • Plaza Salazar, C. de la:  «El testamento por comisario según fuero de Vizcaya» .  Boletín de la Comisión de Monumentos de Vizcaya.   1911 , núm. 3 , pp. 43-49.
 • Plaza Salazar, C. de laDuplicidad de leyes civiles en los municipios de Vizcaya .  Bilbao:  Imprenta y Encuadernación de la Casa de Misericordia , 1912 , 34 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos a Fuero de Vizcaya en lo civil . / Introducción y edición de Celaya Ibarra, A.  Bilbao:  Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia, Clásicos de Derecho vasco , 2006 , Edición facsímil de la segunda edición de: Bilbao: Imprenta y encuadernación de Andrés P. - Cardenal,1899 , tomo 1 , 250 pp.
 • Plaza Salazar, C. de laTerritorios sometidos a Fuero de Vizcaya en lo civil . / Introducción y edición de Celaya Ibarra, A.  Bilbao:  Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia, Clásicos de Derecho vasco , 2006 , Edición facsímil de la segunda edición de: Bilbao: Imprenta y encuadernación de Andrés P. - Cardenal,1899 , tomo 2 , 288 pp.
 • Puig Ferriol, L.:  «Breves consideraciones en torno a un aspecto de la institución que se regula en la compilación del Derecho Civil de Vizcaya y Álava con la denominación de "Testamento por comisario"» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 375-382.
 • Rams Albesa, J.:  «Libertad civil, libertad de testar (notas para su formulación)» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 75-92.
 • Rams Albesa, J.:  «Libertad civil, libertad de testar (notas para su formulación)» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 108-127.
 • Rams Albesa, J.:  «Libertad civil, libertad de testar (notas para su formulación)» .  Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor José Luis Lacruz Berdejo.  Barcelona:  Bosch , 1992 , volumen 1 , pp. 695-712.
 • Reglero Campos, L.:  «El pacto comisario» .  Actualidad Civil.   2007 , núm. 1 , pp. 1907-1938.
 • Rueda Díaz de Rábago , M.M.:  «El Fuero de Ayala» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 167-177.
 • Rueda Díaz de Rábago , M.M.:  «El Fuero de Ayala» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 197-209.
 • Ruiz Carazo, A.:  «Los pactos sucesorios en el Derecho civil de Vizcaya» .  Derechos Civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 457-472.
 • Ruiz Ferreiro, A.:  «Parejas de hecho y conflictos de Leyes internos.» .  Estudios de Deusto.   2002 , volumen 50/1 , pp. 141-172.
 • Ruiz Piñero, F.:  «Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 7 de enero del 2005» .  Boletín de la Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia Aldizkaria.   2005 , núm. 5 , pp. 81-86.
 • Ruiz , S.:  «¿Admite el Fuero de Vizcaya el Derecho de representación en la línea recta descendiente?» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1921 , núm. 139 , pp. 343 y 366.
 • S.P.:  «Apuntes sobre las limitaciones que según fuero de Vizcaya tiene la facultad de disponer de los bienes raíces de Infanzonado» .  Revista General de Legislación y Jurisprudencia.   1882 , tomo 62 , pp. 431-441.
 • S.P.:  «La troncalidad en Bizcaya» .  Euskal Erria: Revista Bascongada.   1890 , tomo 23 , pp. 539-541.
 • S.P.:  «La troncalidad en Bizcaya, estudio jurídico» .  Euskal Erria: Revista Bascongada.   1891 , tomo 24 , pp. 22-29.
 • Salazar , J. J.:  «Fuero de Ayala - Aiarako Forua» .  www.forulege.com.   2013 , 23 pp.
 • Salinas Quijada, F.Estudio comparativo del Derecho ayalés y navarro .  Vitoria:  Diputación Foral de Álava , 1983 , 249 pp.
 • San Martin Larrinoa , B.:  «La saca foral en el Derecho civil foral de Bizkaia» .  Boletín informativo del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1994 , núm. 48 , pp. 10-13.
 • San Martin Larrinoa , B.:  «La saca foral en el Derecho civil foral de Bizkaia» .  Boletín informativo del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1994 , núm. 47 , pp. 12-14.
 • Sánchez de la Torre , A.Dos aspectos del Derecho Vizcaíno, la troncalidad y la legítima .  Bilbao:  Imprenta Amado , 1950 , 34 pp.
 • Sánchez de la Torre , A.:  «El párrafo 3º del artículo 10 del Código Civil y los abintestatos de los vizcaínos, según la Sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de diciembre de 1953» .  Estudios de Deusto.   1957 , núm. 10 , pp. 473-488.
 • Sánchez de la Torre , A.:  «El párrafo 3º del artículo 10 del Código Civil y los abintestatos vizcaínos, según la sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de diciembre de 1953» .  Revista "Las Ciencias".  Madrid:  1958 , tomo 23 , núm. 1 , pp. 81-94.
 • Sánchez de la Torre , A.:  «Los problemas de la sucesión abintestato en el Derecho Foral de Vizcaya. (Comentario a la sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de diciembre de 1953)» .  Revista de Derecho Español y Americano.   1958 , núm. 15 , pp. 481-495.
 • Sánchez de la Torre , A.:  «Régimen jurídico de la legítima vizcaína» .  Estudios de Deusto.   1958 , volumen 6 , núm. 12 , pp. 411-439.
 • Sánchez de la Torre , A.:  «Variabilidad e intangibilidad de la legítima vizcaína: Ley 7, Título XXI del Fuero» .  Estudios de Deusto.   1958 , núm. 11 , pp. 113-146.
 • Sánchez Cabrera, L.:  «El régimen económico matrimonial en Vizcaya» .  Regímenes económico-matrimoniales y sucesiones(Gimeno y Gómez-Lafuente, J.L. y Rajoy Brey, E., Coords.).  Cizur Menor (Navarra):  Aranzadi , 2008 , tomo 1 , pp. 471-515.
 • Sánchez Sánchez, A.:  «El registro civil de Bilbao como reflejo de los derechos previstos en la legislación foral y civil común» .  El Registro de los actos del estado civil: su protección y garantía jurisdiccional.  Madrid:  Consejo General del Poder Judicial , 2004 , pp. 141-208.
 • Sánchez Verde, F.:  «El derecho de representación en el Fuero de Vizcaya» .  Estudios de Deusto.   1953 , núm. 1 , pp. 607-610.
 • Sans Uranga, F.:  «Ámbito territorial del Fuero y su posible ampliación» .  VI Jornadas Vizcaya ante el siglo XXI / Bizkaia XXI. mendearen aurrean, VI. Jardunaldiak. Actualización del Derecho civil vizcaíno y Jurisprudencia(Ossa Echaburu, R., Coord. y Dir.).  Bilbao:  Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia , 1988 , tomo 2 , pp. 223-232.
 • Sans Uranga, F.:  «Derechos civiles de Álava» .  Los derechos históricos vascos. (II Congreso Mundial Vasco).  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1988 , pp. 161-170.
 • Sanz de Hoyos , C.:  «La transmisión sucesoria del caserío en Guipúzcoa» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 473-513.
 • Sanza Amurrio, J.M.:  «Derecho foral guipuzcoano: Notas desde un aspecto notarial y práctico» .  Azpilcueta. Cuadernos de Derecho.  Donostia:  Eusko Ikaskuntza , 1998 , núm. 12 , pp. 81-92.
 • Sanza Amurrio, J.M.:  «Función notarial y Derecho de Gipuzkoa» .  Azpilcueta: Cuadernos de Derecho. Eusko Ikaskuntza, 1992, núm. 13. La práctica actual Derecho consuetudinario en Euskal Herria.  Donostia:  1998 , pp. 45-68.
 • Sanza Amurrio, J.M.:  «La sucesión testada en los territorios históricos de Guipúzcoa y Álava» .  Azpilcueta. Cuadernos de Derecho.  Donostia:  Eusko Ikaskuntza , 1998 , núm. 12 , pp. 65-80.
 • Sarrablo Aguareles, E.:  «Herencias, testamentos y herederos en Vizcaya» .  Vida vasca: su industria, comercio y costumbres.   1956 , núm. 33 , pp. 213-216.
 • Sarrablo Aguareles, E.:  «Las herencias intestadas en Vizcaya» .  Vida vasca: su industria, comercio y costumbres.   1957 , núm. 34 , pp. 225-231.
 • Sarrablo Aguareles, E.:  «Problemas actuales del Derecho hereditario de Vizcaya» .  Anales de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias.   1957 , núm. 22 , pp. 101-132 y 339-377.
 • Sarrablo Aguareles, E.:  «Una ley exclusiva para los vizcaínos en el artículo 10 del Código Civil español» .  Vida vasca: su industria, comercio y costumbres.   1958 , núm. 35 , pp. 217-223.
 • Satrústegui Martínez, J.M.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Régimen económico-matrimonial y comunicación de bienes"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , p. 298.
 • Satrústegui Martínez, J.M.:  «Diferencias sustantivas y procesales entre la saca foral vizcaína y el retracto» .  La casación foral y regional.  Madrid:  Dykinson , 1993 , pp. 107-110.
 • Satrústegui Martínez, J.M.:  «La saca foral vizcaína» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 169-175.
 • Scala , J.M.:  «Del Infanzonado y los bienes de la Tierra Llana» .  Urbis.   1959 , núm. 24 .
 • Scala , J.M.:  «La troncalidad en el Derecho Foral de Vizcaya» .  Urbis.   1963 , núm. 41 , pp. 11-26.
 • Scala , J.M.:  «La troncalidad en el Derecho Foral de Vizcaya» .  Urbis.   1963 , núm. 39 , pp. 35-49.
 • Scala , J.M.:  «La troncalidad en el Derecho Foral de Vizcaya» .  Urbis.   1963 , núm. 38 , pp. 33-52.
 • Scala , J.M.:  «Apartamiento del padre a favor del nieto» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1982 , núm. mayo-agosto , pp. 13-35.
 • Scala , J.M.:  «La costumbre como fuente del Derecho foral vizcaíno» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1982 , núm. abril , pp. 37-47.
 • Scala , J.M.:  «Legados en el testamento por comisario» .  Boletín del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya.   1982 , núm. mayo-agosto , pp. 37-45.
 • Sección de Derecho de la Sociedad de Estudios Vascos:  «Los ordenamientos jurídicos civiles en Guipúzcoa. Acta de la Sección de Derecho» .  Cuadernos de sección. Derecho. Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.   1993 , núm. 8 , pp. 23-24.
 • Seisdedos Muiño, A.:  «El derecho de saca en la Ley de Derecho civil Foral del País Vasco» .  Revista Jurídica de Navarra.   1995 , núm. 19 , pp. 44-90.
 • Serradilla Hernando, F.J.:  «El Sistema de fuentes del País Vasco» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martínez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano, S.A. Asesoría Jurídica del Negocio - Editorial Aranzadi , 2000 , pp. 165-179.
 • Serrano Alonso, E.:  «Las fuentes del ordenamiento jurídico en el Derecho Vasco» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 311-315.
 • Solano y Polanco , J. de:  «El derecho de representación en el Fuero de Vizcaya ante el Tribunal Supremo» .  Revista de Derecho Privado.   1920 , tomo 7 , núm. 78 , pp. 82 y 85.
 • Tapia Parreño, J.J.:  «Ámbito de aplicación territorial y personal del Derecho civil vasco» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 56-125.
 • Tapia Parreño, J.J.:  «Análisis de la jurisprudencia civil foral» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 244-305.
 • Unzueta , M.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Propiedad troncal y patrimonio familiar"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 83-84.
 • Uriarte Lebario, L.M.El Fuero de Ayala .  Madrid:  Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández , 1912 , 250 pp.
 • Uriarte Lebario, L.M.El Fuero de Ayala .  Vitoria:  Diputación Foral de Álava , 1974 , 193 pp.
 • Uriarte Zulueta, M.M.:  «El Fuero de Ayala» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 220-242.
 • Uriarte Zulueta, M.M.:  «Bibliografía sobre el Derecho privado en Álava» .  Jornadas sobre el estado de la cuestión del Derecho histórico de Euskal Herria.  San Sebastián:  Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria , 1996 , pp. 31-50.
 • Uriarte Zulueta, M.M.El Fuero de Ayala. Su regulación en la Ley del Derecho civil del País Vasco .   Club Alpino Gastronómico Tierra de Ayala , 1996 , 23 pp.
 • Uriarte Zulueta, M.M.:  «Consecuencias en Álava de la reforma del Derecho ayalés y vizcaíno» .  Azpilcueta: Cuadernos de Derecho. Eusko Ikaskuntza, 1992, núm. 13. La práctica actual Derecho consuetudinario en Euskal Herria.  Donostia:  1998 , pp. 69-82.
 • Uriarte Zulueta, M.M.:  «Evolución histórica del Fuero de Ayala» .  La tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos en conmemoración del 600 Aniversario de la construcción de la Torre de Quejana(García Fernández, E., Coord.).  Vitoria-Gasteiz:  Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava , 2001 , pp. 303-309.
 • Urrutia Badiola, A.:  «La lengua vasca y el Proyecto de "Fuero Civil" de Bizkaia y Araba» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 277-297.
 • Urrutia Badiola, A.:  «La lengua vasca y el proyecto de "Fuero Civil" de Bizkaia y Araba» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 449-471.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Mesa Redonda sobre el tema "Libertad civil y Derecho sucesorio"» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones civiles vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 158-164.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Ondarroa eta Bizkaiko forua» .  Ondarroa.   1992 , 23-24 orr.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Ezkontzaren inguruan: amodioa eta ondasunak Lea-Artibai eskualdean» .  Ondarroa.   1993 , 1-2 orr.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Ámbito territorial y personal de aplicación del Fuero Civil de Bizkaia. La troncalidad y sus efectos en las enajenaciones "inter vivos" de los bienes troncales: la "saca foral"» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 33-64.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Baserriaren inguruan: oinordetzazko itunak eta Bizkaiko Foru Zuzenbidea» .  Karmel.   1994 , 2. zk. , 20-30 orr.
 • Urrutia Badiola, A.:  «La sucesión intestada y la declaración de herederos abintestato en el Derecho foral vasco» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Econom�a, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 308-340.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Reservas y reversiones en el Derecho foral vasco» .  Derecho civil foral vasco.  Vitoria-Gasteiz:  Consejo General del Poder Judicial y Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social , 1995 , pp. 342-352.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Ámbito territorial y personal de aplicación del Fuero Civil de Bizkaia. La troncalidad y sus efectos en las enajenaciones "inter vivos" de los bienes troncales: la "saca foral"» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 36-71.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Uriak, forudunak ete? Lekeitio, Markina eta Ondarroa, Bizkaiko Foruaren Lorratzetik» .  Ondarroa.   1998 , 1-5 orr.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Régimen sucesorio y derecho foral vasco en la nueva ley vasca de parejas de hecho» .  Réplica y Dúplica.   2003 , núm. 39 , pp. 4-5.
 • Urrutia Badiola, A. eta Manzano Malaxechevarría, J.R.:  «El nuevo artículo 831 del Código Civil y su repercusión en Bizkaia» .  Derecho sucesorio: El poder testatorio y la nueva regulación del artículo 831 del Código Civil.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2004 , núm. extraordinario 1 , pp. 45-63.
 • Urrutia Badiola, A.:  «Testamentifacción en la Ley civil vasca» .  Jornada hacia la primera Ley civil Vasca.   Academia Vasca de Derecho / Zuzenbidearen Euskal Akademia , 2007 , núm. extraordinario 4 , pp. 115-125.
 • Urrutia Badiola, A.:  «El pacto como título sucesorio en el Derecho Civil Foral del País Vasco» .  LegalToday.com.   2008 .
 • Urrutia Badiola, A.:  «La fiducia sucesoria, ¿una institución con futuro?» .  LegalToday.com.   2008 .
 • Urrutia Badiola, A.:  «La comunicación foral en Bizkaia y Araba: concepto, aplicación, naturaleza jurídica y extensión temporal» .  Los regímenes económicos matrimoniales en los derechos civiles forales o especiales(Lledó Yagüe, F. y Ferrer Vanrell, M. P., Dirs.).  Madrid:  Dykinson , 2010 , pp. 223-252.
 • Urrutia Idoiaga, E.:  «Oinordeko izateko ezduintasuna estreinakoz araututa, Balear Uharteetako zuzenbide zibilean, apirilaren 27ko 3/2009 Legearen ondorioz» .  Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho-Zuzenbidearen Euskal Akademiaren Aldizkaria.   2009 , 18. zk , 95-148 orr.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «Los trabajos de Ángel Sánchez de la Torre acerca de la troncalidad, abintestatos y legítima vizcaína» .  Anuario de Derecho Civil.   1960 , tomo 13, fascículo 1 , pp. 212-218.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «El deber formal de instituir herederos a legitimarios y el actual régimen de la preterición en los Derechos civiles españoles» .  Anuario de Derecho Civil.   1967 , tomo 20, fascículo 1 , pp. 3-15.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «La libertad civil según los juristas de las regiones de Derecho foral» .  Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La Laguna).   1967 , núm. 5 , pp. 35-68.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «La libertad civil según los juristas de Derecho foral» .  Anales de la Academia Matritense del Notariado.   1972 , tomo 17 , pp. 289-327.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «El régimen económico matrimonial y la comunicación de bienes en el sistema jurídico civil vizcaíno» .  Jornadas Internacionales sobre Instituciones Civiles Vascas(González, M. y Churruca Arellano, J., Coords.).  Bilbao:  Universidad de Deusto , 1991 , pp. 176-194.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «El régimen económico matrimonial y la comunicación de bienes en el sistema jurídico civil vizcaíno» .  Estudios de Deusto.   1991 , volumen 39 , pp. 107-124.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «La legítima en Derecho foral de Vizcaya» .  Estudios de Deusto.   1993 , volumen 41/1 , pp. 202-228.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «La troncalidad foral en la Tierra Llana de Vizcaya» .  El Derecho foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1994 , 1ª edición , pp. 65-67.
 • Vallet de Goytisolo , J.:  «La troncalidad en relación con la saca foral en la Tierra Llana de Vizcaya» .  El Derecho Foral vasco tras la reforma de 1992.  Pamplona:  Aranzadi , 1996 , 2ª edición , pp. 73-75.
 • VV.AA.:  «Problemas que plantea la aplicación de la vigente Compilación de Derecho Civil Foral de Vizcaya respecto del régimen económico matrimonial» .  Primer Congreso de Derecho Vasco: La actualización del Derecho Civil.  Oñati:  Instituto Vasco de Administración Pública , 1983 , pp. 341-347.
 • VV.AA.La casación foral y regional .  San Sebastián-Madrid:  Instituto Vasco de Derecho Procesal y Ed. Dykinson , 1993 , 137 pp.
 • VV.AA.:  «La práctica actual Derecho consuetudinario en Euskal Herria» .  Azpilcueta: Cuadernos de Derecho.  Donostia:  Eusko Ikaskuntza , 1998 , núm. 13 , 167 pp.
 • VV.AA.Dictamen - En relación con el Derecho Civil guipuzcoano y en la perspectiva de su conservación, modificación y desarrollo (Propuesta de texto articulado del Libro Tercero de la Ley de Derecho Civil Foral del país Vasco) . / Por encargo de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa   Donostia-San Sebastián:  1998 , 145 pp.
 • Zarraluqui sanchez-Eznarriaga, L.:  «La Constitución y el régimen económico matrimonial de cónyuges con distinta vecindad civil» .  Derechos civiles de España(Bercovitz Rodríguez-Cano, R. y Martí­nez-Simancas, J., Dir.).  Madrid:  Banco Santander Central Hispano , 2000 , volumen 9 , pp. 5445-5460.
 • Zenbait Autore:  «Ondarroa eta Legedi bikoiztasuna» .  Estudios de Deusto.   1994 , 42/2 bolumena , 213-246 orr.
 • Zenbait Autore:  «Ondarroa eta Legedi bikoiztasuna» .  Ondarroa.   1994 , 70-77 orr.

Formularioak: 54 emaitza

FAQ: 112 emaitza

Jurisprudentzia: 314 emaitza

Bilaketa
AVD Academia vasca de derecho · ZEA zuzenbidearen euskal akademia

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia
Recalde zumarkalea, 8. zk, 1.solairua, eskuina. 48009 Bilbo. Tel.: (+34) 94 425 57 15 - Faxa: (+34) 94 424 64 99
moc.aez-dva@airaterces
Babesleak:
Eusko Jaularitza. Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Saila
ivap
bbk
bizkaia
Laguntzailea:
Foru Zuzenbidea Ikertzeko Taldea - Bilbao
Euskal Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea
©2009-2022. AVD-ZEA. Lege-oharra