Formularioak

Idazkiaren eredua, egoitza aldatzearen ondorioz, egoitza berriari dagokion auzotasun zibila eskatzekoa

OHARRA.- Nork bere egoitza leku batetik bestera aldatzearren, egoitza berrian bi urte jarraian bizi eta egoitza berri horren auzotasun zibila hauta dezake, holakoa Erregistro Zibilean eskatzen badu, hautaketa horri dagokion idazkiaren bidez (KZren 14.5.1 art.)

Formularioa deskargatu

ESCRITO PROMOVIENDO SOLICITUD DE CAMBIO DE VECINDAD CIVIL POR RESIDENCIA

TOKI JAKIN BATEAN BIZILEKUA IZATEAGATIK, AUZOTASUN ZIBILA ALDATZEA ESKATU NAHI DENEZ GERO, ESKAERA HORI SUSTATZEKO IDAZKIA

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI

* jauna/andrea, adin nagusikoa, ezkondua, lanbidez * dena, *(e)ko biztanlea, *(e)n egoitza duena eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena, *(e)ko Erregistro Zibilaren epaile-arduradunaren aurrean agertzen da, eta, zuzenbidean egokien den moduan, hauxeESATEN DU:

Jarraika eta bi urtetan zehar, beste lurralde batean bizilekua izateagatik, auzotasun zibilaren inskripzioa eskatu nahi du, eta, horretarako, idazki honen bitartez, espedientea sustatzen du, hurrengo egitateak aintzat hartuta.

EGITATEAK:

Lehenengoa.- Behean sinatzen duen honen jaiotza *(e)ko Erregistro Zibilean inskribatuta dago, * atalean, * liburukian, * folioan.Beroni erantsi zaio,1. agiri gisa, jaiotza horri buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

Bigarrena.-Badira bi urte baino gehiago,eskatzaileak lurralde honetan eta jarraika bizilekua duela.Beroni erantsi zaio,2. agirigisa, erroldatze-ziurtagiria.

Hirugarrena.- Eskatzailearen borondatea da *(e)ko auzotasun zibil *a eskuratzea, lurralde honetan horixe baita berezkoa.

Laugarrena.-Kode Zibilaren 14.5.1 artikuluarekin bat etorriz, auzotasun zibila eskuratzen da, jarraika eta bi urtetan zehar, toki batean bizilekua izatearekin, baldin eta interesdunak adierazten badu bere borondatea hori dela.

Azaldutakoa aintzakotzat hartuta eta horrekin bat etorriz,

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI ARREN ESKATZEN DIO, idazki honen eta beroni erantsitako agirien aurkezpena onartzea, eta, ondorenez, *(e)ko auzotasun zibil *a eskuratzeko borondate-aitorpena aktan jasotzea, eta, aldi berean, *(e)ko Erregistro Zibilari ale bikoiztua bidaltzea, orri-bazterreko ohar egokia egin dadin.

Bidezkoa delako, horixe eskatzen dut, *(e)ko *aren *(e)an.

Sin.- *

<< Atzera

Formularioak
AVD Academia vasca de derecho · ZEA zuzenbidearen euskal akademia

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia
Recalde zumarkalea, 8. zk, 1.solairua, eskuina. 48009 Bilbo. Tel.: (+34) 94 425 57 15 - Faxa: (+34) 94 424 64 99
moc.aez-dva@airaterces
Babesleak:
Eusko Jaularitza. Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Saila
ivap
bbk
bizkaia
Laguntzailea:
Foru Zuzenbidea Ikertzeko Taldea - Bilbao
Euskal Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea
©2009. AVD-ZEA. Lege-oharra