Formularioak

Idazkiaren eredua, ezkontzaren ondorioz auzotasun zibila aldatzeko eskaerarena

OHARRA.- Ezkontide batek beste ezkontidearen auzotasun zibila hauta dezake, behin ezkondu ondoren, halakoa Erregistro Zibilean eskatzen badu, hautaketa horri dagokion idazkiaren bidez (KZren 14.4 art.).

Formularioa deskargatu

ESCRITO PROMOVIENDO SOLICITUD DE CAMBIO DE VECINDAD CIVIL POR MATRIMONIO

EZKONTZAREN ONDORIOZ, AUZOTASUN ZIBILA ALDATZEA ESKATU NAHI DENEZ GERO, ESKAERA HORI SUSTATZEKO IDAZKIA

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI

* jauna/andrea, adin nagusikoa, ezkondua, lanbidez * dena, *(e)ko biztanlea, *(e)n egoitza duena eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena, *(e)ko Erregistro Zibilaren epaile-arduradunaren aurrean agertzen da, eta, zuzenbidean egokien den moduan, hauxeESATEN DU:

Ezkontidearen auzotasun zibila aukeratzeagatik, auzotasun zibil horren inskripzioa eskatu nahi du, eta, horretarako, idazki honen bitartez, espedientea sustatzen du, hurrengo egitateak aintzat hartuta.

EGITATEAK:

Lehenengoa.- Behean sinatzen duen honen jaiotza *(e)ko Erregistro Zibilean inskribatuta dago, * atalean, * liburukian, * folioan.Beroni erantsi zaio,1. agiri gisa, jaiotza horri buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

Bigarrena.- Eskatzailea * jaunarekin/andrearekin ezkondu zen, eta ezkontza hori *(e)ko Erregistro Zibilean inskribatuta dago, * atalean, * liburukian, * folioan. Beroni erantsi zaio,2. agiri gisa, ezkontza horri buruzko hitzez-hitzezko ziurtagiria.

Hirugarrena.- Esatariaren ezkontideak *(e)ko auzotasun zibil *a du.Beroni erantsi zaio,3. agirigisa, jaiotza-ziurtagiria.

Laugarrena.- Eskatzailearen borondatea da ezkontidearen auzotasun zibila eskuratzea.

Bosgarrena.-Kode Zibilaren 14.4 artikuluaren arabera,bananduta ez dagoenak bere ezkontidearen auzotasun zibila aukera dezake edozein unetan.

Azaldutakoa aintzakotzat hartuta eta horrekin bat etorriz,

*(E)KO ERREGISTRO ZIBILAREN EPAILE-ARDURADUNARI ARREN ESKATZEN DIO, idazki honen eta beroni erantsitako agirien aurkezpena onartzea, eta, ondorenez, ezkontidearen auzotasun zibila eskuratzeko borondate-aitorpena aktan jasotzea, eta, aldi berean, *(e)ko Erregistro Zibilari ale bikoiztua bidaltzea, orri-bazterreko ohar egokia egin dadin.

Bidezkoa delako, horixe eskatzen dut, *(e)ko *aren *(e)an.

Sin.- *

<< Atzera

Formularioak
AVD Academia vasca de derecho · ZEA zuzenbidearen euskal akademia

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia
Recalde zumarkalea, 8. zk, 1.solairua, eskuina. 48009 Bilbo. Tel.: (+34) 94 425 57 15 - Faxa: (+34) 94 424 64 99
moc.aez-dva@airaterces
Babesleak:
Eusko Jaularitza. Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Saila
ivap
bbk
bizkaia
Laguntzailea:
Foru Zuzenbidea Ikertzeko Taldea - Bilbao
Euskal Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea
©2009. AVD-ZEA. Lege-oharra