Formularioak

Ezkondu aurreko itunak

OHARRA.- Ezkontzako itunak Bizkaiko foru-zuzenbide zibilaren arabera egin daitezke, ezkontzaren araubide ekonomikoa zehazteko, ezkontza hori egin baino lehen edo geroago (EHFZZLren 93. artikulua).

Formularioa deskargatu

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

*GARREN ZENBAKIA.

*(e)n, nire egoitzan, (e)ko *aren *(e)an.

Nire, *, *(e)ko Notario Elkargo Txit Prestuko kide naizen honen aurrean,

AGERTZEN DIRA:

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, bizkaitar foruduna, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

* JAUNA/ANDREA, adin nagusikoa, bizkaitar forugabea, ezkongabea, *(e)ko biztanlea, *(e)an egoitza duena, eta nortasun-agiriaren zenbakia * duena.

Euren inguruabar pertsonalak beraien adierazpenetatik atera dira.

Euren buruen izen eta eskubidean PARTE HARTZEN DUTE. Euren nortasun-agiriak erakusten dizkidate, eta horien bitartez identifikatzen ditut. Badute, nire aburuz, EZKONDU AURREKO ITUNEN eskritura hau egilesteko behar den adinako lege-gaitasuna, eta, horretarako,

AZALTZEN DUTE:

I.- Ezkondu egingo direla, *(e)ko (e)an, (e)ko *aren (e)an.

II.- Bihar-etziko ezkontza horren araubide ekonomikoa ezartzeko erabakia hartu dutela, eta, horretarako,

EGILESTEN DUTE:

LEHENENGOA.- Agertzaileek, bihar-etziko ezkontza horretarako, itundu dute ondasunen FORU-KOMUNIKAZIOari buruzko araubide ekonomikoa ezartzea, Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilari buruzko Lege indarrekoak arautu bezala, eta bi-biek onartu egiten dute hori.

BIGARRENA.- Egilesleok Erregistro Zibilaren arduradunari eskatzen diote euren arteko ezkontzaren araubide ekonomikoa erregistro horretan agertzea, ezkontzari buruzko inskripzioaren bazterrean oharra eginez.

Beren-beregi agerrarazten dut ezkontza bitartean ezkontzako araubide ekonomikoa aldarazteak ez diela kalterik egingo hirugarrenek orduko eskuratutako eskubideei.

Gainerako lege-erreserbak eta -ohartarazpenak egiten ditut, bereziki, Erregistro Zibilari dagozkionak.

Agertzaileei eskritura hau oso-osorik irakurtzen diet, eurek eurenez irakurtzeko eskubidea izanik, eskubide horri uko egiten diotelako, eta, honekin bat eginez, euren adostasuna adierazi eta sinatu egiten dute.

Oso-osoko irakurketaren ondoren, agertzaileak eskritura honen edukiaz behar beste informatuta geratu direlako, agertzaileek askatasunez emandako adostasunaz, egilespena haien borondatearekin bat egiteaz, borondate hori behar bezala informatu izanaz, legezkotasunarekin bat egiteaz, eta agerkari publiko honetan jasota dagoen guztiaz, dokumentua bera idatzita dagoela paper tinbreduneko * foliotan, * sailekoak, * zenbakia eta hurrenez hurreneko *ak, nik, notarioak, fede ematen dut.-

<< Atzera

Formularioak
AVD Academia vasca de derecho · ZEA zuzenbidearen euskal akademia

AVD · ZEA · Academia Vasca de Derecho · Zuzenbidearen Euskal Akademia
Recalde zumarkalea, 8. zk, 1.solairua, eskuina. 48009 Bilbo. Tel.: (+34) 94 425 57 15 - Faxa: (+34) 94 424 64 99
moc.aez-dva@airaterces
Babesleak:
Eusko Jaularitza. Justizia eta Herri Administrazio Saila
Justizia eta Herri Administrazio Saila
ivap
bbk
bizkaia
Laguntzailea:
Foru Zuzenbidea Ikertzeko Taldea - Bilbao
Euskal Zuzenbide Zibila Ikertzeko Taldea
©2009. AVD-ZEA. Lege-oharra